Nr.6 (136)

Foaia de titlu

Cuprins

IMUNITATEA ŞI IMUNOMODULAREA CU AJUTORUL PRINCIPIILOR BIOLOGIC ACTIVE
Iurie BACALOV, Aurelia CRIVOI, Adriana DRUŢA, Elena CHIRIŢA,
Iulian PARA, Ana ILIEŞ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

EFECTUL IMUNOMODULATOR AL EXTRACTULUI APOS DIN CALOTHRIX MARCHICA PE FONDALUL DIABETULUI EXPERIMENTAL
Iurie BACALOV, Adriana DRUŢA, Alina TROFIM
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

OBEZITATEA CA FACTOR DE RISC MAJOR ÎN CAZURILE DE COVID-19
Luminița SUVEICA1, Vlad ROȘCA1, Aurelia CRIVOI2, Iurie BACALOV2, Elena CHIRIŢA2,
Lidia COJOCARI3, Ana BÎRSAN2, Adriana DRUȚA2 , Ana ILIEŞ2, Iulian PARA2,
Ilona POZDNEACOVA2 1Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
2Universitatea de Stat din Moldova 3Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf        Rezumat          License policy

ASPECTE CORELAȚIONALE DINTRE NIVELUL DE HEMOGLOBINĂ ȘI SATURAȚIA SÂNGELUI ARTERIAL CU OXIGEN ÎN ORGANISMUL SPORTIVILOR ÎNOTĂTORI DE PERFORMANȚĂ
Inga DELEU
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Download pdf        Rezumat          License policy

PARAZITOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎNTREŢINUTE ÎN SISTEM DE EXPLOATARE TRADIŢIONAL DIN ZONA DE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA
Ștefan RUSU, Maria ZAMORNEA, Dumitru ERHAN, Oleg CHIHAI, Ion GOLOGAN,
Nicolai BOTNARU*, Cristina ANDONI, Viorelia RUSU, Nina CHIHAI**, Mihail PORCESCU
Institutul de Zoologie
*Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
**Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, mun. Bălţi

Download pdf        Rezumat          License policy

STATUTUL FLORII-SOARELUI ÎN ECOSISTEMELE AGRICOLE ALE REPUBLICII MOLDOVA
Rodion DOMENCO, Maria DUCA, Ilie BOIAN, Ion BURCOVSCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

ANTIMICROBIAL DISCOVERY – IMPACT OF THE NATURAL SOURCES
Emilia BEHTA, Olga BURDUNIUC, Victoria BUCOVA*, Olga CRACIUN *, Maria BIVOL*, Aurelia BURDUNIUC**, Olga BRÎNZA*, Maria GRUMEZA*, Greta BALAN
Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy *National Agency for Public Health, Republic of Moldova **Charles University Prague, Czech Republic

Download pdf        Rezumat          License policy

EFECTUL NANOPARTICULELOR SUPLIMENTATE ÎN MEDIUL LIOPROTECTOR ASUPRA VIABILITĂȚII TULPINII Penicillium funiculosum CNMN FD 11
Ion TIMUȘ
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Download pdf        Rezumat          License policy

COMPOZIȚIA BIOCHIMICĂ A SEDIMENTELOR LEVURILOR DE BERE LA DIFERITE PROCEDEE DE AUTOLIZĂ
Alina BEȘLIU, Oleg CHISELIȚA, Natalia CHISELIȚA, Nadejda EFREMOVA, Elena TOFAN, Ana LOZAN
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Download pdf        Rezumat          License policy

POLICHIMISMUL INTRASPECIFIC MENTHA SPICATA
Elena PELEAH, Victor MELNIC, Ion DRAGALIN*
Universitatea de Stat din Moldova
*Institutul de Chimie

Download pdf        Rezumat          License policy

TOLERANȚA GENOTIPURILOR DE SUSAN (SESAMUM INDICUM L.) LA STRESUL HIDRIC ÎN CONDIȚIILE MODELĂRII LUI ARTIFICIALE
Anatolii MOGÎLDA
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Download pdf        Rezumat          License policy

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГЛОЩЕННОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ У ВИДОВ С РАЗЛИЧНОЙ ОКРАСКОЙ ВЕНЧИКОВ
Ирина КОЛОМИЕЦ, Игорь ДРАГУЦАН
Институт экологии и географии

Download pdf        Rezumat          License policy

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ВЕНЧИКОВ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Ирина КОЛОМИЕЦ
Институт экологии и географии

Download pdf        Rezumat          License policy

SOME BIOLOGICAL PECULIARITIES AND ECONOMIC VALUE OF THE  CULTIVATION OF CUP PLANT, SILPHIUM PERFOLIATUM L.
Victor ȚÎȚEI, Natalia CÎRLIG, Ana GUȚU
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute), Chișinău

Download pdf        Rezumat          License policy

КЛУБЕНЬКОВЫЕ БАКТЕРИИ КАК СТИМУЛЯТОРЫ И СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ДЛЯ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ
Василе ТОДИРАШ, Мария МЕЛНИК*, Светлана ПРИСАКАРЬ,
Леонид ОНОФРАШ, Анжела ЛУНГУ, Штефан РУСУ*, Думитру ЕРХАН*
Институт микробиологии и биотехнологии
*Институт зоологии

Download pdf        Rezumat          License policy

INFLUENȚA NANOFIERULUI ZEROVALENT ASUPRA CREȘTERII PLANTELOR DE SOIA ȘI FORMĂRII SISTEMULUI RIZOBIO-RADICULAR ÎN CONDIȚIILE SOLULUI CONTAMINAT CU POLUANȚI ORGANICI PERSISTENȚI
Serghei CORCIMARU, Vasile TODIRAȘ, Svetlana PRISACARI,
Angela LUNGU, Leonid ONOFRAȘ, Tatiana GUȚUL*
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
*Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D.Ghițu”

Download pdf        Rezumat          License policy

PRODUSELE FORESTIERE NELEMNOASE CU VALOARE FURAJERĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
Gheorghe NOVAC
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

Download pdf        Rezumat          License policy

SYNTHESIS AND CHARACTERISATIONS OF SIX NEW BIS-THIOSEMICARBAZONE LIGANDS
Diana CEBOTARI*,**, Mohamed HAOUAS*, Sébastien FLOQUET*, and Aurelian GULEA**
*Institut Lavoisier de Versailles, Univ. Versailles Saint Quentin en Yvelines, Université Paris-Saclay, France
**Moldova University State

Download pdf        Rezumat          License policy

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF COPPER(II) COORDINATION COMPOUNDS WITH 2-HYDROXY-1-NAPHTHALDEHYDE N(4)-ALLYL-3-THIOSEMICARBAZONE
Ianina ULCHINA, Victor TSAPCOV, Vasilii GRAUR, Aurelian GULEA
State University of Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

SINTEZA, PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE, ANTIOXIDATIVE ȘI ANTITUBERCULOASE ALE COMPUȘILOR COORDINATIVI AI UNOR METALE 3D CU IZONICOTINOILHIDRAZONA 2-HIDROXI-3-METOXIBENZALDEHIDA
Maria BÎRCĂ, Aliona COTOVAIA, Victor ȚAPCOV,
Olga GARBUZ, Valeriu CRUDU*, Aurelian GULEA
Universitatea de Stat din Moldova
*Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Download pdf        Rezumat          License policy

COMPUȘI COORDINATIVI AI CUPRULUI(II) CU TIOSEMICARBAZONE ALE 2-FORMILPIRIDINEI ȘI DERIVAȚILOR EI
Elena NEGUȚA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

METODĂ DE SINTEZĂ A RACEMATULUI DE 8-METILDECAN-2-IL PROPANOAT, COMPONENTA DE BAZĂ A FEROMONULUI SEXUAL AL VIERMELUI VESTIC AL RĂDĂCINILOR DE PORUMB, DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LE CONTE
Andrei NEGUȚA, *Elena NEGUȚA
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor
*Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

STUDIUL FORMĂRII COMPUSULUI COORDINATIV AL NICHELULUI(II) CU 4-ETILTIOSEMICARBAZONA ALDEHIDEI 5-SULFOSALICILICE ÎN SOLUȚII APOASE
Angela SÎRBU, Oleg PALAMARCIUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

STUDIUL CINETICII OXIDĂRII UNOR SULFONAMIDE ÎN SISTEMUL SN-H2O2-UV
Tatiana ISAC-GUŢUL, Elena TUTOVAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

OXIDAREA FOTOCATALITICĂ A AMOXICILINEI CU OXID DE TITAN (IV) ȘI PEROXID DE HIDROGEN
Larisa MOCANU, Maria GONȚA, Vera MATVEEVICI, Veronica PORUBIN-SCHIBĂTOR
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

OXIDAREA FOTOCATALITICĂ OMOGENĂ ȘI ETEROGENĂ CU TiO2 / H2O2 ȘI Fe2 +/ H2O2 (REAGENTUL FENTON) A SURFACTANTULUI CATIONIC BROMURĂ DE CETILTRIMETILAMONIU
Veronica PORUBIN-SCHIMBĂTOR, Maria GONŢA, Larisa MOCANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

БИОХИМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕРОВОДОРОДА И ПУТИ ДЕЗОДОРИРОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
Виктор КОВАЛЕВ, Ольга КОВАЛЕВА*
Молдавский государственный университет
Институт химии, Республика Молдова*

Download pdf        Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.