Author Archives: admin

Nr. 3 (103) 2017

Asistență Socială și Sociologie   Maria BULGARU, Oleg BULGARU POLITICI FAMILIALE CU CONSECINŢE DEMOGRAFICE Download pdf          Rezumat          License policy   Jonas CHRISTENSEN, Joachim THOENNESSEN, Janet WALKER SOCIAL WORK EDUCATION IN AN INTERNATIONAL CONTEXT – LEARNING FROM A CROSS-BORDER COOPERATION Download pdf          Rezumat          License policy … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 3 (103) 2017 отключены

Nr. 5 (105) 2017

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei   Laurenţiu ŞOITU CONTINUITATEA DINTRE MILENII          p.3-8 Download pdf          Rezumat          License policy   Larisa CUZNEȚOV UNELE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE DE SPORIRE A EFICIENȚEI PERSONALE ÎN CONTEXTUL CONSILIERII ONTOLOGICE COMPLEXE, AUTOCONSILIERII ȘI AL AUTOPERFECȚIONĂRII          p.9-14 Download pdf          Rezumat          License policy   Viorica … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 5 (105) 2017 отключены

Nr. 10 (100) 2016

Lingvistică şi Literatură   Iraida CONDREA O ABORDARE STILISTICĂ A TEXTULUI RELIGIOS          p.3-7 Download pdf          Rezumat          License policy   Marcela BURNETE, Gheorghe COLŢUN CONCEPTUL DE RAPORT/RELAŢIE SINTACTIC(Ă) ŞI TIPOLOGIA RAPORTURILOR SINTACTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ          p.8-11 Download pdf          Rezumat          License policy   Claudia CEMÂRTAN LIMBA TEXTELOR RELIGIOASE … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 10 (100) 2016 отключены

Nr. 7 (97) 2016

Economie   Silvestru MAXIMILIAN, Sergiu CATARANCIUC, Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ, Emil CATARANCIUC O MODALITATE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE PROGRAMARE DINAMICĂ          p.3-15 Download pdf          Rezumat          License policy   Galina ULIAN, Vasile ȘARCO RISCUL DE PARTICIPARE A BĂNCII ÎN PROCESUL DE SPĂLARE A BANILOR          p.16-19 Download pdf          Rezumat          License … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 7 (97) 2016 отключены

Nr. 9 (99) 2016

 Studii şi cercetări: Politici Educaționale   Tatiana CALLO O URGENŢĂ A EDUCAŢIEI LA ÎNCEPUT DE SECOL Download pdf          Rezumat          License policy   Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei   Vladimir GUŢU CUMULATIVE SYSTEM OF STUDENTS’ COMPETENCIES ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION Download pdf          Rezumat          License … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 9 (99) 2016 отключены

Nr. 6 (96) 2016

Biologie   Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Maria PISOVA, Valeriu RUDIC , Sergiu ŞOVA INFLUENŢA SELENITULUI DE Fe(III) ŞI A INTENSITĂŢII DE ILUMINARE ASUPRA CONŢINUTULUI DE FICOBILIPROTEINE, SELENIU ŞI FIER ÎN BIOMASA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS          p.3-9 Download pdf          Rezumat          License policy   Ala CHERDIVARĂ, … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 6 (96) 2016 отключены

Nr. 8 (98) 2016

Asistență Socială și Sociologie   Maria BULGARU, Oleg BULGARU POLITICI FAMILIALE CU IMPACT ASUPRA COMPORTAMENTULUI REPRODUCTIV          p.3-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Anastasia OCERETNÎI UTILITATEA ŞI RELEVANŢA CERCETĂRII PARTICIPATIVE ÎN INVESTIGAREA FENOMENELOR SOCIALE          p.14-19 Download pdf          Rezumat          License policy   Stela MILICENCO CONCEPŢIA SUPERVIZĂRII ÎN … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 8 (98) 2016 отключены

Nr. 4 (94) 2016

Colocviul Internaţional Dialogisme et polyphonie dans les langages de spécialité – vers une socioterminologie dynamique   Sanda-Maria ARDELEANU DIMENSIONS SOCIO-CULTURELLES DE LA TERMINOLOGIE FRANCOPHONE          p.3-6 Download pdf          Rezumat          License policy   Kariné DOÏMADJIAN-GRIGORYAN TERMES D’EMPRUNT D’ORIGINE FRANÇAISE DANS LA TERMINOLOGIE ARMENIENNE:          ÉTUDE DIACHRONIQUE          p.7-10 Download … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 4 (94) 2016 отключены

Nr. 2 (92) 2016

Fizică   Victor CIOBU MODELAREA INTERACŢIUNII ELECTRON-FONONICE DE REZONANŢĂ PENTRU IONII DE PĂMÂNT RAR ÎN CRISTALE LASER          p.3-10 Download pdf          Rezumat          License policy   Alisa MOŞNEAGA METODE FIZICE DE REMEDIERE A ÎNSUŞIRILOR DEGRADATE ALE SOLULUI ŞI SPORIREA CREŞTERII CULTURILOR AGRICOLE          p.11-17 Download pdf          Rezumat          License policy … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 2 (92) 2016 отключены

Nr. 5 (95) 2016

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei   Vladimir GUŢU CURRICULUM UNIVERSITAR DIN PERSPECTIVA CONTINUITĂŢII ŞI INTERCONEXIUNII DINTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR          p.3-11 Download pdf          Rezumat          License policy   Otilia DANDARA TRASEUL CARIEREI DIDACTICE ŞI PARTICULARITĂŢILE EVOLUŢIEI PROFESIONALE          p.12-17 Download pdf          Rezumat          License policy   Tatiana CALLO ACTUALITATEA … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 5 (95) 2016 отключены