Author Archives: admin

Nr. 9 (99) 2016

 Studii şi cercetări: Politici Educaționale   Tatiana CALLO O URGENŢĂ A EDUCAŢIEI LA ÎNCEPUT DE SECOL Download pdf          Rezumat          License policy   Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei   Vladimir GUŢU CUMULATIVE SYSTEM OF STUDENTS’ COMPETENCIES ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION Download pdf          Rezumat          License … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 9 (99) 2016 отключены

Nr. 6 (96) 2016

Biologie   Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Maria PISOVA, Valeriu RUDIC , Sergiu ŞOVA INFLUENŢA SELENITULUI DE Fe(III) ŞI A INTENSITĂŢII DE ILUMINARE ASUPRA CONŢINUTULUI DE FICOBILIPROTEINE, SELENIU ŞI FIER ÎN BIOMASA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS          p.3-9 Download pdf          Rezumat          License policy   Ala CHERDIVARĂ, … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 6 (96) 2016 отключены

Nr. 8 (98) 2016

Asistență Socială și Sociologie   Maria BULGARU, Oleg BULGARU POLITICI FAMILIALE CU IMPACT ASUPRA COMPORTAMENTULUI REPRODUCTIV          p.3-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Anastasia OCERETNÎI UTILITATEA ŞI RELEVANŢA CERCETĂRII PARTICIPATIVE ÎN INVESTIGAREA FENOMENELOR SOCIALE          p.14-19 Download pdf          Rezumat          License policy   Stela MILICENCO CONCEPŢIA SUPERVIZĂRII ÎN … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 8 (98) 2016 отключены

Nr. 4 (94) 2016

Colocviul Internaţional Dialogisme et polyphonie dans les langages de spécialité – vers une socioterminologie dynamique   Sanda-Maria ARDELEANU DIMENSIONS SOCIO-CULTURELLES DE LA TERMINOLOGIE FRANCOPHONE          p.3-6 Download pdf          Rezumat          License policy   Kariné DOÏMADJIAN-GRIGORYAN TERMES D’EMPRUNT D’ORIGINE FRANÇAISE DANS LA TERMINOLOGIE ARMENIENNE:          ÉTUDE DIACHRONIQUE          p.7-10 Download … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 4 (94) 2016 отключены

Nr. 2 (92) 2016

Fizică   Victor CIOBU MODELAREA INTERACŢIUNII ELECTRON-FONONICE DE REZONANŢĂ PENTRU IONII DE PĂMÂNT RAR ÎN CRISTALE LASER          p.3-10 Download pdf          Rezumat          License policy   Alisa MOŞNEAGA METODE FIZICE DE REMEDIERE A ÎNSUŞIRILOR DEGRADATE ALE SOLULUI ŞI SPORIREA CREŞTERII CULTURILOR AGRICOLE          p.11-17 Download pdf          Rezumat          License policy … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 2 (92) 2016 отключены

Nr. 5 (95) 2016

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei   Vladimir GUŢU CURRICULUM UNIVERSITAR DIN PERSPECTIVA CONTINUITĂŢII ŞI INTERCONEXIUNII DINTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR          p.3-11 Download pdf          Rezumat          License policy   Otilia DANDARA TRASEUL CARIEREI DIDACTICE ŞI PARTICULARITĂŢILE EVOLUŢIEI PROFESIONALE          p.12-17 Download pdf          Rezumat          License policy   Tatiana CALLO ACTUALITATEA … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 5 (95) 2016 отключены

Nr. 3 (93) 2016

Drept   Sergiu BRÎNZA ELEMENTELE CONSTITUTIVE ŞI ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI MILITAR          p.03-11 Download pdf          Rezumat          License policy   Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI PROTECŢIA PENALĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL DIN PERSPECTIVA AMENDAMENTELOR OPERATE PRIN LEGEA NR.75/2016          p.12-25 Download pdf          Rezumat          License policy   Dumitru … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 3 (93) 2016 отключены

Nr. 1 (91) 2016

Biologie   Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Ana ILIEŞ, Valentin AŞEVSCHI, Lidia COJOCARI, Iulian PARA, Irina BACALOV POLUAREA SONORĂ ŞI SĂNĂTATEA UMANĂ          p.3-9 Download pdf          Rezumat          License policy   Влада ФУРДУЙ, Анна ЛЕОРДА, Светлана ГАРАЕВА, Галина ПОСТОЛАТИ, Галина РЕДКОЗУБОВА, Анатолий МАНТОПТИН ОСОБЕННОСТИ … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 1 (91) 2016 отключены

Nr. 11, 2015

Drept   Sergiu BRÎNZA INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI, SĂVÂRŞITE ÎN LIPSA UNUI SCOP SPECIAL (art.193, 197 şi 199 CP RM): ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE          p.3-15 Download pdf          Rezumat          License policy   Stela BOTNARU, Cezara-Elena POLISCA EXECUTAREA ORDINULUI SAU DISPOZIŢIEI SUPERIORULUI – CAUZĂ CARE ÎNLĂTURĂ … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 11, 2015 отключены

Nr. 7 (87) 2015

Fizică   Igor BOGUŞ, Victor CIOBU, Florentin PALADI ALGORITMUL DE OBŢINERE A DEPLASĂRILOR SIMETRIZATE ÎN SISTEMELE SIMETRICE COMPLEXE PRIN REDUCEREA LA PROBLEMA VECTORILOR PROPRII          p.3-8 Download pdf          Rezumat          License policy   Vasile BOTNARIUC, Boris CINIC, Andrei COVAL, Petru GAŞIN, Leonid GORCEAC, Simion RAEVSCHI … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 7 (87) 2015 отключены