Author Archives: admin

Nr. 6 (116) 2018

Biologie   Olga BURDUNIUC FACTORII DE VIRULENŢĂ A FUNGILOR PATOGENI: SEMNIFICAŢIA CLINICĂ ŞI DETECTAREA FENOTIPICĂ          p.03-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Denis BULAT, Victor CIORNEA, Dumitru BULAT STAREA IHTIOFAUNEI RÂULUI BÂC ÎN ANUL 2018          p.14-19 Download pdf          Rezumat          License policy   Petru CUZA ACTIVITATEA SUBSTANŢELOR … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 6 (116) 2018 отключены

Nr. 7 (117) 2018

Fizică   Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Boric CINIC,Petru GAUGAŞ, Petru M. CHETRUŞ, Sergiu MOLDOVANU, Simion RAEVSCHI STRATURI SUBŢIRI DE OXID DE ZINC CRESCUTE PRIN METODA PULVERIZĂRII ÎN FLUX DE ARGON          p.3-7 Download pdf          Rezumat          License policy   Mihail POPA, Ion TIGINYANU … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 7 (117) 2018 отключены

Nr. 4 (114) 2018

Lingvistică și literatură   Iraida CONDREA RĂSPÂNDIREA ȘI RECEPTAREA „CAZANIEI”          LUI VARLAAM ÎN SPAȚIUL DINTRE PRUT ȘI NISTRU          p.3-9 Download pdf          Rezumat          License policy   Claudia CEMÂRTAN NORMA LITERARĂ ÎN TEXTELE RELIGIOASE          EDITATE LA CHIȘINĂU LA ÎNCEPUTUL          SECOLULUI AL XX-LEA          p.10-16 Download pdf          Rezumat          License policy   Svetlana CATERENCIUC … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 4 (114) 2018 отключены

Nr. 9 (119) 2018

  Psihologie Clinică și Judiciară   Игорь ДОНЧЕНКО, Людмила АНЦИБОР ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ КАК ФАКТОРОВ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ          p.5-9 Download pdf          Rezumat          License policy   Zinaida BOLEA MODIFICĂRI ALE REALITĂȚILOR PSIHOPATOLOGICE: DINAMICI ȘI PROVOCĂRI          p.10-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Наталья БУРАГА, … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 9 (119) 2018 отключены

Nr. 2 (112) 2018

  Matematică   Stanislav CIUBOTARU THE GL(2,R)-COMITANTS FOR THE HOMOGENEOUS BIDIMENSIONAL POLYNOMIAL SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE FOURTH DEGREE          p.3-11 Download pdf          Rezumat          License policy   Evghenii GREBENICOV, Elena CEBOTARU DETERMINAREA PUNCTELOR DE ECHILIBRU ÎN PROBLEMA MĂRGINITĂ A OPT CORPURI          p.12-18 Download pdf          Rezumat          License … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 2 (112) 2018 отключены

Nr. 5 (115) 2018

  Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei     Vladimir GUŢU COMPETENŢA – ABORDARE SITUAŢIONALĂ, STRUCTURALĂ ŞI METODOLOGICĂ          p.3-12 Download pdf          Rezumat          License policy   Viorica GORAȘ-POSTICĂ, Svetlana GUȚU EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REPERE LEGISLATIV-REGLATORII ACTUALIZATE ȘI INEGALITĂȚI PERPETUATE          p.13-17 Download pdf          Rezumat          License policy … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 5 (115) 2018 отключены

Nr. 1 (111) 2018

Biologie   Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Iulian PARA, Lidia COJOCARI, Ilona POZDNEACOVA, Adriana DRUŢA, Ana ILIEŞ, Ana COJOCARI, Victor CIOCÎRLAN SUBSTANŢELE BIOLOGIC ACTIVE CA FACTORI SANOGENI AI ORGANISMELOR VII          p.3-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 1 (111) 2018 отключены

Nr. 8 (118) 2018

  Drept   Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI OPINII PE MARGINEA UNOR AMENDAMENTE RECENTE OPERATE ÎN PARTEA SPECIALĂ A CODULUI PENAL          p.3-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Elena ARAMĂ, Oxana CHISARI-LUNGU REORGANIZAREA JUSTIȚIEI BASARABENE PE AGENDA DE LUCRU A SFATULUI ȚĂRII          p.14-21 Download pdf          Rezumat          License … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 8 (118) 2018 отключены

Nr. 3 (113) 2018

Drept   Vitalie STATI INCONSECVENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE CU PRIVIRE LA REGIMUL JURIDIC AL ANALOGILOR SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE SAU PSIHOTROPE          p.3-20 Download pdf          Rezumat          License policy   Sergiu BRÎNZA PRACTICA APLICĂRII RĂSPUNDERII PENTRU VIOLUL SĂVÂRȘIT DE DOUĂ SAU MAI MULTE PERSOANE: CONTROVERSE ȘI SOLUȚII          p.21-30 Download … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 3 (113) 2018 отключены

Nr. 10 (110) 2017

Lingvistică și literatură   Larisa CEBUC, Rachida SADOUNI PTAM: UNE COLLABORATION INTERCULTURELLE À L’ÈRE DE LA MONDIALISATION          p.3-11 Download pdf          Rezumat          License policy   Ludmila ZBANȚ EMILIAN GALAICU-PĂUN – POET, WRITER, ESSAYIST, AND ROMANIAN LANGUAGE TRANSLATOR          p.12-21 Download pdf          Rezumat          License policy   Angela GRĂDINARU LES … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 10 (110) 2017 отключены