Author Archives: admin

Nr. 0 (000) 2019

Jurnalism și Științe ale Comunicării   Nelly ȚURCAN, Rodica CUJBA MĂSURAREA VIZIBILITĂȚII PRODUCȚIEI ȘTIINȚIFICE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA: ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ ȘI ALTMETRICĂ          p.3-22 Download pdf          Rezumat          License policy   Marina BOTNARIUC CAMPANIILE MEDIATICE – FORME DE PROMOVARE A MESAJELOR SOCIALE          p.23-26 Download … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 0 (000) 2019 отключены

Nr. 3 (123) 2019

  Foaia de titlu   Cuprins   Jurnalism și Științe ale Comunicării Nelly ȚURCAN, Rodica CUJBA MĂSURAREA VIZIBILITĂȚII PRODUCȚIEI ȘTIINȚIFICE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA: ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ ȘI ALTMETRICĂ          p.3-22 Download pdf          Rezumat          License policy   Marina BOTNARIUC CAMPANIILE MEDIATICE – FORME … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 3 (123) 2019 отключены

Nr. 10 (120) 2018

  Foaia de titlu   Cuprins   Lingvistică și literatură   Pragmatica textului și discursului   Sanda-Maria ARDELEANU LA MEMOIRE DU DISCOURS INSTITUTIONNALISE DANS LES MAISONS D’EDITION          p.3-6 Download pdf          Rezumat          License policy   Ina DRIGA STRATEGII ALE POLITEŢII ÎN DISCURSUL DRAMATIC BASARABEAN          p.7-15 … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 10 (120) 2018 отключены

Nr. 6 (116) 2018

Biologie   Olga BURDUNIUC FACTORII DE VIRULENŢĂ A FUNGILOR PATOGENI: SEMNIFICAŢIA CLINICĂ ŞI DETECTAREA FENOTIPICĂ          p.03-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Denis BULAT, Victor CIORNEA, Dumitru BULAT STAREA IHTIOFAUNEI RÂULUI BÂC ÎN ANUL 2018          p.14-19 Download pdf          Rezumat          License policy   Petru CUZA ACTIVITATEA SUBSTANŢELOR … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 6 (116) 2018 отключены

Nr. 7 (117) 2018

Fizică   Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Boric CINIC,Petru GAUGAŞ, Petru M. CHETRUŞ, Sergiu MOLDOVANU, Simion RAEVSCHI STRATURI SUBŢIRI DE OXID DE ZINC CRESCUTE PRIN METODA PULVERIZĂRII ÎN FLUX DE ARGON          p.3-7 Download pdf          Rezumat          License policy   Mihail POPA, Ion TIGINYANU … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 7 (117) 2018 отключены

Nr. 4 (114) 2018

Lingvistică și literatură   Iraida CONDREA RĂSPÂNDIREA ȘI RECEPTAREA „CAZANIEI”          LUI VARLAAM ÎN SPAȚIUL DINTRE PRUT ȘI NISTRU          p.3-9 Download pdf          Rezumat          License policy   Claudia CEMÂRTAN NORMA LITERARĂ ÎN TEXTELE RELIGIOASE          EDITATE LA CHIȘINĂU LA ÎNCEPUTUL          SECOLULUI AL XX-LEA          p.10-16 Download pdf          Rezumat          License policy   Svetlana CATERENCIUC … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 4 (114) 2018 отключены

Nr. 9 (119) 2018

  Psihologie Clinică și Judiciară   Игорь ДОНЧЕНКО, Людмила АНЦИБОР ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ КАК ФАКТОРОВ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ          p.5-9 Download pdf          Rezumat          License policy   Zinaida BOLEA MODIFICĂRI ALE REALITĂȚILOR PSIHOPATOLOGICE: DINAMICI ȘI PROVOCĂRI          p.10-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Наталья БУРАГА, … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 9 (119) 2018 отключены

Nr. 2 (112) 2018

  Matematică   Stanislav CIUBOTARU THE GL(2,R)-COMITANTS FOR THE HOMOGENEOUS BIDIMENSIONAL POLYNOMIAL SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE FOURTH DEGREE          p.3-11 Download pdf          Rezumat          License policy   Evghenii GREBENICOV, Elena CEBOTARU DETERMINAREA PUNCTELOR DE ECHILIBRU ÎN PROBLEMA MĂRGINITĂ A OPT CORPURI          p.12-18 Download pdf          Rezumat          License … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 2 (112) 2018 отключены

Nr. 5 (115) 2018

  Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei     Vladimir GUŢU COMPETENŢA – ABORDARE SITUAŢIONALĂ, STRUCTURALĂ ŞI METODOLOGICĂ          p.3-12 Download pdf          Rezumat          License policy   Viorica GORAȘ-POSTICĂ, Svetlana GUȚU EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REPERE LEGISLATIV-REGLATORII ACTUALIZATE ȘI INEGALITĂȚI PERPETUATE          p.13-17 Download pdf          Rezumat          License policy … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 5 (115) 2018 отключены

Nr. 1 (111) 2018

Biologie   Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Iulian PARA, Lidia COJOCARI, Ilona POZDNEACOVA, Adriana DRUŢA, Ana ILIEŞ, Ana COJOCARI, Victor CIOCÎRLAN SUBSTANŢELE BIOLOGIC ACTIVE CA FACTORI SANOGENI AI ORGANISMELOR VII          p.3-13 Download pdf          Rezumat          License policy   Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena … Continue reading

Комментарии к записи Nr. 1 (111) 2018 отключены