Articol-model si recenzarea materialelor

Download Articol-model

Recenzarea materialelor pentru Revista ştiinţifică Studia Universitatis Moldaviae

Recenzarea articolelor ştiinţifice este o etapă foarte importantă în procesul de publicare a Revistei Studia Universitatis Moldaviae, având rolul de a selecta cele mai valoroase lucrări, asigurându-se astfel calitatea materialului publicat.

Conform Regulamentului de editare şi difuzare a revistei ştiinţifice Studia Universitatis Moldaviae a Universităţii de Stat din Moldova, în aprobarea materialelor pentru publicare se aplică regula peer review (I.7.).

Recenziile sunt de tipul dublu-anonime: identitatea autorului şi cea a recenzentului nu se divulgă reciproc. Recenzarea este efectuată de către doi specialişti selectaţi din cadrul Consiliului academic sau din Lista de recenzenţi ai revistei.

Ciclul de viaţă al unui articol este următorul:

  1. Etapa de primă verificare – respectarea instrucţiunilor de tehnoredactare: structura articolului, se verifică dacă acesta este prezentat/expus în mod clar şi dacă sunt prezente toate elementele constitutive obligatorii: rezumat, cuvinte-cheie, introducere, conţinutul propriu-zis, concluzii, bibliografie. Aceasta este realizată de coordonatorii revistei.
  2. Articolul este transmis redactorului-şef sau redactorilor adjuncţi pe domenii.
  3. Redactorul adjunct selectează 2 recenzenţi în funcţie de domeniul de expertiză a acestora şi de tema articolului propus pentru publicare şi li se transmite materialul şi formularul recenziei.

Evaluarea articolelor urmăreşte următoarele aspecte:

Actualitate şi originalitate: rezultatele expuse sunt suficient de noi şi interesante pentru a justifica publicarea; cercetarea este una importantă; articolul corespunde domeniului revistei.

Conţinut: se iau în considerare fiecare element în parte, urmărindu-se dacă: titlul redă în mod clar articolul; rezumatul reflectă conţinutul articolului; cuvintele-cheie definesc domeniul cercetării; introducerea este clară şi descrie domeniul acoperit de tematica studiului; problema abordată este cunoscută în literatura de specialitate. Conţinutul propriu-zis prezintă şi susţine argumentat rezultatele cercetării întreprinse şi dacă acestea sunt expuse în mod clar şi într-o succesiune logică;

Principiile etice: se are în vedere eliminarea plagiatului şi a fraudei în cercetarea ştiinţifică, în acest sens urmărindu-se ca articolul să nu fie o copie a unei lucrări/unor lucrări anterioare şi dacă au fost utilizate idei sau cuvinte fără a preciza sursa sau cu citarea greşită a sursei.

  1. Concluziile recenziei prevăd calificativele recomandare, revedere sau respingere. În cazul ambelor recenzii negative – articolul este respins. Dacă doar o recenzie este negativă, la decizia redactorului-şef este transmis la a treia recenzare. În cazul în care se consideră că este nevoie ca articolul să fie revizuit, acesta este retransmis autorului împreună cu recomandările necesare.