POLITICA EDITORIALĂ

DREPTURILE DE AUTOR ȘI DE PUBLICARE

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări. 

POLITICA DE ACCES DESCHIS

Studia Universitatis Moldaviae este o revistă științifică cu acces deschis, supusă unui proces de dublă recenzare, cu acces on-line gratuit. Conform definiției pentru „Acces deschis” din Inițiativa Accesul Deschis de la Budapesta, utilizatorii au dreptul de a „citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta sau crea link” la textele integrale ale articolelor.

cc

Licența CC-BY (The Creative Commons License) este valabilă pentru toate articolele incluse în Revistă.

Licența CC-BY permite utilizatorilor să copieze, să distribuie și să transmită un articol, să adapteze articolul și să-l pună în uz comercial și ne-comercial, atâta timp cât autorul este indicat în mod corespunzător. Autorii pot acorda unei părți terțe permisiunea de publicare a articolului și se pot identifica ca autor original. De asemenea, autorii acordă oricărei părți terțe dreptul de a utiliza articolul în mod liber, atâta timp cât sunt indicați autorii originali, detaliile referințelor și editorul.