Principii etice

Principiile etice privind publicarea materialelor în Revista știinţifică Studia Universitatis Moldaviae se racordează politicilor practicate de COPE (Best Practice Guidelines on Research Integrity and Publishing Ethics) și Elsevier (Publishing Ethics).