Nr. 1 (111) 2018

Biologie

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Iulian PARA, Lidia COJOCARI, Ilona POZDNEACOVA, Adriana DRUŢA, Ana ILIEŞ, Ana COJOCARI, Victor CIOCÎRLAN

SUBSTANŢELE BIOLOGIC ACTIVE CA FACTORI SANOGENI AI ORGANISMELOR VII          p.3-13

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Ilona POZDNEACOVA, Iulian PARA, Lidia COJOCARI, Adriana DRUŢA, Victor CIOCÎRLAN, Ana ILIEŞ, Ana COJOCARI

MODELAREA ŞI ADAPTAREA PROCESELOR METABOLICE PRIN INTERMEDIUL SUBSTANŢELOR BIOLOGIC ACTIVE          p.14-19

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Adriana DRUŢA, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Aurelia CRIVOI

INTERRELAŢIIA GLANDEI TIROIDE A PANCREASULUI ENDOCRIN ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL PE FUNDALUL ADMINISTRĂRII TINCTURII DE PROPOLIS          p.20-25

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria BOGDAN, Tudor STRUTINCHI, Maria TIMOŞCO, Aliona VELCIU, Valentina STROCOV

ACŢIUNEA DIVERSELOR RAŢII ALIMENTARE ASUPRA PROCESULUI DE MULTIPLICARE A STREPTOCOCILOR INTESTINALI          p.26-30

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana GARAEVA, Ana LEORDA, Galina POSTOLATI, Ina PORNEALĂ, Nina KOVARSCHI, Galina REDCOZUBOVA

CONŢINUTUL COMPARATIV AL AMINOACIZILOR LIBERI ÎN SERUL SANGVIN ȘI ÎN SALIVĂ          p.31-35

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Фёдор СТРУТИНСКИЙ, Светлана ГАРАЕВА, Влада ФУРДУЙ, Галина ПОСТОЛАТИ, Валентина СТРОКОВА, Лилия ПОЛЯКОВА, Мариана ЧОКИНЭ, Нина КОВАРСКАЯ

ВЛИЯНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ РАЦИОНА НА СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЭРИТРОЦИТОВ          p.36-41

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion BALAN, Igor PETCU, Andrei ŞUMANSCHI, Boris DEMCENCO, Nicolae ZESTREA, Veaceslav GRAMOVICI, Feodora ROŞCA

IMUNOPROFILAXIA CONTRA BOLII NEWCASTLE ÎN CONDIŢIILE REPRODUCERII INTENSIVE A PĂSĂRILOR          p.42-47

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru BULAT, Ion TODERAȘ, Nina FULGA, Denis BULAT, Oleg CREPIS, Nicolae ȘAPTEFRAȚI, Ana DADU

PROGRESIA BIOLOGICĂ A GUVIZILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: CAUZELE DETERMINANTE ȘI METODELE DE CONTROL NUMERIC          p.48-55

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Thao HOANG NGOC, Tuan HO ANH, An ONG VINH, Le THI HONG LAM

NEW RECORDS OF DOPASIA GRACILIS (SQUAMATA: ANGUIDAE) IN BACH MA NATIONAL PARK, THUA THIEN-HUE PROVINCE          p.56-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dorina BULICANU

DIVERSITATEA TAXONOMICĂ ŞI BIOECOLOGICĂ A SPECIILOR DE PLANTE SINANTROPE DIN CADRUL PĂDURILOR DE STEJAR PUFOS (Quercus pubescens Willd.) DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.61-65

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina BEȘLIU

CAROTENOID BIOSYNTHESIS POTENTIAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF Rhodotorula gracilis YEAST UNDER THE ACTION OF FE3O4 NANOPARTICLES          p.66-70

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria FRUNZĂ, Ana BÎRSAN, Tamara BEGU

EVALUAREA ACŢIUNII LIGNOHUMATULUI DE POTASIU ASUPRA DIVIZIUNII CELULARE LA ALLIUM CEPA L.          p.71-75

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria MELNIC, Dumitru ERHAN, Ştefan RUSU

TESTAREA SUSCEPTIBILITĂŢII UNOR SOIURI DE CARTOFI CĂTRE SPECIILE DE NEMATODE DITYLENCHUS DESTRUCTOR ȘI D. DIPSACI          p.76-81

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru NICUȚĂ

INFLUENȚA PREPARATULUI „FITOMAG” ASUPRA MODIFICĂRII VALORILOR UNOR INDICI BIOCHIMICI LA FRUCTELE DE MĂR PE PARCURSUL PERIOADEI DE PĂSTRARE ÎNDELUNGATĂ          p.82-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tamara SÎRBU

OPTIMIZAREA MEDIULUI NUTRITIV PENTRU CULTIVAREA TULPINII PENICILLIUM funiculosum – SURSĂ DE CATALAZĂ          p.86-91

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Agafia USATÎI, Natalia CHISELIŢA

PROFILUL ACTIVITĂŢII CATALAZEI          ŞI PRODUCERII          DE PROTEINE LA SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20 SUB INFLUENŢA NANOPARTICULELOR ZnO          p.92-96

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru CUZA

SPECIFICUL ÎNFRUNZIRII DESCENDENŢILOR STEJARULUI PEDUNCULAT (QUERCUS ROBUR L.) ÎN DIFERITE PROVENIENŢE          p.97-107

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Corina CERTAN

PROCESUL DE RESTABILIRE NATURALĂ A FLOREI PE SUPRAFAȚA HALDELOR DE STERIL ȘI RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A HALDELOR DE STERIL PROASPĂT DEPOZITATE ÎN CARIERA ,,LAFARGE CIMENT” (MOLDOVA) S.A. or. REZINA          p.108-112

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dorina BULICANU

DIVERSITATEA TAXONOMICĂ ŞI BIOECOLOGICĂ A PRODUCĂTORILOR PRIMARI DIN ECOSISTEMUL DE STEJAR PUFOS (Quercus pubescens Willd.) DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.113-120

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia CIUBUC, Natalia ONICA

ROLUL GRĂDINILOR MĂNĂSTIREȘTI ÎN ARHITECTURA PEISAJERĂ          p.121-124

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Chimie

 

Anna RUSNAC, Roman RUSNAC, Olga GARBUZ, Nicanor BARBĂ, Aurelian GULEA

SINTEZA ȘI STUDIUL PROPRIETĂȚILOR ANTIOXIDATIVE ALE UNOR NOI DERIVAȚI AI BENZOXAZOLILOR          p.125-132

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Roman RUSNAC, Olga GARBUZ, Nicanor BARBĂ, Aurelian GULEA, Greta BĂLAN, Olga BRUDUNIUC

SINTEZA UNOR DERIVAȚI AI 1,2,4-TRIAZOLULUI ÎN BAZA N-[4-(3-METIL-5-SULFANIL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-IL)FENIL]ACETAMIDEI          p.133-143

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina USATAIA

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF COPPER(II), NICKEL(II), COBALT(III) AND IRON(III) COORDINATION COMPOUNDS WITH 1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHANONE N(4)-ALLYL-S-METHYLISOTHIOSEMICARBAZONE          p.144-150

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia PETROV

A STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SOME OXIDIZED ENOTANNINS          p.151-155

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga COVACI

α-BENZILDIOXIMAȚI AI FIERULUI(II) CU LIGANZI HETEROCICLICI CE CONȚIN AZOT          p.156-161

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria GONȚA, Elena SÎRBU

CINETICA PROCESELOR DE NITROZARE A AMOXICILINEI CU IONI NITRIŢI ŞI INHIBIŢIA FORMĂRII N-NITROZOAMOXICILINEI          p.162-169

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Larisa MOCANU, Veronica PORUBIN

ÎNLĂTURAREA COLORANŢILOR TEXTILI ŞI A SUBSTANŢELOR AUXILIARE PRIN ELECTROFLOTARE LA PRIMA ETAPĂ          p.170-178

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria SANDU, Anatol TĂRÎŢĂ, Raisa LOZAN, Sergiu ŢURCAN

INDICELE DE GEOACUMULARE ŞI GRADUL DE POLUARE CU METALE GRELE A SEDIMENTELOR SUBACVATICE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.179-187

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.