Nr. 1 (131)

Foaia de titlu

Cuprins

SINTEZA, STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE COMPUȘILOR COORDINATIVI AI UNOR METALE 3d CU 4-(DIMETILFENIL)-TIOSEMICARBAZONE ALE 2-HIDROXI-3-METOXIBENZALDEHIDEI
Aurelian GULEA, Victor ȚAPCOV, Diana CEBOTARI, Olga GARBUZ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

POLUAREA ATMOSFEREI ȘI PARTICIPAREA POLUANȚILOR ÎN PROCESELE ECOCHIMICE DIN AER
Viorica GLADCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

COMPLECȘI Ln(III)-Bi(III) ÎN BAZA IONILOR TRIETILENTETRAAMINHEXAACETAT  PRECURSORI MOLECULARI
PENTRU OXIZII MICȘTI BiLnO3
Nelea POPA, Ion BULIMESTRU, Aurelian GULEA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

SINTEZA ȘI PROPRIETĂȚILE ANTIBACTERIENE ȘI ANTIFUNGICE ALE COMPUȘILOR COORDINATIVI AI Fe(III) CU 4-CICLOHEXILTIOSEMICARBAZONA 4-BENZOIL-3-METIL-1-FENIL-2-PIRAZOLIN-5-ONĂ
Roman RUSNAC, Maria BÎRCĂ, Sergiu ȘOVA, Aliona COTOVAIA,
Greta BALAN,, Olga BURDUNIUC,, Aurelian GULEA
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Download pdf          Rezumat          License policy

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE OXIDARE CATALITICĂ A AMOXICILINEI
ÎN SOLUȚII APOASE
Larisa MOCANU, Maria GONȚA, Vera MATVEEVICI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EVALUAREA, ÎN BAZA PRODUSELOR DE ACTIVARE ALE OXIGENULUI, A POLUĂRII ŞI A AUTOPURIFICĂRII PRIN PROCESE REDOX
A UNOR APE NATURALE
Elena BUNDUCHI, Viorica GLADCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

STUDIUL CINETICII OXIDĂRII UNOR ANTIBIOTICE DIN CLASA
FLUORCHINOLONELOR ÎN SISTEMUL FQ-H2O2-UV
Tatiana ISAC-GUŢUL, Elena TUTOVAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

BIOLOGICAL APPLICATIONS OF MOLYBDENUM INORGANIC COMPOUNDS
Arcadie FUIOR
Moldova State University
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Download pdf          Rezumat          License policy

COMPUȘII COORDINATIVI AI UNOR BIOMETALE CU LIGANZII ÎN BAZA TIOSEMICARBAZONELOR CE CONȚIN 4-AMINOBENZOAT DE ETIL
Anna RUSNAC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

SOCIAL AND ECONOMIC EFFECT OF WASTE MANAGEMENT POLICY
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Ludmila COBZARI, Luminita SUVEICA, Denis VOSTRICOV, Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV Elena CHIRIŢA, Adriana DRUȚA, Ana ILIEŞ, Iulian PARA, Ilona POZDNEACOVA, Lidia COJOCARI
Academy of Economic Studies of Moldova
Public Health Centre from Chisinau
Moldova State University
»Ion Creanga» State Pedagogical University

Download pdf          Rezumat          License policy

INFLUENȚA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA FORMĂRII UNOR PARTICULARITĂȚI FIZIOLOGICO-BIOCHIMICE ALE ORGANISMULUI UMAN
Svetlana GARAEVA, Ana LEORDA, Vlada FURDUI, Galina POSTOLATI
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

Download pdf          Rezumat          License policy

BIOFILMELE FUNGICE – PROVOCARE ACTUALĂ LA NIVEL MONDIAL

Olga BURDUNIUC Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Download pdf          Rezumat          License policy

STRESUL ŞI ROLUL LUI ÎN ACTIVITATEA FIZICĂ ȘI CREATIVĂ LA ADOLESCENȚI
Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Ana ILIEȘ,
Adriana DRUŢA, Iulian PARA, Ilona POZDNEACOVA, Lidia COJOCARI*
Universitatea de Stat din Moldova
*Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă din Chișinău”

Download pdf          Rezumat          License policy

UTILIZAREA RESVERATROLULUI ÎN CALITATE DE SUPLIMENT NATURAL
ÎN RAȚIA ALIMENTARĂ ZILNICĂ A ȘOBOLANILOR ALBI DE LABORATOR
CU DIABET EXPERIMENTAL
Ilona POZDNEACOVA, Aurelia CRIVOI, Irina GADIAC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A RESVERATROLULUI ASUPRA DISFUNCȚIILOR TROMBOCITARE ÎN EVOLUȚIA DIABETULUI ALLOXANIC
Ilona POZDNEACOVA
Universitatea de Stat din Moldov

Download pdf          Rezumat          License policy

DIVERSITATEA, PARTICULARITĂȚILE BIOECOLOGICE ALE SPECIEI
Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) Olsson, 1876 LA PEȘTI DIN DIVERSE BIOTOPURI ACVATICE ALE REPUBLICII MOLDOVA
Ion GOLOGAN
Institutul de Zoologie

Download pdf          Rezumat          License policy

SURVEY RESULTS ON AMPHIBIANS AND REPTILES IN NAM DAN DISTRICT, NGHE AN PROVINCE, VIETNAM
Ong Vinh AN, Hoang Ngoc THAO, Hoang Xuan QUANG,
Nguyen Thi TUYET, Ho Anh TUAN
Vinh University
Hong Duc University
Cua Lo hight school

Download pdf          Rezumat          License policy

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR CLASSIFICATION OF
GENUS CYPRINUS LINNAEUS, 1758 IN PHONG NHA — KE BANG
NATIONAL PARK IN THE NORTH CENTRAL PART OF VIETNAM
Le Thị QUYNH, Nguyen Thi THAO, Hoang Vinh PHU, Ho Anh TUAN
Vinh University, Nghe An Province, Vietnam

Download pdf          Rezumat          License policy

DIVERSITATEA PARAZITOFAUNEI LA MISTREȚI DIN REZERVAȚIA NATURALĂ „PLAIUL FAGULUI” DIN REPUBLICA MOLDOVA
Ștefan RUSU
Institutul de Zoologie

Download pdf          Rezumat          License policy

ОБЗОР МНОГООБРАЗИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ RHEUM RHAPONTICUM L.
Алла ГЛАДКАЯ, Леонид ВОЛОЩУК, Тудор НАСТАС
Институт генетики, физиологии и защиты растений

Download pdf          Rezumat          License policy

PARTICULARITĂȚILE CREȘTERII, DEZVOLTĂRII ȘI CULTIVĂRII PLANTELOR
DE AMELANCHIER ALNIFOLIA NUTT. ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Ion ROȘCA, Elisaveta ONICA, Alina CUTCOVSCHI-MUȘTUC, Nina CIORCHINĂ
Grădina Botanică Națională (Institut) ,,Alexandru Ciubotaru” din Chișinău

Download pdf          Rezumat          License policy