Nr. 1 (21) (2009)

Biologie Vegetală

 

Daniela CIUMAC, Liliana ZOSIM, Tatiana CHIRIAC, Denis PRODIUS, Olga OLAN, Veaceslav POPA, Daniela SADOVNIC, Iulia IAŢCO, Cornel CORDELEANU, Veronica ONI

STUDIUL ACŢIUNII COMPUŞILOR COORDINATIVI NOI AI Fe(III) ŞI AI Cr(III) ASUPRA PROCESULUI DE ACUMULARE A UNOR PRINCIPII BIOACTIVE ÎN BIOMASA DE SPIRULINĂ          p.5-9

Download pdf

 

Cezara BIVOL

PRODUCTIVITATEA ŞI COMPONENŢA BIOCHIMICĂ A MICROALGEI VERZI DUNALIELLA SALINA LA CULTIVARE PE LICHID CULTURAL AL SPIRULINEI SUPLIMENTAT CU NaCl, IONI DE NO3 2- ŞI SO4 2-          p.10-12

Download pdf

 

Dumitru BADICEAN

EVALUAREA NIVELULUI DE EXPRESIE A GENEI ŞOCULUI TERMIC (HSP70) LA GENOTIPURILE DE PORUMB CONTRASTE DUPĂ REZISTENŢA LA STRESUL SECETEI          p.13-15

Download pdf

 

Dorin CLICIUC

EVIDENŢIEREA POLIMORFISMULUI GENETIC AL FORMELOR M6 DE NĂUT PRIN INTERMEDIUL ANALIZEI RAPD-PCR          p.16-19

Download pdf

 

Ecaterina EMNOVA, Robert TATE III, Daniel GIMENEZ, Simion TOMA, Oxana DARABAN, Alexandru BUDAC

SOIL INVERTASE AND LEVANSUCRASE ACTIVITIES UNDER SOIL WATER STRESS, ELEVATED COPPER LEVEL, AND SOYBEAN SEED INOCULATION WITH THE LEVAN-PRODUCING BACTERIA PSEUDOMONAS AUREOFACIENS          p.20-23

Download pdf

 

Эллина МАКАЕВА, Наталия ЛАПТЕВА, Анжела РУДАКОВА, Сергей РУДАКОВ, Ирина КАХОВСКАЯ, Андрей ШУТОВ

11S ГЛОБУЛИН ПОДСОЛНЕЧНИКА: КИНЕТИКА ОГРАНИЧЕННОГО И КООПЕРАТИВНОГО ПРОТЕОЛИЗА ПАПАИНОМ          p.24-28

Download pdf

 

Valeriu RUDIC, Ludmila BATÎR, Aurelian GULEA, Victor ŢAPCOV

STUDIUL INFLUENŢEI COMPUŞILOR COORDINATIVI AI Cu(II) ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS          p.29-33

Download pdf

 

Валериу РУДИК, Аурелиан ГУЛЯ, Валентина БУЛЬМАГА, Надежда ЕФРЕМОВА, Лилия ПОПОВСКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Mn(II) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA PLATENSIS, ОБОГАЩЕННОЙ ФИКОБИЛИПРОТЕИНАМИ          p.34-36

Download pdf

 

Vasile TODIRAŞ, Leonid ONOFRAŞ, Svetlana PRISACARI

INFLUENŢA BIOREGULATORILOR NATURALI ASUPRA GERMINĂRII SEMINŢELOR ŞI PRODUCTIVITĂŢII PLANTEOR          p.37-42

Download pdf

 

Agafia USATÎI, Elena MOLODOI, Anatol ROTARU, Lilia TOPALĂ

EFECTELE UNDELOR MILIMETRICE DE INTENSITATE JOASĂ ASUPRA BIOSINTEZEI LIPIDELOR LA DROJDIA SACCHAROMYCES CARLSBERGENSIS CNMN-Y-15          p.43-47

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Tudor NASTASE

ELABORAREA PROCEDEELOR METODOLOGICE ALE SISTEMULUI DE DEZORIENTARE A MASCULILOR SPECIEI MAMESTRA BRASSICAE L.          p.48-58

Download pdf

 

Виктор БРАДОВСКИЙ, Леонид ВОЛОЩУК, Наталья БРАДОВСКАЯ, Алла ПОГОРЛЕЦКАЯ, Светлана НИКОЛАЕВА, Александр АБАШКИН, Раду УРСУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ЗАЩИТА ГОРОХА ОТ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ, КОМПЛЕКСА СОВОК И ГОРОХОВОЙ ЗЕРНОВКИ          p.59-63

Download pdf

 

Tudor NASTASE

PARTICULARITĂŢILE ETOLOGICE ALE INSECTELOR ÎN DEPENDENŢĂ DE MEDIUL SATURAT CU MOLECULELE FEROMONULUI SEXUAL DE ORIGINE SINTETICĂ          p.64-78

Download pdf

 

Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie

 

Valerian CIOBOTARU

FORMAŢIUNEA VENDIANULUI DIN REGIUNEA CENTRALĂ A BAZINULUI r. NISTRU          p.79-89

Download pdf

 

Biologie Umană şi Animală

 

Liuba BUDEANU

MECANISMUL REALIZĂRII ECHILIBRULUI TERMIC ÎNTRE ORGANISMUL HOMEOTERM ŞI TEMPERATURA VARIABILĂ A MEDIULUI EXTERN          p.90-93

Download pdf

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI, Eva Maria VEGH, Anastasia MORARU, Doina CASCO

O RETROSPECTIVĂ ASUPRA UNOR INDICI FIZIOLOGICI LA ADOLESCENŢI ÎN RAPORT CU FLAGELUL FUMATULUI          p.95-96

Download pdf

 

Диана КОШКОДАН

УРОВЕНЬ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ СТРЕССОРЕАКТИВНОСТЬЮ          p.97-99

Download pdf

 

Liuba BUDEANU

VARIAŢIILE HORMONILOR SEXUALI LA ACŢIUNEA STRESULUI TERMIC PE FONDALUL MELANOTROPINEI LA ŞOBOLANII ALBI DE LABORATOR          p.100-101

Download pdf

 

Ecaterina PALADI, Liuba BUDEANU, Nina VÎNTU

ATENUAREA DEREGLĂRILOR HORMONALE ALE SISTEMULUI HIPOFIZO-TIROIDIAN ŞI A TEMPERATURII CORPORALE PRIN UTILIZAREA EGLONILULUI LA INFLUENŢA HIPOKINEZIEI          p.102-105

Download pdf

 

Николай ФЕГЮ, Лидия КОЖОКАРЬ

НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ОПИОИДНЫХ ПЕПТИДОВ, В ЧАСТНОСТИ БЕТА-ЭНДОРФИНА, ПРИ НЕКОТОРЫХ АУТОИММУННЫХ ЭНДОКРИНОПАТИЯХ          p.106-110

Download pdf

 

Chimie

 

Maria GONŢA

INFLUENŢA INHIBITORILOR ÎN FORMAREA N-NITROZAMINELOR ÎN SISTEMELE SUCULUI GASTRIC          p.111-123

Download pdf

 

Alexandru CRĂCIUN, Gheorghe DUCA, Vladimir ENE

DETERMINAREA INFLUENŢEI CATALIZATORULUI OMOGEN ASUPRA REDUCERII CONŢINUTULUI DE EMISII POLUANTE ÎN ATMOSFERĂ ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ          p.124-130

Download pdf

 

Oльга КОВАЛЕВА

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА И ХРОМА В НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРАХ          p.131-137

Download pdf

 

Аль Азрак АБДЕЛЬКАДЕР

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 4-ЭТИЛТИОСЕМИКАРБАЗОНА НАТРИЕВОЙ СОЛИ 1,2-НАФТОХИНОН-4-СУЛЬФОКИСЛОТЫ          p.138-139

Download pdf

 

Teodor DEHELEAN

BINARY MIXTURES OF FLUOROCARBON SURFACTANTS IN AQUEOUS SOLUTION. I.          p.140-144

Download pdf

 

Tatiana KUBRIŢKAIA, Valentina SOROKINA

ALEGEREA REGIMULUI OPTIM AL PROCESULUI DE ELECTROFLOTARE A HIDROXIDULUI DE ALUMINIU CU COLORANŢII ADSORBIŢI PE SUPRAFAŢA LUI          p.145-148

Download pdf

 

Teodor DEHELEAN

POLIETILENGLICOLESTERI AI UNOR ACIZI PERFLUOROCARBOXILICI          p.149-151

Download pdf

 

Andrei RIJA, Eduard COROPCEANU, Olga BOLOGA, Victor PRIVALOV, Olga CIOBĂNICĂ

STUDIUL SPECTROSCOPIC AL DIOXIMAŢILOR Co(III) NOI SINTETIZAŢI CU ANIONI POLIFLUOROMETALICI          p.152-156

Download pdf

 

Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, Аркадие КИРИЦА, Ион АНДРИЕШ, Штефан РОБУ, Галина ДРАГАЛИНА, Думитру МИТКОВ

МНОГОСЛОЙНЫЕ НОСИТЕЛИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ КАРБАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ СОПОЛИМЕРОВ          p.157-161

Download pdf

 

Fizică

 

Юрий ЖИДКОВ, Олег КОРШАК, Владимир ПРИЛЕПОВ, Севастьян НЯМЦУ, Аркадий КИРИЦА

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ РАСТРИРОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ          p.162-165

Download pdf

 

Аркадий КИРИЦА

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АМОРФНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ В ИМПУЛЬСНОЙ ГОЛОГРАФИИ          p.166-171

Download pdf

 

Денис НИКА, Надежда ЗИНЧЕНКО, Евгений ПОКАТИЛОВ

ИНЖЕНЕРИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ПЛОСКИХ НАНОСТРУКТУРАХ          p.172-175

Download pdf

 

Nellu CIOBANU

SEPARABILITATEA PARŢIALĂ LA INTERACŢIUNEA A DOI RADIATORI CUANTICI          p.176-182

Download pdf

 

Viorel DUŞCEAC

INTERPRETAREA, MODELAREA ŞI PERSPECTIVA TRANSPORTULUI TERMOELECTRIC ÎN CRISTALELE CVASIUNIDIMENSIONALE          p.183-192

Download pdf

 

Alexei SIMAŞCHEVICI, Dormidont ŞERBAN, Leonid BRUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Vladimir FEDOROV, Iurie USATÎI

STUDIUL PROPRIETĂŢILOR ELECTRICE ŞI FOTOVOLTAICE ALE STRUCTURILOR ITO-Si ÎN BAZA SILICIULUI MULTICRISTALIN          p.193-196

Download pdf

 

Igor EVTODIEV

UNELE PROPRIETĂŢI OPTICE ALE STRUCTURILOR InSe CU STRAT SUBŢIRE DE OXID DE BISMUT          p.197-202

Download pdf

 

Igor EVTODIEV

DISPOZITIVE FOTOELECTRONICE PE BAZĂ DE GaSe STRATIFICAT          p.203-207

Download pdf

 

Virgil CHEPTEA, Simion BĂNCILĂ

APLICAREA METODEI REGLĂRII LENTE A PROCESULUI DE ÎNCĂLZIRE LA STUDIEREA PROPRIETĂŢILOR TERMOFIZICE ALE PROBELOR METALICE          p.208-214

Download pdf

 

Tamara POTLOG, Nicolae SPALATU, Natalia MATICIUC

CARACTERIZAREA HETEROSTRUCTURILOR CdS/CdTe/Te CU AJUTORUL CARACTERISTICILOR CAPACITATE-TENSIUNE          p.215-217

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.