Nr. 1 (31) (2010)

Biologie Vegetală

 

Maria DUCA, Angela PORT, Andrei MIDONI, Irina ANISIMOVA, Tudor ROTARU

MOŞTENIREA GENELOR Rf LA DIVERSE GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI          p.5-9

Download pdf

 

Lucia ARHIP, Vasile CIOBANU, Irina STROGANOVA

VARIABILITATEA CARACTERELOR LA DIFERITE ECOTIPURI DE MENTHA ARVENSIS          p.10-12

 Download pdf

 

Tamara CARAGHIAUR, Maria PISOV, Vasile CIOBANU

VARIABILITATEA CARACTERELOR ÎN DESCENDENŢA GENERATIVĂ F3 A MENTHA ROTUNDIFOLIA (L.) HUDS          p.13-17

Download pdf

 

Anatol CECAN, Gheorghe ŞIŞCANU

ASPECTE PRIVIND IMPACTUL PREPARATULUI MELANGOZIDĂ – O UTILIZAT SEPARAT ŞI ÎN COMBINAŢIE CU MICROELEMENTE ASUPRA CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII POMILOR TINERI DE MĂR          p.18-21

Download pdf

 

Nina FRUNZE

APORTUL RELATIV AL CIUPERCILOR ÎN MASA COMUNITĂŢILOR DE MICROORGANISME EDAFICE          p.22-25

Download pdf

 

Maria LUCHIAN, Maria PISOV, Vasile CIOBANU

VARIABILITATEA CARACTERELOR ÎN DESCENDENŢA GENERATIVĂ A HIBRIDULUI DE MENTĂ 17 K          p.26-29

Download pdf

 

Cristina RUSANOV, Maria PISOV, Vasile CIOBANU

ASPECTUL MORFOLOGIC ŞI CHIMIC AL DESCENDENŢELOR GENERATIVE A DOI HIBRIZI DE MENTĂ          p.30-33

Download pdf

 

Ludmila ROTARU

ROLUL INTERACŢIUNILOR GENICE ŞI GENOTIP X MEDIU ÎN FORMAREA FENOTIPURILOR VALOROASE LA TOMATE          p.34-39

Download pdf

 

Elena SAŞCO

REACŢIA EMBRIONILOR MATURI DE TRITICUM AESTIVUM LA FILTRATELE DE CULTURĂ FUSARIUM SP           p.40-46

Download pdf

 

Gheorghe ŞIŞCANU, Anatol CECAN, Petru CHINTEA

EVIDENŢIEREA INFLUENŢEI PREPARATULUI MELANGOZIDĂ – O ÎN COMBINAŢIE CU MICROELEMENTE ASUPRA INTENSITĂŢII UNOR PROCESE FIZIOLOGICE LA POMII DE MĂR          p.47-51

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Natalia DONŢU, Vasile ŞALARU

STRUCTURA ALGOFLOREI BAZINELOR BIOLOGICE ALE STAŢIEI DE EPURARE DIN MUN. CHIŞINĂU ÎN FEBRUARIE–APRILIE 2009          p.52-56

Download pdf

 

Sergiu DOBROJAN

UTILIZAREA BIOMASEI DE SPIRULINA PLATENSIS (NORDST.) GEITL. CRESCUTĂ PE APELE REZIDUALE DE LA COMPLEXELE AVICOLE ÎN CALITATE DE SUPLIMENT NUTRITIV LA PUII BROILER          p.57-61

Download pdf

 

Cristina MELNICIUC, Vasile ŞALARU

UNELE CERCETĂRI REFERITOR LA SPECIA ANABAENA PROPINQUA SETCHELL. ET GARDN.         p.62-64

Download pdf

 

Cristina MELNICIUC, Ana STREŢCO

ALGOCENOZELE EDAFICE DIN PREAJMA GUNOIŞTII SATULUI OLĂNEŞTI, R-NUL ŞTEFAN VODĂ          p.65-66

Download pdf

 

Виктор ШАЛАРУ, Василе ШАЛАРУ, Наталья ВИЗИТЕУ, Виктор МЕЛНИК

ВИДОВОЙ СОСТАВ ВОДОРОСЛЕЙ ПОЧВ КСЕРОФИТНО-ЛЕСНОГО ЧЕРНОЗЁМА          p.67-70

Download pdf

 

Mihai MÂRZA

DINAMICA SECULARĂ A FLOREI SINANTROPE NECULTIVATE A REPUBLICII MOLDOVA          p.71-77

Download pdf

 

Дина ЕЛИСОВЕЦКАЯ

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ЧЕМЕРИЦЫ ЛОБЕЛЯ НА ПОЛЕЗНУЮ ЭНТОМОФАУНУ          p.78-80

Download pdf

 

Аркадий НИКОЛАЕВ, Светлана НИКОЛАЕВА

СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ ГРИБАМИ РОДА MYROTHECIUM TODE EX FRIES          p.81-87

Download pdf

 

Светлана НИКОЛАЕВА, Лилия МАРЖИНА, Аркадий НИКОЛАЕВ

ПАТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА ГРИБОВ РОДА MYROTHECIUM TODE EX FRIES          p.88-93

Download pdf

 

Светлана НИКОЛАЕВА, Аркадий НИКОЛАЕВ, Виктория ШУБИНА

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS НА ДОВСХОДОВУЮ И ПОСЛЕВСХОДОВУЮ ГИБЕЛЬ ТОМАТОВ ОТ RHIZOCTONIA SOLANI В УСЛОВИЯХ ВЕГЕТАЦИОННОГО ОПЫТА          p.94-99

Download pdf

 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИБА TRICHODERMA VIRENS В КАЧЕСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА, СДЕРЖИВАЮЩЕГО ПАТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГРИБОВ SCLEROTINIA SCLEROTIORUM И FUSARIUM НА СОЕ          p.100-103

 

 

Александр ДАНИЛОВ

МЕСТО И РОЛЬ ЛИСТВЕННИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ, ДУБА КРАСНОГО, МИНДАЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО И КАРКАСА ЗАПАДНОГО В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.104-110

Download pdf

 

Biologie umană şi animală

 

Ion GHERMAN, Tatiana GOROŞCIUC, Iurie BACALOV, Aurelia CRIVOI, Constantin CROITORI, Iulian PARA

INFLUENŢA SPIRULINEI PLATENSIS ASUPRA GONADELOR PE FONDUL DIABETULUI EXPERIMENTAL         p.111-114

Download pdf

 

Ana LEORDA, Svetlana GARAEVA, Petru PAVALIUC, Galina POSTOLATI, Galina REDCOZUBOVA

DETERMINAREA IMPACTULUI EFORTULUI FIZIC ÎN BAZA STUDIULUI MODIFICĂRII UNOR INDICI FUNCŢIONALI          p.115-122

Download pdf

 

Ecaterina PALADI, Olesea PERCIUN, Violeta GANDABESCU

INFLUENŢA INANIŢIEI COMPLETE ASUPRA UNOR INDICI MORFOFUNCŢIONALI AI SISTEMULUI SANGVIN          p.123-128

Download pdf

 

Петр ПАВАЛЮК, Александр КОРЛЭТЯНУ, Анна ЛЕОРДА, Светлана ГАРАЕВА, Людмила МАТЕЙ

СAНОГЕНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОДДЕРЖАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА          p.129-133

Download pdf

 

Людмила КУЛИКОВА

РАЗНООБРАЗИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТЕНИЕОБИТАЮЩИХ КЛЕЩЕЙ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ И НА ГРАНИЧАЩИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ          p.134-138

Download pdf

 

Ion GHERMAN, Tatiana GOROŞCIUC, Iurie BACALOV, Aurelia CRIVOI, Constantin CROITORI, Iulian PARA

INFLUENŢA SPIRULINEI PLATENSIS ASUPRA PANCREASULUI ENDOCRIN PE FONDUL DIABETULUI EXPERIMENTAL          p.139-141

Download pdf

 

Sergiu DOBROJAN, Iurie BACALOV

INFLUENŢA SPIRULINEI PLATENSIS CRESCUTE PE APE REZIDUALE ASUPRA INDICILOR HEMATOLOGICI ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL          p.142-145

Download pdf

 

Chimie

 

Gheorghe DUCA, Viorica GLADCHI, Nelly GOREACEVA, Elena BUNDUCHI, Ruslan BORODAEV, Angela LIS, Lilia ANGHEL, Olga ŞURÎGHINA, Lidia ROMANCIUC

IMPACTUL AFLUENŢILOR DIN DREAPTA ASUPRA CALITĂŢII APELOR FLUVIULUI NISTRU ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ A ANULUI 2009          p.146-154

Download pdf

 

Нелли ГОРЯЧЕВА, Виорика ГЛАДКИЙ, Елена БУНДУКИ

СОСТАВ ДНЕСТРОВСКИХ ВОД В ПЕРИОД ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПАВОДКА В ИЮЛЕ 2008 ГОДА          p.155-157

Download pdf

 

Нелли ГОРЯЧЕВА, Виорика ГЛАДКИЙ, Георге ДУКА, Елена БУНДУКИ, Руслан БОРОДАЕВ, Ольга ШУРЫГИНА

ФОРМИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СТОКА р. РЕУТ В УСЛОВИЯХ 2009 ГОДА          p.158-161

Download pdf

 

Vera MATVEEVICI, Gheorghe DUCA, Maria GONŢA, Tatiana ISAC, Larisa MOCANU

STUDIEREA PROCESULUI DE DIMINUARE A CONCENTRAŢIEI COLORANŢILOR ACTIVI DIN SOLUŢIILE MODEL PRIN APLICAREA METODELOR FIZICO-CHIMICE          p.162-173

Download pdf

 

Аlexandru CRĂCIUN, Svetlana CRĂCIUN, Victor МОRARU, Tudor SAJIN, Boris ALBERT

ELABORAREA ŞI OBŢINEREA LUBRIFIANŢILOR SPECIALI ŞI TESTAREA PROPRIETĂŢILOR DE EXPLOATARE A ACESTORA          p.174-180

Download pdf

 

Александр КРАЧУН, Tудор САЖИН

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОТОРНЫЕ ТОПЛИВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ ИХ СГОРАНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ          p.181-187

Download pdf

 

Ольга КОВАЛЕВА, Михаил ИВАНОВ, Виктор КОВАЛЕВ, Юрий ПОЛУКАРОВ

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХИМИКО-КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ГЕНЕРИРОВАНИЯ ВОДОРОДА          p.188-198

Download pdf

 

Ольга КОВАЛЕВА

РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА В ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ 2-АМИНОБЕНЗОТИАЗОЛА В ВОДНОЙ СРЕДЕ          p.199-206

Download pdf

 

Elena BUNDUCHI

OXIDAREA CATALITICĂ ŞI CU RADICALI LIBERI A HIDROCHINONEI ŞI A ACIDULUI GLIOXALIC          p.207-213

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.