Nr. 1 (41) (2011)

Biologie Umană şi Animală

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Lidia COJOCARI, Elena CHIRIŢA, Ion GHERMAN, Constantin CROITORI, Doina CASCO, Maria PRODAN, Vasile MATEI, Iulian PARA

PARTICULARITĂŢILE MANIFESTĂRII UNOR PARAMETRI CARDIOVASCULARI ÎN PERIOADA ÎNCORDĂRII PSIHOEMOŢIONALE ÎN CORELAŢIE CU BIORITMICITATEA ORGANISMULUI          p.5-12

Download pdf

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Lidia COJOCARI, Elena CHIRIŢA, Ion GHERMAN, Doina CASCO, Maria PRODAN, Vasile MATEI, Liuba GJICICOVSCHI, Iulian PARA, Cristina BÎLICI, Elena VRABIE

EVALUAREA UNOR INDICI COGNITIVI LA ELEVI ÎN RAPORT CU BIORITMUL INTELECTUAL ŞI CEL EMOŢIONAL          p.13-24

Download pdf

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Ion GHERMAN, Lidia COJOCARI, Constantin CROITORI, Doina CASCO, Maria PRODAN, Vasile MATEI, Iulian PARA

EVALUAREA GRADULUI ANXIETĂŢII LA ELEVI ÎN CONDIŢIILE STRESULUI EDUCAŢIONAL          p.25-31

Download pdf

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Ion GHERMAN, Lidia COJOCARI, Constantin CROITORI, Doina CASCO, Maria PRODAN, Vasile MATEI, Iulian PARA, Cristina BÎLICI, Liuba GJICICOVSCHI, Elena VRABIE

MODIFICĂRILE ACTIVITĂŢII BIOELECTRICE A ENCEFALULUI LA ELEVI ÎN CONDIŢII RELATIV CONFORTOGENE ŞI ÎN STRES EDUCAŢIONAL          p.32-40

Download pdf

 

Svetlana GARAEVA, Ana LEORDA, Petru Pavaliuc, Galina POSTOLATI, Galina REDCOZUBOVA, Nina Kovarschi

DINAMICA MODIFICĂRII UNOR PARAMETRI FIZIOLOGICI LA APLICAREA EFORTULUI FIZIC MODERAT          p.41-48

Download pdf

 

Petru PAVALIUC, Ana LEORDA, Svetlana GARAEVA, Ludmila MATEI, Grigore VARMARI, Ion MEREUŢA

PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII CONSOLIDĂRII FUNCŢIILOR APARATULUI LOCOMOTOR CU FUNCŢIILE ALTOR SISTEME FUNCŢIONALE LA REALIZAREA LOCOMOŢIEI          p.49-52

Download pdf

 

Natalia DUDNIC, Eugeniu DUDNIC

ACŢIUNEA TIOCIANATULUI ASUPRA STĂRII FUNCŢIONALE A ORGANISMULUI          p.53-57

Download pdf

 

Ion GHERMAN

STUDIUL MODIFICĂRILOR HEMATOLOGICE ÎN DIABETUL ALLOXANIC PE FONDUL FITOTERAPIEI          p.58-63

Download pdf

 

Ion GHERMAN

ROLUL EXTRASELOR DIN PLANTELE MEDICINALE ÎN DEREGLĂRILE PANCREASULUI ENDOCRIN-GONADE          p.64-69

Download pdf

 

Ion MEREUŢA

DINAMICA SPECTRULUI AMINOACIDIC ÎN PLASMA SPERMEI DE TAUR LA STRESAREA TERMICĂ          p.70-76

Download pdf

 

Diana BALAN

INFLUENŢA COMPUŞILOR COBALTULUI ASUPRA INDICILOR METABOLICI AI FICATULUI LA PURCEI ÎN PERIOADA POSTNATALĂ TIMPURIE          p.77-80

Download pdf

 

Диана БАЛАН

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОБАЛЬТА НА НЕКОТОРЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОРОСЯТ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ          p.81-85

Download pdf

 

Лала Азеровна ШИРИНОВА

КСИЛОФАГИ, ВРЕДЯЩИЕ ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ, И ИХ ЭНТОМОФАГИ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА АЗЕРБАЙДЖАНА          p.86-91

Download pdf

 

Biologie Vegetală

 

Андрей БАБИЦКИЙ

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И ЕГО КАЧЕСТВО В ЗЕРНЕ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ          p.92-96

Download pdf

 

Георгий ШИШКАНУ, Нина ТИТОВА, Раиса МАЛИНА, Вячеслав ВОРОНЦОВ

СО2-ГАЗООБМЕН И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ АБРИКОСА И ПЕРСИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕЙСТВИЯ СТЕРОИДНОГО ГЛИКОЗИДА МОЛДСТИМ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ЦИНКА И МАРГАНЦА          p.97-102

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Constantin BULIMAGA, Nadejda GRABCO, Corina NEGARA, Andrian ŢUGULEA

BIODIVERSITATEA VEGETALĂ A TERENURILOR DEGRADATE DIN COMUNA TOHATIN          p.103-108

Download pdf

 

Cristina MELNICIUC, Laurenţia UNGUREANU

OSCILLATORIA AMPHIBIA – SURSĂ DE SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE          p.109-111

Download pdf

 

МУСЛЕХ МОХАММЕД, AIDAROSS NASSER NASR NAJI

БИОРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В БОРЬБЕ С ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ          p.112-116

Download pdf

 

Светлана НИКОЛАЕВА, Аркадий НИКОЛАЕВ, Виктория ШУБИНА, Леонид ВОЛОЩУК

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РОСТ ГРИБОВ РОДА ALTERNARIA          p.117-123

Download pdf

 

Alina TROFIM, Natalia DONŢU, Cristina MELNICIUC

STRUCTURA TAXONOMICĂ A COMUNITĂŢILOR DE ALGE DIN SOLURILE OCUPATE CU CULTURA DE POBUMB DIN MOLDOVA          p.124-127

Download pdf

 

Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie

 

Gheorghe JIGĂU

TEHNOLOGII AGRICOLE RESURSOREPRODUCTIVE. ASPECTE METODOLOGICE ŞI IMPLEMENTARE          p.128-139

Download pdf

 

Andrei SIURIS

GUNOIUL DE GRAJD – SURSĂ IMPORTANTĂ DE REFACERE A FERTILITĂŢII SOLURILOR ARABILE ERODATE          p.140-146

Download pdf

 

Chimie

 

Vera MATVEEVICI, Gheorghe DUCA, Maria GONŢA, Viorica IAMBARŢEV, Larisa MOCANU

STUDIEREA PROCESULUI DE DIMINUARE A CONCENTRAŢIEI COLORANŢILOR DIRECŢI DIN SOLUŢIILE-MODEL PRIN APLICAREA METODELOR FIZICO-CHIMICE          p.147-160

Download pdf

 

Nelli GOREACEVA, Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI, Olga ŞURÎGHINA, Lidia ROMANCIUC

ANALIZA DINAMICII MULTIANUALE A COMPOZIŢIEI IONICE A APELOR FLUVIULUI NISTRU          p.161-166

Download pdf

 

Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI, Nelli GOREACEVA, Olga ŞURHÎGHINA

DINAMICA CALITĂŢII APELOR NISTRULUI DE MIJLOC          p.167-175

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.