Nr.1 (51) (2012)

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Victor ŞALARU, Victor MELNIC

PARTICULARITĂŢILE STRUCTURII TAXONOMICE ŞI ALE ECOBIOMORFELOR ALGELOR EDAFICE DIN VEGETAŢIA DE STEPĂ DUPĂ O PERIOADĂ  DE PĂSTRARE ÎNDELUNGATĂ ÎN STARE DE ANHIDROBIOZĂ          p.5-8

Download pdf

 

Valentina BULIMAGA, Svetlana DJUR, Maria PISOV, Liudmila RUDI, Valeriu RUDIC

CAPACITATEA ANTIOXIDANTĂ A PREPARATELOR DE FICOCIANINĂ OBŢINUTE ÎN BAZA BIOMASEI DE SPIRULINĂ ÎMBOGĂŢITE CU GERMANIU          p.9-13

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ

УРОЖАЙ И УРОЖАЙНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ          p.14-18

Download pdf

 

Sergiu DOBROJAN, Cristina GORBATENCO, Galina DOBROJAN, Irina STRATULAT

CULTIVAREA ALGEI NOSTOC FLAGELLIFORME PE MEDII OBŢINUTE PE BAZA DEŞEURILOR DE LA COMPLEXELE ZOOTEHNICE          p.19-22

Download pdf

 

Sergiu DOBROJAN, Irina STRATULAT, Galina DOBROJAN, Tudor POPESCU, Corina NEGARA

UTILIZAREA MEDIULUI DE CULTURĂ DREW LA CULTIVAREA  ALGEI AZOTFIXATOARE ANABAENOPSIS SP.          p.23-26

Download pdf

 

Natalia DONŢU, Victor ŞALARU

PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII ALGOFLOREI BAZINELOR STAŢIEI DE EPURARE BIOLOGICĂ A APELOR MENAGERE DIN mun. CHIŞINĂU          p.27-33

Download pdf

 

Aidaross NASSER NASR NAJI

КАШТАНОВАЯ МОЛЬ Cameraria ohridella Desch.and Dim. (Lepidoptera: Gracillariidae) – ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ КАШТАНА ОБЫКНОВЕННОГО Aesculus hippocastanum L. (Hippocastanaceae)          p.34-38

Download pdf

 

Biologie Vegetală

 

Ana BÎRSAN, Vladimir ROTARU, Iurii SCUTARU, Ana CUCER, Dăgălina BÎRSAN

EFECTUL TRATĂRII SEMINŢELOR DE SOIA CU SUBSTANŢE DE NATURĂ HUMICĂ ŞI FENOLICĂ ASUPRA CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI RADICULAR          p.39-43

Download pdf

 

Anatol CECAN, Gheorghe ŞIŞCANU, Tudor RALEA

UNELE ASPECTE PRIVIND INFLUENŢA PREPARATULUI MELONGOZIDA O ŞI A MICROELEMENTELOR ASUPRA ACTIVITĂŢII INDICELUI CLOROFILIC, CONŢINUTULUI GLUCIDELOR ÎN FRUNZE ŞI ASUPRA RODIRII LA POMII DE MĂR          p.44-46

Download pdf

 

Ecaterina EMNOVA, Anna HANGANU, Vasilii GNIDIUC

ECO-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF BIOLOGICAL QUALITY OF CALCAREOUS CHERNOZEM AFTER LONG-TERM AGRICULTURAL USE          p.47-52

Download pdf

 

Ştefan SANDIC, Galina LUPAŞCU, Svetlana GAVZER, Elena SAŞCO

CERCETĂRI CU PRIVIRE LA CARACTERELE CANTITATIVE ALE SPICULUI LA TRITICUM AESTIVUM L. I. DEPENDENŢE CORELAŢIONALE, PARTICULARITĂŢI DE MOŞTENIRE ÎN GENERAŢIA F1       p.53-59

Download pdf

 

Galina LUPAŞCU, Ştefan SANDIC, Svetlana GAVZER, Elena SAŞCO

CERCETĂRI CU PRIVIRE LA CARACTERELE CANTITATIVE ALE SPICULUI LA TRITICUM AESTIVUM L. II. MANIFESTAREA VARIABILITĂŢII TRANSGRESIVE ÎN GENERAŢIA F2  

Download pdf

 

Раиса МАЛИНА, Георгий ШИШКАНУ, Нина ТИТОВА

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ПЕРСИКА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ НАГРУЗКЕ ПЛОДАМИ          p.66-71

Download pdf

 

Светлана НИКОЛАЕВА, Аркадий НИКОЛАЕВ, Виктория ШУБИНА, Леонид ВОЛОЩУК

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ГРИБА ALTERNARIA НА ПРОРОСТКИ ТОМАТОВ          p.72-79

Download pdf

 

Елена ПЕЛЯХ, Василий ЧОБАНУ, Лучия АРХИП

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЯТ, СИНТЕЗИРУЮЩИХ АЦИКЛИЧЕСКИЕ ТЕРПЕНОИДЫ          p.80-83

Download pdf

 

Tatiana STEPURINA, Vitalie I. ROTARI

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF IN VITRO PHASEOLIN PROTEOLYSIS BY PAPAIN AT DIFFERENT pH VALUES           p.84-92

Download pdf

 

Gheorghe ŞIŞCANU, Anatol CECAN

INFLUENŢA PREPARATULUI MELONGOZIDA O ŞI A MICROELEMENTELOR ASUPRA CONŢINUTULUI GLUCIDELOR ÎN FRUNZE, ÎN ALTE ORGANE  ALE SISTEMULUI DONOR-ACCEPTOR LA POMII DE MĂR          p.93-95

Download pdf

 

 

Biologie umană şi animală

 

Ion BALAN

ROLUL GLUCIDELOR ÎN STABILIZAREA STĂRII MORFOFUNCŢIONALE A SPERMEI DE COCOŞ ÎN PROCESUL DE CRIOCONSERVARE          p.96-100

Download pdf

 

Ion BALAN

ASPECTE MEMBRANO-STRUCTURALE ÎN PĂSTRAREA BIODIVERSITĂŢII PRIN CRIOCONSERVARE          p.101-105

Download pdf

 

Иoн БАЛАН

ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ КРИОКОНСЕРВАЦИИ          p.106-118

Download pdf

 

Inga DELEU

APRECIEREA STĂRII FIZICE A SPORTIVILOR-ÎNOTĂTORI (BĂIEŢI ŞI FETE) ÎN BAZA UNOR PARAMETRI FIZIOLOGO-BIOCHIMICI          p.119-124

Download pdf

 

Liuba PERCIUN

STAREA FUNCŢIONALĂ A GLANDEI TIROIDE LA ACŢIUNEA STRESULUI COMBINAT (HIPOKINEZIA ŞI INANIŢIA COMPLETĂ)          p.125-129

Download pdf

 

Liuba PERCIUN

INFLUENŢA HIPOKINEZIEI ASUPRA STĂRII FUNCŢIONALE A GLANDEI TIROIDE          p.130-134

Download pdf

 

Петру ПАВАЛЮК, Александр КОРЛЭТЯНУ, Григоре ВАРМАРЬ

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ АФФЕРЕНТНОГО СИНТЕЗА, МОТОРНОЙ ПАМЯТИ И ЛОКОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА          p.135-140

Download pdf

 

Victor PUTIN

EFECTELE UNUI PRODUS AUTOHTON ŞI ALE CATOZALULUI ASUPRA STĂRII FUNCŢIONALE A FICATULUI LA PUII DE GĂINĂ PENTRU CARNE          p.141-146

Download pdf

 

Chimie

 

Alexandru CRACIUN, Vladimir ENE, Vasile PLĂMĂDEALĂ, Ilie BEIU

REDUCEREA EMISIILOR NOCIVE ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ PRIN UTILIZAREA OZONULUI ÎN FORMAREA AMESTECULUI DE ARDERE          p.147-151

Download pdf

 

В.В КОВАЛЕВ, О.В КОВАЛЕВА, В.А. БОБЕЙКА, В.Э. НЕННО, Г.Г. ДУКА

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АНАЭРОБНОГО ПОЛУЧЕНИЯ БИОВОДОРОДА          p.152-159

Download pdf

 

В.В. КОВАЛЕВ, В.Э. НЕННО, В.А. БОБЕЙКА, И.А. СЕНЬКОВСКАЯ, О.В. КОВАЛЕВА, Д.В. УНГУРЯНУ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕТАНОГЕННОГО БРОЖЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ          p.160-168

Download pdf

 

Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Gheorghe DUCA, Larisa MOCANU

STUDIUL INFLUENŢEI SUBSTANŢELOR SURFACTANTE ANIONICE ASUPRA PROCESULUI DE ÎNLĂTURARE A COLORANŢILOR DIN SOLUŢIILE MODEL LA TRATAREA LOR PRIN METODE FIZICO-CHIMICE          p.169-178

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.