Nr. 1 (71) (2014)

Biologie

 

Aurelia CRIVOI, Elena CHIRIŢA, Iurii BACALOV, Lidia COJOCARI, Irina BACALOV, Ana MĂRJINEANU, Ahmed Abu ZAITON

DINAMICA CONCENTRAŢIEI CORTICOSTERONULUI ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL LA ACŢIUNEA EXTRASELOR DIN PLANTE MEDICINALE          p.3-8

Download pdf          Rezumat

 

Elena CHIRIŢA, Aurelia CRIVOI, Iurii BACALOV, Victor CIOCÎRLAN, Irina BACALOV, Iulian PARA, Ana MĂRJINEANU, Maria PRODAN

DETERMINAREA TEMPERAMENTULUI ŞI POSIBILITĂŢILE DIMINUĂRII STRESULUI PSIHOEMOŢIONAL LA COPII          p.9-15

Download pdf          Rezumat

 

Aurelia CRIVOI, Elena CHIRIŢA, Iurii BACALOV, Irina BACALOV, Ana MĂRJINEANU, Doina CASCO, Ana ROTARU

EVALUAREA METABOLISMULUII GLUCIDIC LA ŞOBOLANII CU DIABET EXPERIMENTAL PE FONDALUL ADMINISTRĂRII EXTRASELOR DIN PLANTE MEDICINALE          p.16-21

Download pdf          Rezumat

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI

RETROSPECTIVĂ ASUPRA STATUSULUI PSIHOSOMATIC ŞI VEGETATIV ÎN MENOPAUZĂ          p.22-26

Download pdf          Rezumat

 

Светлана ГАРАЕВА, Влада ФУРДУЙ, Анна ЛЕОРДА, Галина РЕДКОЗУБОВА, Галина ПОСТОЛАТИ, Анатолий МАНТОПТИН

СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ И ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ          p.27-35

Download pdf          Rezumat

 

Veronica DONICA

ATENUAREA FIZIOLOGICĂ A STRESULUI DE GESTAŢIE ŞI DE PARTURIŢIE LA CAPRE UTILIZÂND REMEDIUL APIFITOSTIMULIN          p.36-40

Download pdf          Rezumat

 

Petru PAVALIUC, Alexandr CORLĂTEANU

UNELE ASPECTE ALE FENOMENULUI RECEPŢIEI INFORMAŢIEI AFERENTE ÎN REALIZAREA DIVERSELOR NIVELURI ALE ACTIVITĂŢII MOTORII          p.41-45

Download pdf          Rezumat

 

Alexandru POPOV

STUDIUL CLINICO-CATAMNEZIC AL RECĂDERILOR REMISIUNILOR LA BOLNAVII DE EPILEPSIE CU TULBURĂRI PSIHICE          p.46-51

Download pdf          Rezumat

 

Tudor STRUTINSCHI, Maria TIMOŞCO

ACŢIUNEA ADAOSURILOR ALIMENTARE ASUPRA MACROORGANISMULUI ŞI COMPONENŢEI FLOREI MICROBIENE INTESTINALE          p.52-56

Download pdf          Rezumat

 

Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Maria PISOV, Valeriu RUDIC

METODE DE SEPARARE A METABOLIŢILOR SECUNDARI BIOACTIVI DIN BIOMASA UNOR CIANOBACTERII ŞI PROPRIETĂŢILE LOR CURATIVE ŞI TOXICOLOGICE          p.57-66

Download pdf          Rezumat

 

Natalia CHISELIŢA

EFECTELE UNDELOR MILIMETRICE ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE A POPULAŢIEI LEVURII SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20 ÎN FUNCŢIE DE DURATA IRADIERII          p.67-72

Download pdf          Rezumat

 

Марина МАРИНЕСКУ, Николай БУЖОРЯНУ, Людмила КОЛЕСНИКОВА, Валентина СВЕТЛИЧЕНКО

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР ПЛОДОВ ЯБЛОНИ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА          p.73-75

Download pdf          Rezumat

 

Ana MUTU

VARIABILITATEA GENETICĂ ÎN CADRUL DIFERITELOR POPULAŢII DE O. VULGARE          p.76-81

Download pdf          Rezumat

 

Elena SAVCA, Ana BÎRSAN, Maria FRUNZĂ, Ludmila ROMANIUC

VARIAŢIA CONŢINUTULUI DE ULEI ÎN SEMINŢELE DIFERITELOR SOIURI DE SOIA SUB INFLUENŢA COMPUSULUI DE NATURĂ HUMICĂ (LG)          p.82-84

Download pdf          Rezumat

 

Andrei SHUTOV, Angela RUDAKOVA, Natalia KLIMOVA, Natalia LAPTEVA, Ellina MAKAEVA, Karl WILSON

LIMITED PROTEOLYSIS OF OAT 11S GLOBULIN BY PAPAIN          p.85-90

Download pdf          Rezumat

 

Agafia USATÎI, Elena MOLODOI, Nadejda EFREMOVA, Ludmila FULGA

EFECTELE UNDELOR MILIMETRICE ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE A POPULAŢIEI LEVURII SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-18 ÎN FUNCŢIE DE DURATA IRADIERII          p.91-95

Download pdf          Rezumat

 

Valentina BULIMAGA, Vasile ŞALARU, Liliana ZOSIM, Maria PISOV, Alina TROFIM, Victor ŞALARU

ALGELE CIANOFITE (CYANOPHYTA) – SURSE DE METABOLITI SECUNDARI BIOACTIVI          p.96-107

Download pdf          Rezumat

 

Tatiana DUDNICENCO

PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ECO­TURISMU­LUI ÎN RAIONUL OCNIŢA (PE EXEMPLUL UNOR ARII PROTEJATE DE STAT)          p.108-113

Download pdf          Rezumat

 

Eugeniu DUDNIC, Natalia DUDNIC

CONEXIUNI FUNCŢIONALE NEUROENDOCRINOIMUNE          p.114-116

Download pdf          Rezumat

 

Gheorghe FLORENŢĂ

APRECIEREA CAPACITĂŢII GERMINATIVE ŞI A SPECIFICULUI CREŞTERII PUIEŢILOR DE STEJAR (Quercus puescens Wild.) ÎN FUNCŢIE DE GRADUL DE UMBRIRE          p.117-121

Download pdf          Rezumat

 

Irina STRATULAT, Victor ŞALARU, Sergiu DOBROJAN

ANALIZA CANTITATIVĂ ŞI MORFOLOGICĂ A HETEROCIŞTILOR ALGEI NOSTOC FLAGELLIFORME (BERK ET. CURT) ELENK. CULTIVATE PE DIFERITE MEDII NUTRITIVE         p.122-125

Download pdf          Rezumat

 

Viorica TRIFĂUŢAN, Alexandru CIUBOTARU

CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA TRANDAFIRILOR PITICI  ÎN DEPENDENŢĂ DE NATURA SUBSTRATULUI          p.126-129

Download pdf          Rezumat

 

Chimie

 

Victor COVALIOV, Dumitru UNGUREANU, Olga COVALIOVA, Ion IONEŢ

DEGRADAREA FERMENTATIVĂ A BIOMASEI LIGNOCELULOZICE PENTRU PRODUCEREA BIOGAZULUI: 1. Metode de preprocesare          p.130-134

Download pdf          Rezumat

 

Eduard COROPCEANU

DIOXIMAŢI AI Co(III) CARE CONŢIN IONUL TETRAFLUOROBORAT: SINTEZĂ, STUCTURĂ, PROPRIETĂŢI          p.135-141

Download pdf          Rezumat

Eduard COROPCEANU

SYNTHESIS AND CARACHTERIZATION OF Zn AND Cd MONO- AND BINUCLEAR COMPLEXES CONTAINING OXIME LIGANDS          p.142-148

Download pdf          Rezumat

 

Alexei MAFTULEAC, Nina ŢÎMBALIUC, Petru SPĂTARU

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE LA PROBELE DE APĂ RECENT CENTRIFUGATE          p.149-152

Download pdf          Rezumat

 

Sorin PERJU, Ioana STANESCU

NUMERIC MODELING OF THE RESIDUAL CHLORINE CONCENTRATION EVOLUTION IN A WATER DISTRIBUTION NETWORK          p.153-160

Download pdf          Rezumat

 

Ştefan ROBU, Raisa JITARU, Galina DRAGALINA, Ecaterina VIERU, Vitalie FILIP

STUDIUL PROPRIETĂŢILOR MECANICE ALE UNOR COPOLIMERI TERNARI GREFAŢI CU AMPICILINĂ          p.161-165

Download pdf          Rezumat

 

Vasile RUSU, Raisa NASTAS, Nina ŢÎMBALIUC, Alexandru GONŢA, Alexei MAFTULEAC

PROPRIETĂŢILE SORBŢIONALE ŞI CATALITICE ALE MONTMORILONITULUI INTERCALAT CU OLIGOMERI DE ALUMINIU          p.166-174

Download pdf          Rezumat

 

Recenzii

Alexandr CORLĂTEANU

RECENZIE LA COMPENDIUL „FIZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR”          p.175-176

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.