Nr. 1 (81) (2015)

Biologie

 

Ştefan MANIC

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA MACROMICETELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (Macromicete lignicole)          p.3-11

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Аркадий НИКОЛАЕВ, Светлана НИКОЛАЕВА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТИФУНГАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗОЛЯТОВ BACILLUS SUBTILIS И BACILLUS THURINGIENSIS IN VITRO          p.12-16

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Аркадий НИКОЛАЕВ, Светлана НИКОЛАЕВА, Ирина МАКСИМОВА

СПОСОБ ОТСРОЧЕННОГО УЧЕТА ЧИСЛА КОЛОНИЙ НА ЧАШКАХ ПЕТРИ          p.17-21

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria TIMOŞCO, Natalia FLOREA , Radu COJOCARU, Aliona VELCIU, Victoria BOGDAN

SELECTAREA COORDONATĂ A ASOCIAŢIILOR DE MICROORGANISME CU POTENŢIAL SANOBIOTIC          p.22-27

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria TIMOŞCO, Natalia FLOREA, Radu COJOCARU, Aliona VELCIU , Victoria BOGDAN

GENURILE DE MICROORGANISME SEMNIFICATIVE PENTRU MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII ORGANISMULUI          p.28-33

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Greta BĂLAN, Olga BURDUNIUC, Constantin SPÎNU

ASPECTE CONTEMPORANE ALE SENSIBILITĂŢII LA ANTIBIOTICE A TULPINILOR DE STREPTOCOCI β-HEMOLITICI DIN GRUPA A IZOLATE DIN INFECŢIILE TRACTULUI RESPIRATOR          p.34-36

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila BEJENARU

PROCEDEE DE EXTRAGERE DIN LEVURI A MANOPROTEINELOR ŞI PROPRIETĂŢILE LOR FIZICO-CHIMICE          p.37-41

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Людмила КУХАРСКАЯ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ МАЛЫХ РЕК ЮГА МОЛДОВЫ          p.42-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aurelia CRIVOI, Saleh YAACOUBI

CINNAMON: POTENTIAL ROLE IN THE REDUCTION OF OVERWEIGHT, BLOOD GLUCOSE AND HYPERLIPIDEMIA AMONG TYPE 2 DIABETIC PATIENTS THROUGH          NEUROHORMONAL REGULATION FROM HYPOTHALAMUS          p.51-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor ZEPCA, Aculina ZAPOROJAN

POLITICI EUROPENE DE ALIMENTAŢIE A COPIILOR DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR          p.59-62

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru PAVALIUC

UNELE ASPECTE ALE ARHITECTURII FUNCŢIONAL-STRUCTURALE A SĂNĂTĂŢII PSIHICE, DIVERSIFICĂRII INFLUENŢEI ASUPRA EI A FACTORILOR DETERMINANŢI ŞI INTERACŢIUNII EI CU SĂNĂTATEA SOMATICĂ          p.63-66

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana MACARI, Valentin GUDUMAC, Vasile MACARI, Victor PUTIN, Natalia PAVLICENCO, Olga MANOLI

IMPACTUL REMEDIULUI BioR ASUPRA UNOR PARAMETRI AI SISTEMULUI PROOXIDANT (OXIDANT)-ANTIOXIDANT LA PREPELIŢELE ADULTE          p.67-73

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulian PARA

ROLUL PRODUSELOR APICOLE ÎN MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII          p.74-79

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Влада ФУРДУЙ, Светлана ГАРАЕВА, Анна ЛЕОРДА, Галина РЕДКОЗУБОВА, Галина ПОСТОЛАТИ, Марианна СУЛА

ПРОФИЛЬ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ СЫВОРОТКИ КРОВИ И МОЧИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА          p.80-86

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Ana MĂRJINEANU

STATUTUL FUNCŢIONAL AL TIROIDEI, SUPRARENALELOR ŞI PANCREASULUI ENDOCRIN ÎN DEREGLĂRILE IODDEFICITARE ŞI PE FONDALUL ADMINISTRĂRII FITOPREPARATELOR          p.87-93

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI, Lilia EXARENCO

IMPACTUL FACTORILOR MEDIULUI OCUPAŢIONAL ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE          p.94-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Лидия КОЖОКАРЬ, Аурелия КРИВОЙ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ          p.99-103

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana MACARI

THE IMPACT OF THE BioR REMEDY ON THE MARKER INDICES OF ENDOTOXICOSIS AND HISTIDINE-DIPEPTIDES IN BLOOD SERUM IN QUAILS          p.104-108

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina BULIMAGA, Maria PISOVA, Liliana ZOSIM, Angela RUDAKOVA, Natalia CLIMOVA, Veaceslav REVA

PEPTIDE BIOACTIVE ALGALE ŞI PERSPECTIVA DE UTILIZARE A LOR ÎN CALITATE DE AGENŢI TERAPEUTICI          p.109-116

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Елена ПЕЛЯХ, Виктор МЕЛНИК, Василий ЧОБАНУ, Ион УНГУРЯНУ, Марина БЕЖЕНАРЬ

ДИКОРАСТУЩИЕ МЯТЫ МОЛДОВЫ КАК ИСТОЧНИК АРОМАТИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ          p.117-120

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Елена ПЕЛЯХ, Виктор МЕЛНИК, Василий ЧОБАНУ, Ион УНГУРЯНУ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА MENTHA PIPERITA L. ИЗ ДИКОРАСТУЩИХ ПОПУЛЯЦИЙ МОЛДОВЫ          p.121-125

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Нина ФУЛГА, Ион ТОДЕРАШ, Дмитрий БУЛАТ, Денис БУЛАТ, Надежда РАЙЛЯН

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОНАД ПОЛОВОЗРЕЛЫХ САМОК PERCCOTTUS GLENII DUBOWSKI, 1877 реки ЛОПАТНА          p.125-131

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ho Anh TUAN, Ngo Xuan QUANG, Laurentia UNGUREANU, Dumitru BULAT

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR CLASSIFICATION OF GENUS          MACROPODUS          LACÉPÈDE, 1801 IN GIANH RIVER IN THE NORTH CENTRAL PART OF VIETNAM          p.132-137

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ho Anh TUAN, Ngo Xuan QUANG, Laurenţia UNGUREANU, Dumitru BULAT

FISH FAUNA IN GIANH RIVER BASIN, QUANG BINH PROVINCE, NORTH CENTRE VIETNAM          p.138-147

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru ERHAN, Elena GHERASIM

TREMATODOFAUNA COMPLEXULUI PELOPHYLAX          ESCULENTA (AMPHIBIA, ANURA) DIN CODRII CENTRALI AI REPUBLICII MOLDOVA. 1. FAMILIILE          PLAGIORCHIIDAE,          CEPHALOGONIMIDAE          p.148-159

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Chimie

 

Elena MOŞANU, Tudor LUPAŞCU, Maria SANDU

SOLUBILIZAREA CARBONAŢILOR METALELOR GRELE CU COMPUŞI AI AMONIULUI DIN SOLUŢII APOASE          p.160-163

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Larisa MOCANU, Viorica IAMBERTEV

ÎNLĂTURAREA COLORANŢILOR TEXTILI ŞI A SURFACTANŢILOR DIN SOLUŢIILE-MODEL PRIN UTILIZAREA METODELOR FIZICO-CHIMICE          p.164-172

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexei MAFTULEAC, Nina ŢÎMBALIUC, Natalia OCOPNAIA

FACTORI CE POT INFLUENŢA REZULTATUL EXPERIMENTULUI ÎN STUDIILE ABSORBŢIEI DIN LICHIDE          p.173-177

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile RUSU, Alexei MAFTULEAC, Oleg PETUHOV, Veaceslav KULCIŢKI, Marina GRINCO, Larisa POSTOLACHI, Maria RUSU

EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR DE SUPRAFAŢĂ ALE BENTONITULUI LĂRGUŢA (REPUBLICA MOLDOVA) INTERCALAT CU OLIGOMERI DE ALUMINIU          p.178-185

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Eduard COROPCEANU

EVOLUŢIA DE LA COMPUŞII MONO- SPRE POLINUCLEARI ÎN BAZA UNOR LIGANZI MONOXIMICI          p.186-192

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion BULHAC, Anastasia ŞTEFÎRŢĂ, Eduard COROPCEANU

COMPUŞI COORDINATIVI ŞI COMPOZIŢII CU PROPRIETĂŢI UTILE PENTRU BIOTEHNOLOGII AGRICOLE          p.193-209

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasilii GRAUR, Serghei SAVCIN, Victor TSAPKOV, Aurelian GULEA

SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY OF COPPER, NICKEL AND COBALT COORDINATION COMPOUNDS WITH 1-(2-HYDROXYPHENYL)- ETHANONE N(4)-ALLYL-3-THIOSEMICARBAZONE          p.210-215

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oleg PALAMARCIUC, Tatiana PALAMARCIUC, Ion CORJA

SINTEZA, STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE MAGNETICE ALE COMPUŞILOR COORDINATIVI AI FIERULUI CU DERIVAŢII REACTIVULUI GIRARD T          p.216-223

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Нелли ГОРЯЧЕВА, Виорика ГЛАДКИЙ, Елена БУНДУКИ, Анжела ЛИС

АНАЛИЗ БУФЕРНЫХ СВОЙСТВ И УЯЗВИМОСТИ К ЗАКИСЛЕНИЮ ВОД СРЕДНЕГО ДНЕСТРА          p.224-229

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor COVALIOV, Irina SENICOVSCAIA, Vladimir NENNO, Valentin BOBEICA, Olga COVALIOVA

EFFECTS OF AMARANTHS’ SEEDS ON DEHYDROGENASE ACTIVITY AND GASES EMISSION IN METHANOGENIC BIOREACTORS          p.230-235

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.