Nr. 1 (91) 2016

Biologie

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Ana ILIEŞ, Valentin AŞEVSCHI, Lidia COJOCARI, Iulian PARA, Irina BACALOV

POLUAREA SONORĂ ŞI SĂNĂTATEA UMANĂ          p.3-9

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Влада ФУРДУЙ, Анна ЛЕОРДА, Светлана ГАРАЕВА, Галина ПОСТОЛАТИ, Галина РЕДКОЗУБОВА, Анатолий МАНТОПТИН

ОСОБЕННОСТИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИССАНОГЕНИЯМИ СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ          p.10-14

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina DIDILICĂ

OLIGOELEMENTE ESENŢIALE – ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN REPRODUCERE          p.15-20

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tudor STRUTINSCHI, Maria TIMOŞCO, Aliona VELCIU, Victoria BOGDAN, Valentina STROCOV, Lilia POLEACOVA

IMPACTUL RAŢIILOR ALIMENTARE ÎN PROCESUL DE MULTIPLICARE ŞI DEZVOLTARE A UNOR REPREZENTANŢI AI BACTERIOCENOZEI INTESTINALE          p.21-27

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulian PARA

CARACTERISTICA STĂRII FUNCŢIONALE A GLANDELOR ENDOCRINE ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL PE FONDUL ADMINISTRĂRII EXTRASELOR DIN PRODUSE APICOLE          p.28-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina CEBOTARI, Olesea GLIGA, Ion BUZU

CONŢINUTUL UNOR METALE GRELE ÎN POLENUL COLECTAT DE ALBINELE MELIFERE ŞI LEGĂTURA ACESTUIA CU FACTORII MEDIULUI AMBIANT          p.32-42

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Нина ФУЛГА, Ион ТОДЕРАШ, Дмитрий БУЛАТ, Денис БУЛАТ, Надежда РАЙЛЯН

РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ САМОК GASTEROSTEUS ACULEATUS LINNAEUS, 1758 СРЕДНЕГО ДНЕСТРА          p.43-48

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ho Anh TUAN

ORDER PLEURONECTIFORMES IN GIANH ESTUARY FROM VIETNAM          p.49-55

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ala CHERDIVARĂ, Angela RUDAKOV, Andrei ŞUTOV

GLOBULINELE DE REZERVĂ 7S DIN SEMINŢE CA ALERGENI. IMUNOREACTIVITATEA ÎNCRUCIŞATĂ ÎNTRE GLOBULINELE DE REZERVĂ 7S ŞI 11S          p.56-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oleg CHISELIŢA, Svetlana BURŢEVA, Maxim BÎRSA, Valentina BULIMAGA, Anastasia VASILICIUC

VIABILITY AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF STREPTOMYCES STRAINS FROM NCNM AFTER LYOPHILIZATION          p.61-71

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina BEŞLIU, Elena CHIRIŢA, Agafia USATÎI

INFLUENŢA NANOPARTICULELOR TiO2 ŞI Fe3O4 ASUPRA CREŞTERII ŞI COMPOZIŢIEI BIOCHIMICE A TULPINII DE LEVURI RHODOTORULA GRACILIS CNMN-Y-30          p.72-75

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Agafia USATÎI, Ludmila BEJENARU, Elena TOFAN

PROCEDEU INOVATIV DE CULTIVARE A LEVURII SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-18 PRODUCĂTOARE DE MANOPROTEINE          p.76-79

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena SAŞCO

MANIFESTAREA UNOR CARACTERE CANTITATIVE LA TRITICUM AESTIVUM L. ÎN REACŢIA LA FILTRATUL DE CULTURĂ HELMINTHOSPORIUM AVENAE EIDAM          p.80-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina TROFIM

UTILIZAREA EXTRACTELOR CIANOBACTERIEI CYLINDROSPERMUM LICHENIFORME (BORY.) KÜTZ. ÎN SPORIREA PRODUCŢIEI TOMATELOR          p.86-90

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina STRATULAT, Victor ŞALARU, Sergiu DOBROJAN

POTENŢIALUL NUTRIŢIONAL AL BIOMASEI ALGALE DE NOSTOC FLAGELLIFORME (BERK ET CURT) ELENK.          p.91-94

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Евгений СЕМЕНЮК

ПОЛЕЗНАЯ ПРИБРЕЖНО-ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ДНЕСТР          p.95-102

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila CUHARSCAIA

STRUCTURA TAXONOMICĂ, ECOLOGIA ŞI IMPACTUL SPECIILOR DE PLANTE INVAZIVE ASUPRA ECOSISTEMULUI CHIŞINĂU          p.103-107

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin CODREANU

ANATOMIA CANTITATIVĂ A EPIDERMEI LAMINEI FRUNZEI LA VIŢA DE VIE (VITIS L.)          p.108-121

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana DUDNICENCO

PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE A ECOTURISMULUI ÎN REZERVAŢIA PEISAJERĂ „RUDI-ARIONEŞTI”, REPUBLICA MOLDOVA          p.122-127

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья КИЧУК

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОСТА И ДРЕВЕСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОРЕХА ЧЕРНОГО, ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО И ОРЕХА ГРЕЦКОГО В ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ БАССЕЙНА НИЖНЕГО ДНЕСТРА          p.128-132

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ecaterina ERHAN, Liuba TURUTA

ESTIMAREA COMPLEXULUI          MINERAL LA SPORTIVII ÎNOTĂTORI          p.133-135

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Chimie

 

Anastasia PAHOLNIŢCAIA

SINTEZA DIRIJATĂ A BAZELOR SCHIFF CARE CONŢIN HIDRAZINOBENZOTIAZOL, 4-AMINOTRIAZOL, LIZINĂ ŞI COMPUŞII LOR COORDINATIVI          p.136-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela SÎRBU

STUDIUL SPECTROFOTOMETRIC AL COMPUŞI¬LOR COORDINATIVI AI COBALTULUI(II), NICHELULUI(II) ŞI CUPRULUI(II) CU TIOSEMICARBAZONA ALDEHIDEI 5-(METILENTRIMETILAMONIU)SALICILICE          p.149-155

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Omagieri

 

Academicianul Aurelian GULEA – o personalitate devotată Alma Mater          p.156-157

Download pdf          License policy

 

Exigenţă, competenţă, măiestrie…

Download pdf          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.