Nr. 10 (100) 2016

Lingvistică şi Literatură

 

Iraida CONDREA

O ABORDARE STILISTICĂ A TEXTULUI RELIGIOS          p.3-7

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Marcela BURNETE, Gheorghe COLŢUN

CONCEPTUL DE RAPORT/RELAŢIE SINTACTIC(Ă) ŞI TIPOLOGIA RAPORTURILOR SINTACTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ          p.8-11

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Claudia CEMÂRTAN

LIMBA TEXTELOR RELIGIOASE PUBLICATE LA TIPOGRAFIA EXARHICEASCĂ DIN CHIŞINĂU: PARTICULARITĂŢI SINTACTICE          p.12-16

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Emilia OGLINDĂ

MORFOSINTAXA TEXTELOR „EVANGHELIEI” (1912) ŞI „BIBLIEI SAU SFINTEI SCRIPTURI” (1990)          p.17-20

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Emilia OGLINDĂ

MODALITATEA DIN PERSPECTIVĂ TIPOLOGICĂ          p.21-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica LIFARI

CATEGORIILE CONCEPTUALE ALE EMOŢIILOR REDATE PRIN „IMAGINEA ORGANELOR INTERNE OMENEŞTI” DESCRISE ÎN EXPRESII FRAZEOLOGICE SOMATICE          p.25-32

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena JUNGHIETU

COMPORTAMENTUL SIMULAT ŞI EXPRESIA LUI VERBALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ          p.33-37

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aliona SOBOL

ECHIVALENTE ROMÂNEŞTI ALE VERBELOR PREFIXALE DIN LIMBA RUSĂ CU SEMANTICĂ INCOATIVĂ          p.38-42

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana TREBEŞ

PERSPECTIVA PRAGMATICĂ A ACTULUI DENOMINĂRII ÎNTRE CONVENŢIONAL ŞI NECONVENŢIONAL          p.43-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila USATÂI

IDENTITATE ŞI ALTERITATE ÎN POEZIA LEONIDEI LARI          p.47-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dorina ROTARI

EMINESCIANISM DE ESENŢĂ ARHETIPALĂ ÎN CREAŢIA LUI GRIGORE VIERU          p.51-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria SOTNIC

ELEMENTE EXPRESIONISTE ÎN LIRICA LEONIDEI LARI          p.59-63

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Istorie

 

Valentin TOMULEŢ

ŢINUTUL HOTIN ÎN STATISTICILE AUSTRIACĂ ŞI RUSEASCĂ DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XVIII – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XIX          p.64-82

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin ARAPU

COMPONENTA CONFLICTUALĂ A RAPORTURILOR ECONOMICE DINTRE ŢARA MOLDOVEI ŞI POLONIA (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XVIII)          p.83-90

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Eugen-Tudor SCLIFOS

PRELIMINARII DIPLOMATICE ÎN CHESTIUNEA SUDULUI BASARABIEI: DECEMBRIE 1855 – FEBRUARIE 1856          p.91-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Remus TANASĂ

ROMÂNI ŞI MAGHIARI ÎNTR-O DISPUTĂ POLITICĂ REFERITOARE LA IDEEA DE NAŢIUNE: DUMITRU BRĂTIANU ŞI DANIEL IRANYI ÎN ZIARUL „LA PRESS” (1851)          p.98-102

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru MALACENCO

NKGB-UL SOVIETIC PE FRONTUL INVIZIBIL ÎN BASARABIA, MARTIE-IUNIE 1944          p.103-110

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru GOLBAN

EVOLUȚIA STATUTULUI ȘCOLILOR AGRICOLE DIN BASARABIA LA SFÂRȘITUL SECOLULUI XIX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX          p.111-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ilie GULICA

PREDAREA ISTORIEI ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR ÎN BASARABIA (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX)          p.119-127

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Олег ШИЛЮК, Мария ДЯЧУК

УЧЕНЫЕ ЧЕРНОВИЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ          p.128-131

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Silvia SCUTARU

CONFIGURAŢII TEMATICE ŞI DE VIZIUNE ASUPRA TEXTELOR POETICE PUBLICATE ÎN REVISTA LUMINĂTORUL (1908-1918)          p.132-136

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Станислав ИВАНОВ

САОШЬЯНТ – ЗОРОАСТРИЙСКИЙ СПАСИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА          p.137-141

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.