Nr. 10 (110) 2017

Lingvistică și literatură

 

Larisa CEBUC, Rachida SADOUNI

PTAM: UNE COLLABORATION INTERCULTURELLE À L’ÈRE DE LA MONDIALISATION          p.3-11

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila ZBANȚ

EMILIAN GALAICU-PĂUN – POET, WRITER, ESSAYIST, AND ROMANIAN LANGUAGE TRANSLATOR          p.12-21

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela GRĂDINARU

LES AMBIGUÏTÉS LEXICALES DANS LA TRADUCTION DU ROMAN ET SI C’ÉTAIT VRAI DE MARC LEVY          p.22-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Inga DRUȚĂ, Gabriela ȘAGANEAN

STRATEGII DE TRADUCERE ȘI DE MEDIERE CULTURALĂ ÎN ROMANUL ACVARIUL DE VICTOR SUVOROV          p.30-35

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina SÎTNIC

ABORDARE DIDACTICĂ A ERORILOR ÎN INTERPRETAREA CONSECUTIVĂ          p.36-45

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria SOLOVEI

FENOMENUL POLISEMIEI ÎN TERMINOLOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI ÎN LIMBA ENGLEZĂ          p.46-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana CORCODEL

CHALLENGES OF LEGAL TRANSLATION          p.51-54

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia GOBJILA

THE INFLUENCE OF ENGLISH ON THE TERMINOLOGY IN THE DOMAIN OF BANKING AND FINANCE: ROMANIAN, RUSSIAN AND GERMAN          p.55-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Corina IORDAN

PARCURSUL ISTORIC ȘI PROBLEMATICA CONCEPTULUI DE CUVÂNT REALITATE ÎN TRADUCERE          p.59-63

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina PRISECARI

IDENTITATE ŞI ALTERITATE CULTURALĂ ŞI LINGVISTICĂ          p.64-67

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nadejda ȘELARU

DIFICULTĂȚI DE TRADUCERE A TERMENILOR DIN FOLCLORUL ROMÂNESC ÎN LIMBA ENGLEZĂ          p.68-70

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria POPA

CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ABREVIERII CA FENOMEN LINGVISTIC (incursiune diacronică)          p.71-76

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina TULBU

RECEPTAREA LITERATURII ITALIENE LA NIVELUL TRADUCERILOR          p.77-81

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana GHEORGHIŢĂ

DIALOGUL CULTURILOR CROMATICE: EVOLUȚII ÎN TIMP ȘI SPAȚIU          p.82-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana TREBEȘ

ONOMASTICONUL ACTUAL DIN PERSPECTIVA SPECIFICULUI GENDER          AL NUMELOR DE PERSOANĂ (cu referire la onomasticonul orașului Orhei)          p.86-90

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Marcela BURNETE

ASPECTE ALE SPECIFICULUI SUBORDONĂRII LA NIVEL PROPOZIȚIONAL          p.91-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ala DAVID

PROBLEME ACTUALE ALE CERCETĂRII TEXTULUI DE VULGARIZARE MEDICALĂ MEDIATIZAT          p.98-101

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ирина ЦВИК

КОНЦЕПТ «МЕЩАНСТВО» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ          p.102-111

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Istorie

 

Ion EREMIA

CAPITULAŢIILE IMPERIULUI OTOMAN CU RUSIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-LEA          p.112-125

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin ARAPU

PROBLEMA RELAȚIILOR COMERCIALE DINTRE ȚARA MOLDOVEI ȘI POLONIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA REFLECTATĂ ÎN IZVOARELE ISTORICE ALE EPOCII          p.126-134

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion GUMENÂI

UNELE DATE CU REFERIRE LA BISERICA ARMEANĂ „ÎNVIEREA DOMNULUI” DIN CHIŞINĂU          p.135-139

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina GHERASIM

DINAMICA ȘI STRUCTURA ETNICĂ A NOBILIMII DIN BASARABIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA          p.140-158

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin TOMULEŢ

JUDEŢUL HOTIN ÎN DESCRIERILE STATISTICE RUSEŞTI DIN ANII ’30 AI SECOLULUI AL XIX-LEA          p.159-183

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Марс ХАБИБУЛЛИН

МИССИОНЕРСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ В КАЗАНИ В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА          p.184-186

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Дмитро БОНДАРЕНКО

РУМЫНИЯ И ФИНЛЯНДИЯ: АНТИБОЛЬШЕВИСТСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В СОСЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА В 1919 ГОДУ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ          p.187-192

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru-Murad MIRONOV

SUR LE DNIESTR PAISIBLE. VIE ET MORT À LA FRONTIÈRE ENTRE LA ROUMANIE ET L’UNION SOVIÉTIQUE, 1918-1940          p.193-210

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gabriel MOISA

LUMEA ŢĂRĂNEASCĂ ŞI POLITICA ÎN BIHORUL INTERBELIC          p.211-226

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Liliana ROTARU

SESIUNEA DIN AUGUST A VASHNIL (1948): REZISTENȚĂ ȘI EMULAȚIE ACADEMICĂ ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ          p.227-235

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion Valer XENOFONTOV

CONSTITUIREA FILIALEI MOLDOVENEȘTI A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A URSS (1949-1950)          p.236-242

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Александр СТЫКАЛИН

ХРУЩЕВ И ТИТО: ДОЛГИЙ РАЗГОВОР О РУМЫНИИ (Ленинград, июнь 1964 г.)          p.243-259

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana BUBUIOC

STABILIREA RELAȚIILOR POLITICO-DIPLOMA-TICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI REPUBLICA TURCIA ÎN ANII 1991-1994          p.260-266

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Яна ПРИМАЧЕНКО

СОВЕТСКОЕ vs НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИСКУРСОВ И ПРАКТИК В ПОСТСОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ          p.267-278

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru-Cătălin ROGOJANU

COMEMORĂRILE – ÎNTRE SOLEMNITATE ȘI CONȘTIINȚĂ NAȚIONALĂ          p.279-283

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Filosofie

 

Dumitru DODUL

INTENSIFICAREA DIVERSITĂŢII: IMPACTUL MONDIALIZĂRII ASUPRA REVENDICĂRII SOCIAL-POLITICE A IDENTITĂŢII          p.284-289

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dina ȚĂRNĂ

MANIFESTAREA IDENTITĂȚII RELIGIOASE ÎN CONTEMPORANEITATE          p.290-294

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile ŢAPOC

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE – MODELE REPREZENATIVE INTERDISCIPLINARE LANSATE DE K.POPPER ŞI G.BACHELARD          p.295-301

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.