Nr. 10 (120) 2018

 
Foaia de titlu
 
Cuprins
 

Lingvistică și literatură

 

Pragmatica textului și discursului

 

Sanda-Maria ARDELEANU

LA MEMOIRE DU DISCOURS INSTITUTIONNALISE DANS LES MAISONS D’EDITION          p.3-6

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina DRIGA

STRATEGII ALE POLITEŢII ÎN DISCURSUL DRAMATIC BASARABEAN          p.7-15

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina PRISECARI

METODE DE IDENTIFICARE A METAFORELOR          p.16-19

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicoleta PENEL (Ursuţu)

REDUNDANȚA RELATIVĂ A TEXTULUI EUCHOLOGIC. O PERSPECTIVĂ SEMIOTICĂ          p.20-25

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila ZBANT

LE JEU DE LANGUES ET DE MOTS DANS L’ESPACE LINGUISTIQUE DE LA VILLE          p.26-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Traducere și terminologie

 

Irina BREAHNĂ

TEMPS ET TRADUCTION: UNE APPROCHE PRAGMATIQUE          p.32-39

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Claudia CEMÂRTAN

PARTICULARITĂȚI ALE TOPICII ÎN TEXTUL RELIGIOS TRADUS DIN SLAVONĂ          p.40-44

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria FIODOROV

CONSIDERAȚII PRIVIND SPECIFICUL LIMBAJULUI JURIDIC ÎN LIMNBA ENGLEZĂ DE LA CURTEA EUROPEANĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI          p.45-48

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela GRĂDINARU

LA DÉMARCHE TRADUCTOLOGIQUE DE LA TRANSMISSION DE L’HUMOUR ET DE L’IRONIE DANS LE SOUS-TITRAGE DU FILM «BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS»          p.49-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Didactica limbilor străine

 

Mariana NIȚA

IMPACTUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINȚĂ PENTRU LIMBI ASUPRA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBII ENGLEZE          p.59-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Istorie

 

Valeriu HARABARA

ELEMENTUL GREC ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE BASARABIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA          p.65-69

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilian CIACHIR

CONFESIUNILE ÎN FAȚA LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI XVI          p.70-75

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ela COSMA

RĂZBOAIELE UITATE ALE ROMÂNILOR LA 1848-1849          p.76-82

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana BULMAGA

OMUL POLITIC TURC AHMET DAVUTOĞLU – DE LA GRAȚIERE LA CONTESTARE          p.83-86

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion EREMIA

MOLDOVENISMUL ACTUAL: „REALIZĂRI” ŞI „PERSPECTIVE” (II)          p.87-99

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Constantin BUSUIOC

CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI „VERDE E MOLDOVA” LA VALORIFICAREA REZERVAŢIEI BIOSFEREI „PRUTUL DE JOS”          p.100-104

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Recenzii

Alexandru BERZOVAN

Andrei COROBCEAN. VESTIGIILE SECOLELOR V-III A.CHR. DIN SPAȚIUL CARPATO-NISTREAN CA SURSĂ A INTERPRETĂRILOR ETNICE          p.105-107

Download pdf

Valentin TOMULEŢ

Andrei EMILCIUC. OSTAŞII BASARABENI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1914-1918)          p.108-110

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.