Nr.10 (130)

Foaia de titlu

Cuprins

POLISEMIA – SURSĂ IMPORTANTĂ DE ÎMBOGĂŢIRE A LEXICULUI

Tatiana BABIN-RUSU

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat          License policy

ROLUL SIMBOLULUI SOMATIC FRAZEOLOGIC ÎN EXPRIMAREA EMOȚIEI PRIN PRISMA SEMIOTICII GESTUALE

Magdalina BANTEA

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat          License policy

FICTIVE MOTION:  A COGNITIVE LINGUISTICS APPROACH

Tatiana CHITII

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

OUTILS RHÉTORIQUES DU POLITIQUEMENT CORRECT

Maria COTLĂU

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONCEPTUALIZAREA TIPICĂ A RUȘINII ÎN LIMBA ENGLEZĂ
ȘI ÎN CULTURA ANGLOFONĂ

Viorica LIFARI

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АФФЕКТИВОВ

КАК ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОТИВНОСТИ

Татьяна ЦЕПЛИК

Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

EPITETUL ȘI CALIFICATIVUL SIMPLU

ÎN DISCURSUL DIPLOMATIC CONTEMPORAN

Sorina DONȚU-SARÎTERZI

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

LE POUVOIR JUDICIAIRE DE LA LANGUE:

VERS UNE SEMIOTIQUE DE LA PLAIDOIRIE

Ana GUȚU

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

LEXIE ȘI LEXICOGRAFIE ALE DISCURSULUI DIPLOMATIC

Ion MANOLI

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MODELUL INFERENȚIAL.
O ABORDARE PRAGMATICĂ DE INTERPRETARE A DISCURSULUI

Lucia VESTE

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ARGOTISMELE ȘI JARGONISMELE – VARIETĂȚI SOCIOLECTALE ALE LIMBII

Liliana BOTNARI

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC,

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinău

Download pdf         Rezumat          License policy

Rolul contextului și AL interdisciplinarității

în politica lingvistică educațională

Angela SOLTAN

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: EVOLUTION AND PERSPECTIVES

Viorica ICHIM

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

TRADUCEREA DIN ROMÂNĂ ÎN ENGLEZĂ A CUVINTELOR REALITĂȚI GEOGRAFICE DIN ROMANUL LUI ION CREANGĂ AMINTIRI DIN COPILĂRIE

Corina IORDAN

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

METASEMIA IMPLICATIVĂ – SURSĂ INDISPENSABILĂ DE TERMENI ECOLOGICI

Dorina MACOVEI

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

THE MYTH ABOUT TRANSLATABILITY

Vadim SDOBNIKOV

Nizhny Novgorod Dobrolyubov State Linguistic University

Download pdf          Rezumat          License policy

MATEI CĂLINESCU: CONCEPTUL DE (RE)LECTURĂ

Diana DEMENTIEVA

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

IPOSTAZE ALE PERSONAJULUI SALIERI DIN OPERA DRAMATICĂ

ACHITAREA LUI SALIERI DE C.CHEIANU

Ina DRIGA

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

Realismul literar francez abordat prin prisma

valorilor morale ale generațiilor actuale

Ana Gheorghiţă

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

DUMITRU ȚEPENEAG: DOUĂ SIMBOLURI ONIRICE

Iuliana OICĂ

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Download pdf          Rezumat          License policy

MIGRAȚIA – DE LA REALITATEA JURNALISTICĂ LA FICȚIUNEA TEATRALĂ

Iuliana-Anda PĂTRUȚ (NACU)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Download pdf          Rezumat          License policy

Enseignement de la grammaire au niveau B2 À l’universitÉ

Viorica MOLOȘNIUC

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

Considérations sur la polysémie des unités syntaxiques

en français: approches didactiques

Lidia Moraru

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

THE RUSSIAN FOLK COSTUME ROLE IN THE GENESIS

OF CULTURAL FORMS OF THE CENTRAL BLACK SOIL ZONE

Igor I. ORLOV,  Мarina L. POLOVINKINA, Olga S. PAVLOVA

Lipetsk State Technical University, Russia

Download pdf          Rezumat          License policy

RUSIA ÎNTRE MEDIEVAL ȘI MODERN

Problema genezei capitalismului

(mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (I)

Valentin TOMULEŢ

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INTERDEPENDENȚE CENTRU-PERIFERIE

LA ÎNCEPUTUL STĂPÂNIRII RUSEȘTI ÎN BASARABIA (1812 — 1828)

Sergiu BOȚOLIN

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONCEPTUL DE POPOR ŞI NAŢIUNE ÎN SCRIERILE SLAVISTULUI

A.F. HILFERDING (А.Ф. ГИЛЬФЕРДИНГ)

Ion EREMIA

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

POLIȚIA SECRETĂ A RSS MOLDOVENEȘTI – EFECTIV ȘI SARCINI ÎN PRIMII ANI POSTBELICI

Alexandru MALACENCO

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

DINAMICA STRUCTURII INTERNE A ECONOMIEI NAŢIONALE

A REPUBLICII MOLDOVA ÎNTRE ANII  1995 și 2016

Marcel REVENCO

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

Aspecte ale evoluţiei raporturilor economice Republica Moldova – Uniunea Europeană (1994-2017): istoriografia problemei

Adrian ROŞCA

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

Specificul dezvoltării științei și tipurile de

raționalitate științifică

Ecaterina LOZOVANU

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy