Nr. 10 (20) (2008)

Istorie

 

Valentin TOMULEŢ

SCHIMBĂRI ÎN STRUCTURA SOCIALĂ A SOCIETĂŢII BASARABENE CONFORM „REGULAMENTULUI” DIN 29 APRILIE 1818          p.5-12

Download pdf

 

Andrei EMILCIUC

EXPORTUL DE CEREALE ÎN POLITICA COMERCIAL-VAMALĂ A IMPERIULUI RUS (1797-1850)          p.13-20

Download pdf

 

Marin CIJ

ACTIVITATEA CONSISTORIULUI DUHOVNICESC DIN CHIŞINĂU ÎN TIMPUL ARHIEPISCOPULUI DIMITRIE SULIMA (1821-1844)          p.21-24

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

PROBLEMA TERITORIILOR ISTORICE MOLDOVENEŞTI DIN COMPONENŢA ACTUALULUI STAT UCRAINEAN      p.25-28

Download pdf

 

Liliana CONDRATICOVA

UNELE CONSIDERAŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA UZINEI DE BIJUTERII DIN CHIŞINĂU ÎN ANII 1972-1982         p.29-32

Download pdf

 

Filosofie

 

Dumitru CĂLDARE

DIMENSIUNI ŞI INTERPRETĂRI ALE DEMNITĂŢII UMANE: HOMO SUMMAE DIGNIS (DIGNISSIMUS)         p.33-37

Download pdf

 

Svetlana COANDĂ

DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI ÎN OPERA LUI CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU          p.38-41

Download pdf

 

Dumitru DODUL

FENOMENUL CONŞTIINŢEI ŞI FORMELE CONŞTIINŢEI SOCIALE          p.42-47

Download pdf

 

Petru IOAN

DE LA CONFRUNTARE, LA COABITARE ŞI LA INTEGRARE ÎN LUMEA FILOSOFIILOR          p.48-54

Download pdf

 

Eudochia SAHARNEANU

UMANIZAREA VERSUS DEZUMANIZAREA LUMII CONTEMPORANE          p.55-59

Download pdf

 

Angela SUCEVEANU

CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU DESPRE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE          p.60-62

Download pdf

 

Lingvistică şi Literatură

Gramatică, semiotică, pragmatică

 

Ioan LOBIUC

DESPRE UNELE CORELAŢII (OPOZITIVE) ÎNTRE LIMBAJUL ORAL ŞI LIMBAJUL SCRIS          p.63-65

Download pdf

 

Emilia OGLINDĂ

CONCURENŢA MODURILOR ŞI FENOMENUL TRANSPOZIŢIEI          p.66-70

Download pdf

 

Raisa GALBEN

HIPERONIMUL A FACE/FAIRE ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ŞI FRANCEZĂ          p.71-74

Download pdf

 

Galina CERCHES

CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPŢIA OBIECTULUI GRAMATICAL ÎN LINGVISTICA RUSĂ ŞI CEA ROMÂNEASCĂ          p.75-81

Download pdf

 

Svetlana GUBAN

CONSIDERAŢII ASUPRA INFINITIVULUI POSTNOMINAL (PE MATERIAL ROMÂN ŞI FRANCEZ)          p.82-88

Download pdf

 

Marina KAIM

MODALITY AND VERBS OF MENTAL ACTIVITY IN ENGLISH          p.89-97

Download pdf

 

Oxana CREANGA

DEIXA PRIMARĂ ŞI DEIXA SECUNDARĂ         p.98-100

Download pdf

 

Tatiana VERDEŞ

IMPLICIT ŞI EXPLICIT ÎN DISCURSUL POLITIC ACTUAL          p.101-104

Download pdf

 

Alexandru CAZACU

CĂCIULA – INDICIU AL SEXULUI, AL VÂRSTEI ŞI AL STATUTULUI SOCIAL          p.105-106

Download pdf

 

Alexandru CAZACU

SIMBOLUL COROANEI          p.107-109

Download pdf

 

Stela ŢICUL

NEGAŢIA PRIN PRISMA DIALECTICII ANTICE          p.110-112

Download pdf

 

Олеся КУРАЛОВА

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ СУПРАСИНТАКСИЧЕСКОГО ЯРУСА В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ          p.113-115

Download pdf

 

Semantică, stilistică

 

Dumitru MELENCIUC

SEMANTIC AND STRUCTURAL CHANGES OF LEXEMES IN CLOSELY AND DISTANTLY RELATED LANGUAGES          p.116-120

Download pdf

 

Adela MANOLII

CLASIFICAREA SEMANTICĂ A CUVINTELOR DE ORIGINE GREACĂ DIN COMPONENŢA ÎMBINĂRILOR STABILE DE CUVINTE ROMÂNEŞTI          p.121-123

Download pdf

 

Viorica MOLEA

VALORI ALE LIMBAJULUI ÎN POEZIA TÂNĂRĂ DIN BASARABIA         p.124-129

Download pdf

 

Larisa GURĂU

TENDINŢE DE MODERNIZARE ÎN SISTEMUL ONOMASTIC ROMÂNESC          p.130-132

Download pdf

 

Nadejda COLOSOV

FEMINISTISCHE LINGUISTIK UND VORSCHLÄGE ZUR VERÄNDERUNG VON SPRACHNORMEN          p.133-135

Download pdf

 

Ina PUNGĂ

CÂTEVA MIJLOACE DE REDARE A IDEII DE TIMP ÎN LIMBA ROMÂNĂ          p.136-138

Download pdf

 

Л.Ф. СОЛОВЬЁВА

CИМВОЛИКА ЗАГЛАВИЙ РАННИХ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ А.А. АХМАТОВОЙ          p.139-142

Download pdf

 

Rodica PÂNZARU

METAFORA ŞI COMPARAŢIA – MECANISME DIFERITE DE INTERPRETARE         p.143-149

Download pdf

 

Marina CHIRNIŢCAIA, Elena DANILIUC

WAYS OF TRANSLATING METAPHORS IN J.R.R.TOLKIEN’S “THE LORD OF THE RINGS”           p.150-154

Download pdf

 

Svetlana CORCEVSCHI

FREMDWÖRTER UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE DEUTSCHE SPRACHE          p.155-157

Download pdf

 

Olga BUREA

THE SEMANTIC STRUCTURE OF POLYSEMANTIC WORDS          p.158-161

Download pdf

 

Jana CIOLPAN

DESPRE UNII TERMENI MOTIVAŢI DIN CINOLOGIE          p.162-165

Download pdf

 

Angela BOICENCO-ARSENI

LITERARIZAREA UNOR REGIONALISME ÎN LOCUŢIUNI ŞI EXPRESII LITERARE          p.166-168

Download pdf

Literatura universală şi comparată

 

Ana GHILAŞ

SUB SEMNUL LUI ANIMA (O PERSPECTIVĂ PSIHANALITICĂ A PROZEI LUI V.BEŞLEAGĂ)          p.169-172

Download pdf

 

Constantin DOBROVOLSCHI

ROMANUL PASTORALĂ CU LEBĂDĂ DE VASILE VASILACHE LA O NOUĂ LECTURĂ          p.173-180

Download pdf

 

Carolina CĂRĂUŞ

POETICITATEA PERSPECTIVEI MITICE ŞI LIRIZAREA REGIMULUI NARATIV ÎN POVARA BUNĂTĂŢII NOASTRE DE ION DRUŢĂ          p.181-184

Download pdf

 

Olesea GÎRLEA

REFLECŢII ASUPRA DIMENSIUNII MITOLOGICE ÎN POEZIA LUI ANDREI ŢURCANU          p.185-187

Download pdf

 

Lidia GROSU

POEZIA FEMININĂ CONTEMPORANĂ: UMANISM ŞI ANGOASE ALE EPOCII (PE BAZA MATERIALULUI MOLDO-ITALIAN)          p.188-191

Download pdf

 

Fonetica, fonologie, sociolingvistică, glotodidactică

 

Alexei CHIRDEACHIN, Nicanor BABÂRĂ

NATURA FONETICĂ, STATUTUL FONEMATIC ŞI NUMĂRUL UNITĂŢILOR CONSONANTICE COMPUSE ÎN LIMBILE GERMANICE (STUDIU DE SINTEZĂ)          p.192-195

Download pdf

 

Gabriela FRUNZĂ

INTERACŢIUNEA DINTRE TRIFTONGI ŞI HIATURI ÎN ROSTIREA SPONTANĂ          p.196-197

Download pdf

 

Mariana NIŢA, Tamara MATEI

USING ENGLISH IN ADVERTISING: SOCIOLINGUISTIC CONSIDERATIONS          p.198-200

Download pdf

 

Ina VERETINA

SOCIOLINGUISTIC MOTIVATION OF USING ENGLISH BORROWINGS IN THE ROMANIAN BUSINESS TERMINOLOGY          p.201-204

Download pdf

 

Cristina VULPE

AŞA-ZISA „LIMBĂ MOLDOVENEASCĂ” ÎN VIZIUNEA PROFESORULUI EUGEN COŞERIU          p.205-209

Download pdf

 

Irina GÎNCU

FORMAREA ORIENTĂRILOR VALORICE LA FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE          p.210-212

Download pdf

 

Studiul artelor

 

Елена ГУПАЛОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ РЕДАКЦИИ КОНЦЕРТНЫХ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОЛДАВСКИХ АВТОРОВ          p.213-215

Download pdf

 

Юлия РИВИЛИС

ОПЕРА-БАЛЕТ ЭПОХИ БАРОККО. РАМО «ГАЛАНТНЫЕ ИНДИИ»          p.216-219

Download pdf

 

Ольга СИГАНОВА

ЖАНРЫ ПАМЯТИ В СВЕТСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XV–XIX ВЕКОВ          p.220-223

Download pdf

 

Инна ХАТИПОВА

ЖАНР КОЛЫБЕЛЬНОЙ В МОЛДАВСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ «КОЛЫБЕЛЬНЫХ» Л. ГУРОВА, В. ЗАГОРСКОГО И З. ТКАЧ)          p.224-228

Download pdf

 

Aniversări

 

VLADIMIR ZAGAEVSCHI – OMUL ŞI SAVANTUL          p.229-230

Download pdf

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.