Nr. 10 (40) (2010)

Istorie

 

Constantin SOLOMON

REFLECTAREA ÎN MASS-MEDIA A CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE DIN 28 NOIEMBRIE 2010 ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.5-14

Download pdf

 

Ion GHELEŢCHI

COLABORAREA MOLDO-BELORUSĂ ÎNTRE MINORITĂŢILE ETNICE (1991-2005)          p.15-18

Download pdf

 

Cristinel GHEORGHE-AURELIAN

PROCESUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ: ASPECTE POLITICO-DIPLOMATICE          p.19-23

Download pdf

 

Alina PIROŞCA

MECANISMUL FUNCTIONĂRII PARLAMENTULUI ROMÂNIEI          p.24-31

Download pdf

 

Valerii BULGAC

CONSIDERAŢII REFERITOR LA PROBLEMA RĂSPÂNDIRII DREPTULUI DE MAGDEBURG ÎN ORAŞELE MOLDOVEI MEDIEVALE          p.32-47

Download pdf

 

Ovidiu TURTUREANU

INSTAURAREA RELAŢIILOR SOCIALISTE ÎN RSSM: DE LA CONFLICT LA ACALMIE          p.48-51

Download pdf

 

Dumitru SÎRGHI

FORMAREA PARTIDULUI MIŞCAREA REPUBLICANĂ POPULARĂ – TRĂSĂTURI TIPOLOGICE          p.52-60

Download pdf

 

Dumitru SÎRGHI

UNELE CONSIDERAŢIUNI PRIVIND PROBLEMA INIŢIERII DEMOCRAŢIEI CREŞTINE ÎN FRANŢA          p.61-69

Download pdf

 

Valentina NEGRU, Constantin MANOLACHE

TERMINOLOGIA MILITARĂ: PARTICULARITĂŢI SISTEMICE ŞI FUNCŢIONALE          p.70-73

Download pdf

 

Filosofie

 

Vadim CHEIBAŞ

SOCIETATEA CONTEMPORANĂ – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI SECULARIZARE          p.74-83

Download pdf

 

Vadim CHEIBAŞ

SOLUŢII ORTODOXE PENTRU SOCIETATEA SECULARIZATĂ ŞI GLOBALIZATĂ. „LUPTA” DINTRE PRAGMATISM, IDEALISM ŞI UTOPIE          p.84-92

Download pdf

 

Valeriu PARNOVEL

„FLUXURILE” ŞI „REFLUXURILE” DISCIPLINII LOGICA DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MOLDAV          p.93-95

Download pdf

 

Valeriu PARNOVEL

UTILIZAREA CONFUZĂ A CATEGORIEI „CONŞTIINŢA SOCIALĂ” ÎN AFARA PROBLEMEI FUNDAMENTALE A FILOSOFIEI: ISTORIE, MOTIVE, CONSECINŢE, LECŢII          p.96-101

Download pdf

 

Lingvistică şi Literatură

Comunicare. Pragmatică

 

Dumitru MELENCIUC

THE CONCEPTUAL CATEGORY OF DEIXIS          p.102-105

Download pdf

 

Elena VARZARI

ASPECTE PRAGMATICE ALE TITLULUI DE TEXT          p.106-109

Download pdf

 

Radu MELNICIUC

OPERA LA PAROLA „MAMMA” DE ALBERTO MORAVIA: O ABORDARE STILISTCO-PRAGMATICĂ          p.110-112

Download pdf

 

Tatiana VERDEŞ

FRECVENŢA DEICTICELOR ÎN PROGRAMELE ELECTORALE (LA ALEGERILE PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, 2007)          p.113-119

Download pdf

 

Aliona MERIACRE

CORELAŢIA LIMBĂ – VIZIUNE ÎN ACCEPŢIA DIFERITOR LINGVIŞTI STRĂINI          p.120-122

Download pdf

 

Ina GAŞCIUC (GALOUZA)

ACCEPTAREA ŞI REFUZUL PRIN TĂCERE          p.123-126

Download pdf

 

Gramatică. Stilistică

 

Aurelia HANGANU

ACTANŢII PREDICATIVI ÎN FUNCŢIE DE COMPLEMENT DIRECT. PRIVIRE DE ANSAMBLU          p.127-133

Download pdf

 

Elena JOSAN, Veronica PĂCURARU

VERS UNE TYPOLOGIE DE LA QUALIFICATION COMME SUBJECTIVITE DANS LE LANGAGE. ETUDE EPISTEMOLOGIQUE          p.134-138

Download pdf

 

Marin BUTUC

DESPRE STRUCTURA TERMENILOR MILITARI ROMÂNEŞTI          p.139-144

Download pdf

 

Людмила СОЛОВЬЕВА

СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ О.МАНДЕЛЬШТАМА          p.145-147

Download pdf

 

Interpretarea textului narativ

 

Carolina CĂRĂUŞ

REGIMURI NARATIVE LIRICE ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ (MIHAIL SADOVEANU, IONEL TEODOREANU, ION DRUŢĂ)          p.148-152

Download pdf

 

Marcela ADAM

ASPECTE ALE MITULUI ÎN CREAŢIA LUI I. DRUŢĂ          p.153-160

Download pdf

 

Alexandra SUDNIŢÎNA

THE NARRATORIAL IMPACT ON FILM ADAPTATIONS OF ENGLISH LITERATURE          p.161-164

Download pdf

 

Alexandra SUDNIŢÎNA

THE IMPORTANCE OF FILM ADAPTATIONS FOR OPTIMIZING LITERARY TEXT INTERPRETATION          p.165-169

Download pdf

Literatură universală şi comparată

 

Tatiana CIOCOI

SUSANNA TAMARO: REPERE ALE ROMANULUI ANTIEDUCAŢIONAL          p.170-176

Download pdf

 

Tatiana CIOCOI

ROSETTA LOY: COORDONATELE ROMANULUI DIVULGATIV          p.177-184

Download pdf

 

Petru GOLBAN

PHILIP SIDNEY AND THE ‘DEFENSIVE’ SİDE OF LITERARY CRITICISM          p.185-188

Download pdf

 

Sociolingvistică

 

Marta ISTRATI

ATITUDINILE ŞI REPREZENTĂRILE SOCIOLINGVISTICE ALE LICEENILOR RUSOFONI ÎN CONDIŢIILE BILINGVISMULUI DIGLOSIC (REZULTATELE UNEI ANCHETE SOCIOLINGVISTICE)          p.189-195

Download pdf

 

Marta ISTRATI

CONŞTIINŢA METALINGVISTICĂ, ETNOLINGVISTICĂ ŞI SOCIOLINGVISTICĂ – COMPONENTE ALE PERSONALITĂŢII ELEVILOR DIN ŞCOALA ALOLINGVĂ          p.196-202

Download pdf

 

Marina CHIRNIŢCAIA, Valentina MARIN

CODE-SWITCHING IN MODERN MULTI-LINGUAL AND MULTI-CULTURAL SOCIETY          p.203-206

Download pdf

 

Marina KAIM

VERBS OF MENTAL ACTIVITY AND THEORIES OF COMMUNICATION AND MIND          p.207-211

Download pdf

 

Glotodidactică

 

Ana ARŞER, Irina GAMURARI

SEMNIFICAŢIA ŞI ACTUALITATEA CONCEPTULUI DE TACT PEDAGOGIC          p.212-214

Download pdf

 

Marianna FUCIJI

CONSIDERAŢII PRIVIND IMPORTANŢA PREDĂRII PRONUNŢIEI CELOR CARE ÎNVAŢĂ LIMBA ENGLEZĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ          p.215-217

Download pdf

 

Natalia VOLOHOVA

CARACTERISTICILE FORMELOR DE UTILIZARE ŞI ÎNVĂŢARE A UNEI LIMBI STRĂINE ÎN CONTEXTUL EVOLUŢIEI CONCEPTULUI DE COMPETENŢĂ COMUNICATIVĂ          p.218-220

Download pdf

 

Svetlana MUNTEANU

THE PHENOMENON OF INTERFERENCE AND THE MECHANISM OF ITS INTERPRETATION          p.221-224

Download pdf

 

Studiul artelor

 

Aliona VARDANEAN

CONCERTO №2 FOR PIANO AND SYMPHONIC ORCHESTRA BY V. POLYAKOV. THE FORM ANALYSIS AND THE COMMENTS OF THE PERFORMER          p.225-230

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.