Nr. 10 (70) (2013)

Lingvistică şi literatură

Critică literară şi tehnici narative

 

 

Maria ŞLEAHTIŢCHI

(INTRE)TEXTELE ISTORIEI ŞI PARODIA PREZENTULUI          p.3-8

Download pdf

 

Ecaterina CRECICOVSCHI

MODELE NARATIVE ÎN POVESTIREA CONRADIANĂ          p.9-16

Download pdf

 

Magdalena RUSNAC-FRĂSINEANU, Ana COZARI

CHIPURI PRIVILEGIATE ÎN LANŢUL PERSONAJELOR FEMININE          p.17-19

Download pdf

 

Magdalena RUSNAC-FRĂSINEANU

AUTOHTONISMUL PERSONAJULUI FEMININ ECATERINA CEA MICĂ          p.20-22

Download pdf

 

Alexandra SUDNIŢÎNA

LANGUAGE SPECIFICS OF NARRATIVE VIEWPOINT IN CINEMATIC ADAPTATIONS OF ENGLISH PROSE          p.23-26

Download pdf

 

Alexandra SUDNIŢÎNA

THE IMPACT OF AUDIO-VISUAL AIDS ON TEACHING NARRATIVE PERSPECTIVE IN FILM VERSIONS OF ENGLISH LITERATURE          p.27-31

Download pdf

 

 

Terminologie

 

Gabriela ŞAGANEAN, Daniela PASCARU

TRANSLATION TECHNIQUES USED IN RENDERING ENVIRONMENT  PROTECTION TERMINOLOGY          p.32-36

Download pdf

 

Dorina MACOVEI, Aurelia HANGANU

RELAŢIA CONCEPT–DEFINIŢIE–TERMEN CA ELEMENT DE BAZĂ AL STUDIULUI TERMINOLOGIC          p.37-42

Download pdf

 

Dorina MACOVEI

TERMENII ECOLOGICI: CLASIFICĂRI ŞI RAPORTURI LOGICE          p.43-46

Download pdf

 

Viorica LIFARI

LINGUISTIC AND CULTURAL BASIS OF EMOTIONS          p.47-50

Download pdf

 

 

Lexic şi semantică

 

Tamara MATEI

MODALITĂŢI LEXICO-GRAMATICALE DE INTENSIFICARE A ENUNŢULUI  ÎN LIMBA ENGLEZĂ          p.51-55

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC, Veaceslav BOLIEV

SOCIAL LINGUISTIC SEMANTIC CHANGE OF LEXEMES IN RELATED LANGUAGES          p.56-60

Download pdf

 

 

Istorie

 

Людмила БУРМЕНКО

МАССР В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР          p.61-66

Download pdf

 

 

Filosofie

 

М.В. ПАЛЬЧИНСКАЯ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА          p.67-71

Download pdf

 

Galina MARTEA

FIINŢA UMANĂ ŞI SISTEMUL DE VALORI          p.72-74

Download pdf

 

Galina MARTEA

EFECTELE AROGANŢEI ÎN SOCIETATE          p.77-80

Download pdf

 

Кирилл ТОВБИН

ДУХОВНОСТЬ ТРАДИЦИОННАЯ И ПОСТТРАДИЦИОННАЯ          p.81-86

Download pdf

 

 

Recenzii

 

Ion EREMIA

RELAŢIILE EXTERNE ALE ŢĂRII MOLDOVEI ÎN DOCUMENTE ŞI MATERIALE (1360-1858)          p.87-88

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.