Nr.10(140)

Foaia de titlu

Cuprins

CĂLĂTORI STRĂINI ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC: DIN CAPITALELE IMPERIILOR LA CURŢILE DOMNEŞTI DIN PRINCIPATE (1710-1810)1
Sorin ȘIPOȘ
Universitatea din Oradea, România

Download pdf          Rezumat          License policy

ASPECTE CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA ȘCOLII NORMALE ROMANO-CATOLICE DE ÎNVĂȚĂTOARE DIN SATU MARE: 1857-1948
Radu DAVID
Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, România

Download pdf          Rezumat          License policy

REVISTA BOABE DE GRÂU DESPRE EXPOZIŢIILE DEDICATE COPIILOR ŞI TINERILOR (1930-1934)
Gherghina BODA
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, România

Download pdf          Rezumat          License policy

STUDENȚI AUTOHTONI LA UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA
Lidia PRISAC*, Ion Valer XENOFONTOV
*Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INTERPRETAREA CONCEPTELOR LIBERTATE ȘI EMANCIPARE ÎN CADRUL FILOSOFIEI FOUCAULTIENE
Angela POPA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INTER- ȘI PLURIDISCIPLINARITATEA CA METODOLOGIE DE CERCETARE A MENTALITĂȚILOR COLECTIVE
Cristina LAZARIUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

DIVINIZAREA TEHNOLOGIEI CA PROCES DE DEZUMANIZARE A UMANITĂȚII
Mihail DUCA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ROLUL SINTAXEI POETICE LA LIRICIZAREA REGIMULUI NARATIV HETERODIEGETIC
Carolina GABURA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

RECEPTAREA CRITICĂ A ROMANELOR LUI AURELIU BUSUIOC
Emilia GRIGORAŞ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

RETORICA IDENTITĂȚII NAȚIONALE ÎN POEZIA LUI NICOLAE DABIJA
Liviu CHISCOP
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

FUNCȚII ALE PARATEXTULUI ÎN PAMFLETUL PUBLICISTIC
Ana FERAFONTOV
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

VALENȚE TEXTUALE ALE NOMINALIZĂRILOR VERBALE ÎN ACATISTELE ROMÂNEȘTI
Ecaterina BRĂGUȚĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MODEL DE ANALIZĂ INFORMAȚIONALĂ A DISCURSULUI ȘTIINȚIFIC
Mihaela ENI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONSIDERAȚII PRIVIND O SUBUNITATE DE TRADUCERE DIRECȚIONALĂ
Irina BREAHNĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EVOLUȚIA TERMINOLOGIEI ÎN DOMENIUL INTELIGENȚELOR COGNITIVĂ, EMOȚIONALĂ ȘI ARTIFICIALĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Cristina NICHITA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ABORDAREA PRAGMATICĂ A CUVINTELOR REALITĂȚI ÎN TEORIA TRADUCERII
Corina IORDAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ABORDAREA COGNITIVĂ A METAFOREI ÎN DISCURSUL DESPRE IDENTITATE (ÎN LIMBILE GERMANĂ ŞI ROMÂNĂ)
Valentina PRISECARI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PARTICULARITĂŢI STRUCTURALE ALE UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE CU COMPONENTE ZOONIME ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Felicia BANU

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf          Rezumat          License policy

COMPETENȚA COMUNICATIVĂ INTERCULTURALĂ ÎN CADRUL CURSURILOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ PENTRU SCOPURI SPECIFICE
Ion GUȚU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ПОНЯТИЕ «ЛЮБОВЬ» В РУССКОЙ, РУМЫНСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Людмила ЗБАНЦ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

Adrian DOLGHI, Alina FELEA
ROMÂNII ŞI ETNIILE CONLOCUITOARE DIN BASARABIA ÎN ISTORIOGRAFIE, SURSE ISTORICO-ETNOGRAFICE ŞI CARTOGRAFICE (1812-1918)
(Chişinău: Notograf Prim, 2018. 264 p.)

Download pdf                                     License policy

Valoros îndrumar în istoria filosofiei românești contemporane
Svetlana COANDĂ
FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL AL XX-LEA. NOTE DE CURS
(Chișinău: CEP USM, 2020. 171 p.)

Download pdf                                     License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.