Nr. 11, 2015

Drept

 

Sergiu BRÎNZA

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI, SĂVÂRŞITE ÎN LIPSA UNUI SCOP SPECIAL (art.193, 197 şi 199 CP RM): ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE          p.3-15

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela BOTNARU, Cezara-Elena POLISCA

EXECUTAREA ORDINULUI SAU DISPOZIŢIEI SUPERIORULUI – CAUZĂ CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI          p.16-19

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cosmin-Vasile AMBROSĂ

INFRACŢIUNEA ÎN NOUA LEGISLAŢIE PENALĂ A ROMÂNIEI          p.20-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stanislav COPEŢCHI, Daniel MARTIN

ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA LOR LA SĂVÂRŞIREA UNOR FAPTE IMORALE (art.208 CP RM) vs PRINCIPIUL NEADMITERII TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ DE DOUĂ ORI PENTRU UNA ŞI ACEEAŞI FAPTĂ          p.25-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicolae CORCEA

CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE          p.30-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNILE CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII DE CONVIEŢUIRE SOCIALĂ (art.220-222 CP RM)          p.39-54

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Adriana EŞANU

ABUZUL DE PUTERE SAU ABUZUL DE SERVICIU: DELIMITAREA ILICITULUI PENAL DE CEL CONTRAVENŢIONAL          p.55-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stanislav COPEŢCHI, Igor HADÎRCA

CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR DUPĂ LATURA SUBIECTIVĂ          p.61-68

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila DUMNEANU, Vladimir GROSU

UNELE CONCEPŢII PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN DIFERITE SISTEME DE DREPT          p.69-73

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila DUMNEANU, Mihai ŞTEFĂNOAIA

CURTEA PENALĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN LUMINA PREVEDERILOR STATUTULUI DE LA ROMA          p.74-77

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia GÎRLA, Cristian ŞCHIOPU

INFRACŢIUNEA DE PRUNCUCIDERE ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL PRIN PRISMA NOILOR ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI A DECIZIILOR JUDECĂTOREŞTI          p.78-88

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Magda IACOB

MODELUL FRANCEZ ŞI CEL BELGIAN AL RĂSPUNDERII PERSOANELOR JURIDICE PENTRU COMITEREA FAPTELOR INFRACŢIONALE          p.89-94

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Diana LAZĂR

ETAPE DE DEZVOLTARE A INSTITUŢIEI ARBITRAJULUI INTERNAŢIONAL RELEVANTE PENTRU EFICACITATEA INTERNAŢIONALĂ A SENTINŢELOR ARBITRALE          p.95-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladislav MANEA, Vasile LEORDA

DESPRE CLARIFICAREA UNOR ASPECTE CONTRADICTORII ÎN PROCESUL DE CALIFICARE A INFRACŢIUNILOR DE RĂZBOI ÎMPOTRIVA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA alin.(2) art.137 CP RM          p.99-106

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vlad NEDELCU

IMPORTANŢA CONSTRÂNGERII JURIDICO-PENALE ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRII SOCIALE          p.107-110

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladislav MANEA, Vitalie DONOS

UNELE PRECIZĂRI PRIVIND IMPRUDENŢA ÎN CAUZELE CU PRIVIRE LA LIPSIREA DE VIAŢĂ: STUDIU DE DREPT PENAL COMPARAT          p.111-119

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana PURICI

SPECIFICUL ACTIVITĂŢII SPECIALE DE INVESTIGAŢIE ŞI ACŢIUNII DE URMĂRIRE PENALĂ ÎNTREPRINSE PENTRU ADMINISTRAREA PROBELOR LA CERCETAREA CRIMELOR CIBERNETICE          p.120-125

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina SELEVESTRU

CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE PREVĂZUTE LA lit.b) ŞI d) alin.(2) ŞI LA alin.(3) art.191 CP RM          p.126-140

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina ŞAVGA

INVESTIGAŢII HERMENEUTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ÎN ROMÂNIA          p.141-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana ZBANCĂ

DESPRE REVIZUIREA CONCEPTUALĂ ŞI TERMINOLOGICĂ A ASISTENŢEI JURIDICE INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE PENALĂ: ELEMENTE DE NOUTATE ŞTIINŢIFICĂ          p.149-156

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitriţa BAEŞU

REGIMUL JURIDIC AL BILETULUI DE CĂLĂTORIE ELECTRONIC          p.157-163

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru CEBAN

PROBLEMATICA EXERCITĂRII RECURSULUI ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERILOR ŞI HOTĂRÂRILOR INSTANŢEI DE INSOLVABILITATE          p.164-170

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru GHERASIM

AUDIEREA PĂRŢII VĂTĂMATE ÎN CADRUL CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI          p.171-175

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lucia RUSU

CONTRADICTORIALITATEA ÎN CORAPORT CU ALTE PRINCIPII ALE PROCESULUI PENAL          p.176-183

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina CEBOTARI

LUAREA COPILULUI DE LA PĂRINŢI – SANCŢIUNE SAU MĂSURĂ DE PROTECŢIE A MINORULUI?          p.184-186

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oxana MIRON

INSTRUMENTE JURIDICE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI          p.187-194

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor COBAN

PROCEDURA DE EXAMINARE A CERERII DE APLICARE A MĂSURII DE PROTECŢIE ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE          p.195-199

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA art.255 CP RM: ASPECTE DE DREPT PENAL          p.200-209

Download pdf          Rezumat          License policy

 

George LAZĂR

CLARIFICAREA PRINCIPIULUI NON BIS IN IDEM ÎN CAZURI DE CONDAMNARE A PERSOANELOR PENTRU CRIMELE CONTRA UMANITĂŢII          p.210-218

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jacob RUB

IS WHITE-COLLAR CRIMINALITY CLOSER TO THE RATIONAL MODEL THAN ANY OTHER TYPE MODEL?          p.219-222

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.