Nr. 11, 2019

Foaia de titlu

Cuprins

INIȚIATIVA DE SECURITATE ÎN DOMENIUL PROLIFERĂRII (context juridic maritim)
Victoria ARHILIUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

CRUZIMEA FAȚĂ DE ANIMALE: ANALIZĂ DE DREPT PENAL
Serghei BRÎNZA, Vitalie STATI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

OBSERVAŢII CRITICE FAŢĂ DE TRATAMENTUL SANCŢIONATOR INECHITABIL ADMIS DE LEGIUITORUL MOLDAV ÎN PROCESUL INCRIMINĂRII UNOR FAPTE INFRACŢIONALE: CAZUL art.329 DIN CODUL PENAL
Stanislav COPEŢCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

OBIECTUL CONFISCĂRII SPECIALE POTRIVIT art.106 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Sergiu CRIJANOVSCHI
Procuratura Generală a Republicii Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

CONFISCAREA SPECIALĂ ȘI CONFISCAREA EXTINSĂ: STANDARDE EUROPENE ÎN CONFISCAREA ŞI RECUPERAREA ACTIVELOR
Sergiu CRIJANOVSCHI, Irina CODREANU*
Procuratura Generală a Republicii Moldova
*Procuratura raionului Hâncești

Download pdf        Rezumat         License policy

SECRETUL PROFESIONAL AL JURNALISTULUI ÎN VIZIUNEA LEGII PENALE ȘI A JURISPRUDENȚEI CtEDO
Lilia GÎRLA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

INCRIMINAREA EXERCITĂRII ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU ÎN SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE: ARGUMENTE PRO ȘI CONTRA

Adriana EȘANU

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

CONFLICT AL LEGILOR PENALE ÎN TIMP: CAZUL LEGII PENALE INCRIMINATOARE (NOVATIO LEGIS), AL LEGII PENALE DEFAVORABILE (NOVATIO LEGIS IN PEJUS – LEX GRAVIOR)
Drăgălin PĂDURE, Stela BOTNARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

CONFLICTUL ÎN TIMP AL LEGII PENALE DE DEZINCRIMINARE (ABOLITIO CRIMINIS)
Drăgălin PĂDURE, Mariana GRAMA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

GRAVIDITATEA VICTIMEI CA POSIBILĂ URMARE GRAVĂ A INFRACȚIUNII DE VIOL
Andrei PÂNTEA, Adrian TĂBÎRȚĂ
Universitatea de Studii Europene din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

SUBIECTUL INFRACȚIUNII DE INTERNARE ILEGALĂ ÎNTR-O INSTITUŢIE PSIHIATRICĂ
Adrian TĂBÎRȚĂ, Andrei PÂNTEA
Universitatea de Sudii Europene din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

DISCRIMINARE ÎN CONTEXTUL SUSPENDĂRII CONDIȚIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI: STUDIU DE CAZ
Gheorghe RENIȚĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

LEGEA, MEDICAMENTUL ȘI SĂNĂTATEA

Alexandru ZNAGOVAN

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu

Download pdf        Rezumat        License policy

OBIECTUL JURIDIC AL INFRACȚIUNII PREVĂZUTE
LA art.146 DIN CODUL PENAL
Rodica BERDILO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII PENALE A JUDECĂTORULUI PENTRU PRONUNȚAREA CU BUNĂ ȘTIINȚĂ A UNEI HOTĂRÂRI CONTRARE LEGII: UNELE ASPECTE DE DREPT COMPARAT
Dorin BOTNARENCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

REGLEMENTAREA ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Ion GUCEAC Jr.
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

CARACTERISTICA CONDUITEI AGENTULUI SUB ACOPERIRE ÎN ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAȚIE
Artiom ENI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

SECRETUL PROFESIONAL REPRODUCTIV CA OBIECT IMATERIAL AL ÎNCĂLCĂRII INVIOLABILITĂȚII VIEȚII PERSONALE: CONSTATĂRI DE LEGE LATA, VIZIUNI DOCTRINARE ȘI JURISPRUDENȚA CtEDO
Costică MOȚOC, Lilia GÎRLA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

DATELE CONFIDENȚIALE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE ÎN REGIM DE SECRET PROFESIONAL: ASPECTE DE DREPT PENAL COMPARAT
Costică MOȚOC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

CONȚINUTUL VINOVĂȚIEI ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.264 DIN CODUL PENAL
Nicolae POSTOVANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

CAZUL FORTUIT ȘI STAREA DE EXTREMĂ NECESITATE ÎN CONTEXTUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.264 DIN CODUL PENAL
Nicolae POSTOVANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

LIMITELE MATERIALE ȘI TEMPORALE ALE RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ÎN CADRUL PROCESULUI DE INSOLVABILITATE
Artur TARLAPAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

AFIRMAREA PRINCIPIULUI NEINTERVENȚIEI CA PRINCIPIU FUNDAMENTAL AL DREPTULUI INTERNAȚIONAL
Grigore VIERU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.