Nr. 2 (112) 2018

 

Matematică

 

Stanislav CIUBOTARU

THE GL(2,R)-COMITANTS FOR THE HOMOGENEOUS BIDIMENSIONAL POLYNOMIAL SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE FOURTH DEGREE          p.3-11

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Evghenii GREBENICOV, Elena CEBOTARU

DETERMINAREA PUNCTELOR DE ECHILIBRU ÎN PROBLEMA MĂRGINITĂ A OPT CORPURI          p.12-18

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena CEBOTARU

DESPRE STABILITATEA ÎN SENS LYAPUNOV A PUNCTELOR STAȚIONARE ÎN PROBLEMA MĂRGINITĂ A OPT CORPURI          p.19-25

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Evgheni TOLMACI

CODE GENERATION DSL FOR EMBEDDED ACTOR-ORIENTED SYSTEMS          p.26-30

Download pdf          Rezumat          License policy

 

 

Fizică

 

Simion RAEVSCHI, Nicolae SPALATU, Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Tamara POTLOG, Marius DOBROMIR

CERCETĂRI XRD ȘI XPS ALE STRATURILOR DE AlN, AlGaN, GaN DEPUSE PE SILICIU PRIN METODA HVPE          p.31-36

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vadim FURTUNĂ, Ștefan ROBU, Galina DRAGALINA, Ana POPUȘOI, Tamara POTLOG

STRATURI SUBȚIRI DE FTALOCIANINĂ DE ZINC OBȚINUTE DIN SOLUȚIE CHIMICĂ PRIN METODA PICĂTURII UTILIZATE ÎN CELULE SOLARE ORGANICE          p.37-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile BOTNARIUC, Ludmila GAGARA, Leonid GORCEAC, Boris CINIC, Andrei COVAL, Simion RAEVSCHI, Cornel ROTARU

CELULE FOTOVOLTAICE CU HETEROJONCȚIUNEA n+CdS-po-p+InP: APLICĂRI TEHNOLOGICE, METODE ŞI REZULTATE ALE CERCETĂRILOR          p.47-52

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Артур АСКЕРОВ

ФОНОННЫЕ СПЕКТРЫ В ГРАФЕНОВЫХ НАНОЛЕНТАХ          p.53-59

Download pdf          Rezumat          License policy

 

 

Economie

 

Maria COJOCARU, Ecaterina ULIAN

EVALUAREA AFACERILOR ÎN SCOPUL FUNDAMENTĂRII DECIZIEI DE FUZIUNE SAU ACHIZIŢIE: ASPECTE METODOLOGICO-PRACTICE          p.60-68

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN

ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE CONTROLLING-ULUI CA FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI          p.69-73

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana DOGA-MIRZAC, Rodica POPUȘOI

INTERCONEXIUNEA INFORMAȚIEI CU SISTEMUL DE CONTROLLING ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII          p.74-77

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria GHEORGHIȚA

METODE DE ANALIZĂ ȘI GESTIONARE EFICIENTĂ A MIJLOACELOR CIRCULANTE          p.78-84

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Daniela BUMBAC

CONCEPTUL, TIPOLOGIA ȘI PRINCIPALELE ASPECTE ALE REGLEMENTARII FACTORINGULUI PE PLAN INTERNAŢIONAL          p.85-91

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihai POPOVICI

REFLECȚII PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR ULTERIOARE AFERENTE IMOBILIZĂRILOR CORPORALE          p.92-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia BĂNCILĂ, Evgheni CADOCINICOV

UNELE ASPECTE ALE CALITĂŢII РORTOFOLIULUI СRЕDITAR PENTRU SECTORUL BANCAR AUTOHTON          p.99-104

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aliona BÎRCĂ

SISTEMUL DE CONTROL INTERN AL ENTITĂȚII: STUDIU DE SINTEZĂ PRIVIND METODOLOGIA CERCETĂRII CONTABILE          p.105-116

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anna CEBOTARI

SALARIUL MINIM ÎN REPUBLICA MOLDOVA. ASPECTE ECONOMICE          p.117-124

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vadim COJOCARU, Florin-Ioan BRETAN

TIPOLOGIA STILURILOR DE CONDUCERE ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA EFICIENŢEI ORGANIZAŢIEI          p.125-131

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN, Rodica POPUȘOI

ÎNGLOBAREA SISTEMULUI DE CONTROLLING ÎN PERFORMAREA MANAGEMENTULUI ÎNTREPRINDERII          p.132-135

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia ŞARGU, Ștefan OANȚĂ

PARTICULARITĂȚI ALE LOBBY-ULUI ÎN FEDERAȚIA RUSĂ          p.136-140

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina ȘCHIOPU

ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE MAXIMIZARE A PROFITULUI LA ÎNTREPRINDERE (studiu de caz în baza: „Vinăria Purcari” S.R.L., „Podgoria Vin” S.R.L., IM „Vinia Traian” S.A. și „Imperial Vin” S.A.)          p.141-150

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nelli AMARFII-RAILEAN, Alina SUSLENCO

MODERNIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR PRIN CONSOLIDAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE ȘI DIGITALE ÎN CONDIȚIILE REVOLUȚIEI INDUSTRIALE 4.0          p.151-156

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ala CRECIUN

OPTIMIZAREA CHELTUIELILOR PENTRU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.157-163

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Radu BUZATU, Cristina RABEI, Mihai ROȘCOVAN

UN MODEL MATEMATIC PENTRU OPTIMIZAREA ORGANIZĂRII DMINISTRATIV-TERITORIALE A REPUBLICII MOLDOVA          p.164-170

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana DOGA-MÎRZAC, Eugenia GHEORGHIȚA

GESTIUNEA VENITURILOR LA NIVELUL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.171-178

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia STEFANCO

PRACTICILE INTERNAȚIONALE PRIVIND CORELAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR CU CERINȚELE PIEȚEI MUNCII          p.179-184

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia ŞARGU, Cătălin-Ionel IDRICEANU

ASPECTE ALE POLITICII ECONOMICE ÎN DOMENIUL FORESTIER ÎN UNELE ŢĂRI ALE UNIUNII EUROPENE          p.185-190

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Denis VOSTRICOV

ASSETS’ SECURITIZATION MODEL TAILORED TO THE NATIONAL ENVIRONMENT          p.191-194

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Awny ZRIKAT

THE SUCCESS METRICS AND THE SUCCESS FACTORS          p.195-199

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Марина ТАБУНЩИКОВА, Эла КАЗАКУ, Ирина ТОЛМАЧЁВА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КАК ПОРУЧИТЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ          p.200-203

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья ГРОСУЛ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ          p.204-207

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Людмила МАСЬКО, Ирина САМАРИНА

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ          p.208-215

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.