Nr. 2 (42) (2011)

Matematică

 

Vasile NEAGU

CRITERII NOETHERIENE PENTRU ECUAŢIILE INTEGRALE SINGULARE CU INVOLUŢII GENERALIZATE          p.5-11

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

ОДНОМЕРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ГРУППЫ БИРОЗЕТОЧНЫХ Р-СИММЕТРИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЯТИМЕРНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ КАТЕГОРИИ G531          p.12-27

Download pdf

 

Bogdan Gheorghe MUNTEANU, Alexei LEAHU, Sergiu CATARANCIUC

ABOUT RATES OF CONVERGENCE IN THE LIMIT THEOREM          p.28-33

Download pdf

 

Sergiu CATARANCIUC

TRANSVERSALE ÎNTR-UN COMPLEX DE CUBURI ABSTRACTE          p.34-43

 

 

Informatică

 

Aurelia PROFIR

2D VISUAL MEMBRANE PETRI NETS MODEL OF ALLELIC GENE REGULATION          p.44-56

Download pdf

 

Aurelia PROFIR, Roman DAMASCHIN, Carolina OPINCA, Laura PREPELIŢĂ, Antonio PREPELIŢĂ, Binglin YANG

PATIENT-SPECIFIC COMPUTER MODELLING USING 2D AND 3D VISUAL MEMBRANE PETRI NETS          p.57-64

Download pdf

 

Bing-lin YANG

A SOLUTION USING PARALLEL COMPUTING TO CALCULATE PETRI NET MODELS          p.65-73

Download pdf

 

Eugenia BURCA

PARSAREA DICŢIONARULUI LIMBII RUSE LITERARE CONTEMPORANE PRIN METODA BAZATĂ PE CONFIGURAŢII SEGMENTARE-COEZIUNE-DEPENDENŢĂ          p.74-79

Download pdf

 

Vladimir DUBINEANSCHI

ANALIZA CEPSTRALĂ ÎN SISTEME DE RECUNOAŞTERE A VORBIRII          p.80-83

Download pdf

 

Fizică

 

Simion RAEVSCHI, Mihail KOMPAN, Yurii ZHILYAEV, Leonid GORCEAC, Vasile BOTNARIUC

EVOLUAREA PARTICULELOR DISPERSATE DE AlN DEPUSE PE Si PRIN METODA HVPE LA ETAPA DE FORMARE A STRATULUI CONTINUU          p.84-88

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Igor ENICOV, Valeriu CAPSÎZU

PARTICULARITĂŢILE CRIZEI ECONOMICE MONDIALE DIN 2007-2009 ŞI PROBLEMA RELANSĂRII ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA          p.89-95

Download pdf

 

Galina ULIAN

TENDINŢE ACTUALE ÎN EVOLUŢIA VOLUMULUI DE REMITENŢE ÎN LUME ŞI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.96-100

Download pdf

 

Diana CRICLIVAIA

PARTICULARITĂŢILE ASIGURĂRII SECURITĂŢII ECONOMICE A SFEREI FISCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.101-108

Download pdf

 

Eugenia BUSMACHIU

DESCENTRALIZAREA FISCALĂ ŞI CALITATEA GUVERNĂRII ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII          p.109-112

Download pdf

 

Nadejda BORTA

PROBLEME AFERENTE PROCESULUI DE EVALUARE A ACTIVELOR FINANCIARE          p.113-116

Download pdf

 

Tatiana BORTA

CREŞTEREA ROLULUI AUDITULUI CA INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI EFICIENT          p.117-121

Download pdf

 

Carmen CHIRNOAGĂ

POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI ŞI CĂILE DE IEŞIRE DIN CRIZA ECONOMICĂ          p.122-127

Download pdf

 

Olesi GRINCU

BUGET ŞI TEORIA BUGETULUI. ADAPTAREA SISTEMULUI BUGETAR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CERINŢELE EXTINDERII UNIUNII EUROPENE          p.128-131

Download pdf

 

Larisa MISTREAN

DIRECŢII CONTEMPORANE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR BANCARE          p.132-134

Download pdf

 

Carolina TCACI

NECESITATEA APLICĂRII METODELOR DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERILOR ÎN DIFICULTATE          p.135-139

Download pdf

 

Contabilitate şi Informatică Economică

 

Maia BAJAN

BUGETAREA – INSTRUMENT DE PREVIZIONARE ŞI DIMENSIONARE A CONSUMURILOR          p.140-146

Download pdf

 

Maia BAJAN

ROLUL ŞI MODUL DE ÎNTOCMIRE A RAPOARTELOR MANAGERIALE PE CENTRE DE RESPONSABILITATE          p.147-152

Download pdf

 

Ludmila GRABAROVSCHI

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MANAGERIALE: PROBLEME ŞI SOLUŢII          p.153-156

Download pdf

 

Ela MALAI, Ina GHIMP

IMPACTUL NERESPECTĂRII PROCEDEULUI DE DOCUMENTARE STABILIT PRIN EXPERTIZE JUDICIARE          p.157-159

Download pdf

 

Administrarea Afacerilor

 

Svetlana MIRONOV

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR ŞI ABILITĂŢILOR MANAGERIALE ALE ÎNTREPRINZĂTORILOR-MANAGERI CA FACTOR ESENŢIAL ÎN REALIZAREA MANAGEMENTULUI PERFORMANT ŞI ÎN GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII          p.160-165

Download pdf

 

Maria OLEINIUC

CONCEPTUL MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ          p.166-169

Download pdf

 

Maria OLEINIUC, Elena GORELOVA

EVALUAREA BAZEI DE APROVIZIONARE CU MATERIE PRIMĂ A RAMURII DE PANIFICAŢIE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.170-174

Download pdf

Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Natalia LOBANOV

INTEGRAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ: OPORTUNITĂŢI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA          p.175-181

Download pdf

 

Teorie Economică şi Metodologia Cercetării

 

Ion BALTAG

INVESTIŢIILE ÎN ECONOMIE – COMPONENTĂ ESENŢIALĂ ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA          p.182-185

Download pdf

 

Ольга БУЗУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА          p.186-194

Download pdf

 

Ольга БУЗУ

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ          p.195-202

Download pdf

 

Анна МИКОЛИШИНА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОБЛЕМ ЖЕНЩИН В БИЗНЕСЕ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ          p.203-209

Download pdf

 

Olesea ROTARU

ASPECTE TEORETICE PRIVIND PIAŢA IMOBILIARĂ ŞI IMPORTANŢA ACESTEIA ÎN STRUCTURA ECONOMICO-SOCIALĂ A ŢĂRII          p.210-214

Download pdf

 

Maria GHEORGHIŢĂ, Tatiana GREBINCEA

METODOLOGIA DE EVALUARE ECONOMICĂ A MODELULUI DE MANAGEMENT EFICIENT AL CARIEREI ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ          p.215-218

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.