Nr. 2 (52) (2012)

Matematică

 

Olesea GROZA, Gheorghe MISHKOY, Lilia MITEV, Alina COSTEA

METHOD OF “CATASTROPHES” AND ITS APPLICATION TO ANALYZE GENERALIZED QUEUEING MODELS          p.5-11

Download pdf

 

Diana AFTENI

ASUPRA NORMEI ESENŢIALE A OPERATORULUI CU NUCLEU CAUCHY ÎN CAZUL CONTURULUI NEMĂRGINIT          p.12-16

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЯТИМЕРНЫХ ТОЧЕЧНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ С ИНВАРИАНТНОЙ ДВУМЕРНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ И НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ НА НЕЙ          p.17-30

Download pdf

 

Informatică

 

Maria BELDIGA

ANALIZA COMPARATIVĂ A PLATFORMELOR DE E–LEARNING          p.31-34

Download pdf

 

Natalia BOBEICA

SOME PROPERTIES ON TOPOLOGICAL PARAMEDIAL GROUPOIDS WITH MULTIPLE IDENTITIES          p.35-41

Download pdf

 

Roman DAMASCHIN, Aurelia PROFIR

A NEW APPROACH TO MODELING OF REAL WORLD SYSTEMS          p.42-46

Download pdf

 

Natalia PLEŞCA, Liudmila NIGREŢCAIA-CROITOR

DEZVOLTAREA CURSULUI DE INSTRUIRE LA DISTANŢĂ „R-TEHNOLOGIA ŞI APLICAREA EI”          p.47-51

Download pdf

 

Fizică

 

Аркади КИРИЦА, Олег КОРШАК, Владимир ПРИЛЕПОВ, Юрий ЖИДКОВ, Ион АНДРИЕШ, Надежда НАСЕДКИНА, Алексей ЧОРНЫЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ ГОЛОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ          p.52-55

Download pdf

 

Аркади КИРИЦА, Олег КОРШАК, Владимир ПРИЛЕПОВ, Юрий ЖИДКОВ, Надежда НАСЕДКИНА, Штефан РОБУ, Алексей ЧОРНЫЙ

ФОТОТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РЕЛЬЕФНО-ФАЗОВЫХ ГОЛОГРАММ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ          p.56-58

Download pdf

 

Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Petru CHETRUŞ, Boris CINIC,
Simion RAEVSCHI, Valdec MICLI

STRATURI CdS CRESCUTE PE SUPORTURI DE STICLĂ PRIN METODA PULVERIZĂRII          p.59-64

Download pdf

 

Dumitru UNTILA, Oxana RACOVEŢ, Silvia EVTODIEV, Mihail CARAMAN

ABSORBŢIA LUMINII ŞI FOTOLUMINESCENŢA IONILOR Eu3+ ÎN CRISTALE DE CaF2          p.65-69

Download pdf

 

Dumitru UNTILA

ABSORBŢIA LUMINII ŞI FOTOLUMINESCENŢA CRISTALELOR GaSe:Eu          p.70-75

Download pdf

 

Contabilitate şi Informatică Economică

 

Cristina DOLGHI

ASPECTE PRACTICE PRIVIND AUDITUL OPERAŢIILOR DIN ASIGURAREA DIRECTĂ, COASIGURARE ŞI REASIGURARE          p.76-82

Download pdf

 

Кристина ДОЛГИЙ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУР СТРАХОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК          p.83-89

Download pdf

 

Vladimir DOLGHI, Lina ŞIŞCANU

ASPECTE CALITATIVE DE RECUNOAŞTERE A ACTIVELOR ŞI OBLIGAŢIILOR ÎN SCOPUL CALCULULUI SOLVABILITĂŢII SOCIETĂŢII DE ASIGURĂRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.90-103

Download pdf

 

Natalia TCACI, Alexandru TCACI

METODOLOGIA DIAGNOSTICĂRII PRAGULUI RENTABILITĂŢII ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE          p.104-111

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Galina ULIAN, Iulia CAPRIAN

ROLUL, IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE VIZAVI DE CONTROLUL FINANCIAR          p.112-117

Download pdf

 

Galina ULIAN, Iulia CAPRIAN

NECESITATEA CONTROLULUI PROPRIU AL UNITĂŢILOR PATRIMONIALE          p.118-121

Download pdf

 

Vitalii BULGAC

IMPLICAŢIILE DIMENSIUNII GOSPODĂRIEI AGRICOLE ŞI A PROPRIETĂŢII FUNCIARE ASUPRA FINANŢELOR UNITĂŢILOR ECONOMICE DIN AGRICULTURĂ          p.122-125

Download pdf

 

Maria COJOCARU

DISPARITATEA PREŢURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI EFECTELE ACESTEIA          p.126-130

Download pdf

 

Lilia DUMBRĂVEANU

ASPECTE PRIVIND FINANŢAREA ÎN SECTORUL AGRAR          p.131-136

Download pdf

 

Mariana DOGA-MÎRZAC

ROLUL CHELTUIELILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.137-140

Download pdf

 

Victoria GANEA, Cristina COPĂCEANU

REFLECŢII ASUPRA POSIBILITĂŢILOR DE OPTIMIZARE A SURSELOR DE FINANŢARE ALE AGENTULUI ECONOMIC          p.141-144

Download pdf

 

Ruslan MIHALACHI

ABORDAREA COMPLEXĂ PRIVIND PREVIZIUNEA CRIZEI LA ÎNTREPRINDERE          p.145-150

Download pdf

 

Андрей МУЛИК

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ          p.151-156

Download pdf

 

Андрей МУЛИК

КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ          p.157-164

Download pdf

 

Владимир САВЧУК

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ          p.165-169

Download pdf

 

Angela ŞESTACOVSCAIA

DEZVOLTAREA CONCEPTULUI INVESTIŢIILE ÎNTREPRINDERILOR          p.170-177

Download pdf

 

Angela ŞESTACOVSCAIA

ESENŢA ECONOMICĂ ŞI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE A ÎNTREPRINDERII          p.178-185

Download pdf

 

Olga ŞTEFANIUC

TENDINŢE CONTEMPORANE ÎN DEZVOLTAREA DECONTĂRILOR BANCARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.186-193

Download pdf

 

Teorie Economică şi Metodologia Cercetării

 

Angela DOLGOPOL

PIAŢA DE IMOBIL – RENAŞTERE SAU STAGNARE?          p.194-197

Download pdf

 

Ion GALAJU

REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL LANSĂRII POLITICII EUROPENE DE VECINĂTATE          p.198-200

Download pdf

 

Дмитрий ПАРМАКЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ          p.201-206

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.