Nr. 2 (72) (2014)

Matematică

 

Bogdan Gheorghe MUNTEANU, Alexei LEAHU, Sergiu CATARANCIUC

ASUPRA UNOR DISTRIBUŢII FIABILISTE ŞI TEOREMA LIMITĂ POISSON PENTRU ELE          p.3-7

Download pdf          Rezumat

 

Maria CAPCELEA

ALGORITHMS FOR SOLVING STOCHASTIC DISCRETE CONTROL PROBLEMS ON NETWORKS WITH VARYING TIME OF STATES’ TRANSITIONS OF THE DYNAMICAL SYSTEM          p.8-14

Download pdf          Rezumat

 

Maria CĂRNAŢ

DETERMINAREA MULŢIMII NASH ÎN JOCUL DIADIC ÎN STRATEGII MIXTE          p.15-23

Download pdf          Rezumat

 

Mihai COCÎRLĂ

DYNAMIC GAMES IN INFORMATIONAL EXTENDED STRATEGIES          p.24-33

 

 

Lilia MITEV

MODELE ŞI METODE DE STUDIERE A SISTEMELOR POLLING          p.34-38

Download pdf          Rezumat

 

Alexandru LUNGU, Marina ROŞCA

GRUPURILE CRISTALOGRAFICE DE SIMETRIE CU GRUPURILE 4 GENERATOARE DE CATEGORIA  G320

p.39-47

Download pdf          Rezumat

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЯТИМЕРНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ С ИНВАРИАНТНЫМИ ДВУМЕРНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ, ПРЯМОЙ В НЕЙ И ТОЧКОЙ НА НЕЙ          p.48-59

Download pdf          Rezumat

 

Vasile NEAGU

ASUPRA SIMBOLULUI PE ALGEBRE GENERATE DE OPERATORI INTEGRALI SINGULARI          p.60-72

Download pdf          Rezumat

 

Fizică

 

Александр КЛЮКАНОВ, Александр КОЧЕМАСОВ, Денис НИКА

ПРИБЛИЖЕНИЕ РЕШЕТОЧНЫХ СУММ В ДИНАМИКЕ КРИСТАЛЛОВ          p.73-77

Download pdf          Rezumat

 

Alexandr COCEMASOV

FORCE CONSTANT MATRICES FROM KEATING INTERATOMIC POTENTIAL: APPLICATION TO GRAPHENE          p.78-83

Download pdf          Rezumat

 

Владимир ПРИЛЕПОВ, Петру ГАШИН, Игорь ПРИЛЕПОВ, Михай ПОПЕСКУ, Дорин СПОЯЛЭ, Аркади КИРИЦА, Нелли ГОРЯЧЕВА, Виктор ЗАЛОМАЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ВАНАДИЯ И ЕГО ОКСИДОВ          p.84-88

Download pdf          Rezumat

 

Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Boris CINIC, Petru CHETRUŞ, Semion RAEVSCHI, Ion INCULEŢ

STRATURI NANOMETRICE DE STANAT DE CADMIU PENTRU CELULE FOTOVOLTAICE          p.89-93

Download pdf          Rezumat

 

Petru DUMITRIU, Tamara POTLOG

CONVERTOARE FOTOVOLTAICE TiO2/p-CdTe ŞI TiO2/n-CdSe          p.94-96

Download pdf          Rezumat

 

Dumitru DUCA, Tamara POTLOG

STUDIUL INTERACŢIUNILOR DE SCHIMB DE LA INTERFEŢELE CELULELOR SOLARE CDS/CDTE          p.97-101

Download pdf          Rezumat

 

Economie

 

Maria COJOCARU, Anca-Simona HROMEI

ASPECTE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE FUZIUNE REALIZATE LA NIVELUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA COMPANIILOR PARTICIPANTE          p.102-108

Download pdf          Rezumat

 

Maria COJOCARU, Lilia ROTARU

MANAGEMENTUL ADMINISTRĂRII FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.109-114

Download pdf          Rezumat

 

Iulia CAPRIAN, Anastasia DJUGOSTRAN

CONTROLUL FISCAL LA FAŢA LOCULUI          p.115-117

Download pdf          Rezumat

 

Svetlana MIHAILA, Maia BAJAN

SISTEMUL DE CONTROL – BAZĂ DE APRECIERE A ACTIVITĂŢII ŞI DE ASIGURARE INFORMAŢIONALĂ A PROCESULUI DECIZIONAL          p.118-121

Download pdf          Rezumat

 

Svetlana MIRONOV

PERFECŢIONAREA FUNCŢIEI DE ORGANIZARE ŞI MOTIVARE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII          p.122-127

Download pdf          Rezumat

 

Svetlana MIRONOV, Anna MIRONOVA

IMPLICAŢII ALE TEORIILOR ECONOMICE, ORGANIZAŢIONALE ŞI MANAGERIALE ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII          p.128-131

Download pdf          Rezumat

 

Viorica NACU

SISTEMUL FISCAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI INTERDEPENDENŢA DINTRE ACESTA ŞI CONTABILITATEA          p.132-137

Download pdf          Rezumat

 

А.З. ОНОФРЕЙ, Сн.Ф. МУСКА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АТО ГАГАУЗИЯ          p.138-142

Download pdf          Rezumat

 

Lilia ROTARU, Maria COJOCARU

IMPACTUL TAXELOR PERCEPUTE DE CĂTRE SERVICIUL VAMAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.143-148

Download pdf          Rezumat

 

Ceslav CIOBANU

REFORMS, DEMOCRATIZATION AND GOOD GOVERNANCE – KEYS FOR ECONOMIC RENESSANCE OF EMERGING MARKETS (MOLDOVA AND UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS)          p.149-155

Download pdf          Rezumat

 

Tatiana GAUGAŞ

METODE ŞI TEHNICI MODERNE UTILIZATE PENTRU ANALIZA EFICIENŢEI MESAJELOR PROMOŢIONALE          p.156-161

Download pdf          Rezumat

 

Elena ACULAI, Valentina VEVERIŢA, Natalia VINOGRADOVA

PRINCIPALII FACTORI determinanţi ai MEDIULui DE AFACERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.162-167

Download pdf          Rezumat

 

Gabriel Marius APETROAIE

POLITICILE MANAGERIALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI PORTULUI MARITIM          p.168-173

Download pdf          Rezumat

 

Veronica BULAT

EXPERIENŢA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII COMERŢULUI CU PRODUSE STOMATOLOGICE          p.174-180

Download pdf          Rezumat

 

Natalia BURLACU, Harin ALEXANDR

CLASIFICAREA PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI ECONOMIC AL STRUCTURII COMERCIAL-ANTREPRENORIALE          p.181-187

Download pdf          Rezumat

 

Mariana DOGA-MÎRZAC

LEASINGUL – COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE FINANŢARE ŞI FORMĂ DE SUSŢINERE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII          p.188-195

Download pdf          Rezumat

 

Mariana DOGA-MÎRZAC

IMPORTANŢA SECTORULUI BUSINESSULUI MIC ŞI MIJLOCIU ÎN ECONOMIA MODERNĂ          p.196-202

Download pdf          Rezumat

 

Laurenţiu DINU

ASPECTE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND GESTIONAREA TERMINALELOR DE CONTAINERE          p.203-207

Download pdf          Rezumat

 

Stela GUZUN

ECHIPA MANAGERIALĂ ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII: PROBLEME, PERFORMANŢE, COMPETENŢE          p.208-212

Download pdf          Rezumat

 

Viorel FLORESCU

STABILITATEA CA SARCINĂ ÎN GESTIONAREA ÎNTREPRINDERII PORTUARE          p.213-218

Download pdf          Rezumat

 

Galina LISA

STRATEGII MANAGERIALE BAZATE PE MECANISME DE ELABORARE A POLITICII DE FIDELIZARE A CLIENŢILOR HOTELURILOR „REGENCY”, „CODRU” ŞI „DACIA”          p.219-224

Download pdf          Rezumat

 

Ana LITOCENCO

SOCIETĂŢILE PE ACŢIUNI DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI INVESTIŢIILE REALIZATE ÎN CADRUL ACESTORA          p.225-228

Download pdf          Rezumat

 

Ana LITOCENCO

ROLUL INSTITUŢIILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN ATRAGEREA INVESTIŢIILOR ÎN SOCIETĂŢILE PE ACŢIUNI DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.229-233

Download pdf          Rezumat

 

Maia POSTICĂ

NECESITATEA PLANIFICĂRII CARIEREI          p.234-238

Download pdf          Rezumat

 

Dmitri TERZI

FORECASTING TIME SERIES WITH NOTICEABLE FRACTALITY          p.239-243

Download pdf          Rezumat

 

Юлия КАПРИЯН

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ          p.244-246

Download pdf          Rezumat

 

Leomid BUZATU

REZUMAT LA TEZA DE DOCTOR ÎN ECONOMIE CU TEMA „PARTICULARITĂŢILE ŞI DIRECŢIILE DE PERFORMARE ÎN MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE”          p.247-248

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.