Nr. 2 (82) 2015

Informatică

Victor CIOBU

ELABORAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL NAŢIONAL ADAPTIV PENTRU AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE TESTARE TEHNICĂ A VEHICULELOR          p.3-9

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor CIOBU, Florentin PALADI, Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

SISTEM INFORMATIC ADAPTIV „DETERMINAREA STĂRILOR PROPRII ALE MOLECULELOR DE FULLERENE          p.10-15

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina DEMIDOVA

PARTICULARITĂŢILE DECHIRILIZĂRII LIMBII ROMÂNE          p.16-20

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Matematică

Sergiu CATARANCIUC, Nicolae GRIGORIU

CLASE DE SUBGRAFURI STABILE ÎN ORIENTAREA TRANZITIVĂ A GRAFURILOR          p.21-30

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria CAPCELEA, Titu CAPCELEA

ALGORITM PENTRU DETERMINAREA STRATEGIILOR OPTIME STAŢIONARE ÎN PROBLEMELE STOCASTICE DE CONTROL OPTIMAL DISCRET PE REŢELE DECIZIONALE CU MULTIPLE CLASE RECURENTE          p.31-40

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei CORLAT

MODELAREA FIABILITĂŢII SISTEMELOR SEMIMARKOVIENE COMPLEXE CU RESTABILIRE ŞI CU DECONECTARE DE ELEMENTE          p.41-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dina CEBAN, Parascovia SYRBU

ON QUASIGROUPS WITH SOME MINIMAL IDENTITIES          p.47-52

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Inga LARIONOVA-COJOCARU, Parascovia SYRBU

ON RECURSIVE DIFFERENTIABILITY OF BINARY QUASIGROUPS          p.53-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia DAMIAN

SISTEMUL DE AŞTEPTARE CU FLUX SEMI-MARKOV. CRITERIUL DE MEDIERE          p.61-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Fizică

Калина ИСАКОВА

ПАДЕНИЕ ФОНОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СЕГМЕНТИРОВАННЫХ Si/Ge НАНОНИТЯХ          p.65-71

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile BOTNARIUC, Petru GAŞIN, Leonid GORCEAC, Ion INCULEŢ, Boris CINIC, Andrei COVAL, Simion RAEVSCHI

CELULE FOTOVOLTAICE CU HETEROJONCŢIUNEA nCdS-pInP          p.72-75

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru GASHIN, Valentina NICORICH, Snejana CUZNETSOVA, Petru KETRUSH, Victor SUMAN

ELECTRICAL AND PHOTOELECTRICAL PROPERTIES OF CdS/Cd1-xMnxTe HETEROJUNCTIONS          p.76-78

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Аркади КИРИЦА, Владимир ПРИЛЕПОВ, Олег КОРШАК, Надежда НАСЕДКИНА, Юрий ЖИДКОВ, Алексей ЧОРНЫЙ

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР СИСТЕМЫ AS-Se-S НА ПРОТЯЖЕННЫЕ ГИБКИЕ ОСНОВЫ          И ИССЛЕДОВАНИE ИХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ          p.79-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru LOZOVANU, Alisa MOŞNEAGA

INFLUENŢA FACTORILOR FIZICI ASUPRA CREŞTERII CULTURILOR DE GRÂU ŞI PORUMB          p.86-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Pinchas ZOREA

NEW MODEL FOR EVALUATION OF THE PERCEIVED IMAGE QUALITY BY SMARTPHONE USERS          p.90-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Антонина ГУБАНОВА

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ          p.98-101

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Economie

Iulia CAPRIAN, Anastasia BÎTLAN

ASPECTE PRIVIND AUDITUL PERFORMANŢEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.102-108

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina ULIAN, Lucia CASTRAVEŢ

IDENTIFICATION DES BESOINS DE FORMATION DANS LE CHAMP DU MANAGEMENT DE L’ACTIVITE HOTELIERE EN REPUBLIQUE DE MOLDAVIE: APPROCHE METHODOLOGIQUE          p.109-114

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Юлия КАПРИАН

ДОКТРИНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ          p.115-119

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анна БЕДРАДИНА, Виктор ГЕРАСИМЕНКО, Владимир ПАВЛОЦКИЙ

МЕСТО СФЕРЫ ТУРИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ          p.120-124

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru GRICIUC

OPTIMIZAREA SISTEMULUI FISCAL – PREMISA CREĂRII UNEI ECONOMII DE PIAŢĂ FUNCŢIONALĂ ÎN REPUBLICA          MOLDOVA          p.125-129

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe MIŞCOI, Elena BĂDĂRĂU

NOI GENERAŢII DE SISTEME DE RECOMAN-DARE ŞI ALGORITMI PENTRU IMPLEMENTA-REA LOR ÎN COMERŢUL ELECTRONIC          p.130-139

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina BĂDICU

ASPECTE PRIVIND RECUNOAŞTEREA, EVALUAREA ŞI CONTABILIZAREA PRODU¬SE-LOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE          p.140-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Михаил ГЕРАСИМОВ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ДОХОДОВ ПРИ ПРОДАЖЕ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА АВТОВОКЗАЛАХ (АВТОСТАНЦИЯХ)          p.149-153

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica NACU

ARMONIZAREA CADRULUI LEGAL AL REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND ACCIZELE LA PREVEDERILE LEGISLATIVE INTERNAŢIO¬NALE ŞI APLICĂRI ALE ACESTORA ÎN EVIDENŢA CONTABILĂ A ENTITĂŢII          p.154-159

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena TIMOFTI, Aliona ŞARGO

DIRECŢII DE ASIGURARE A CREŞTERII ECONOMICE A SECTORULUI AGRAR          p.160-165

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Александр ОНОФРЕЙ, Татьяна ДУДОГЛО

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ – РЕЗУЛЬТАТ УМЕЛОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПЛОДОРОДИЕМ          p.166-171

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasilica Magdalena SOMEŞFĂLEAN

MECANISME DE INFLUENŢĂ A PUBLICITĂŢII TELEVIZATE ASUPRA COPIILOR          p.172-175

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana GAUGAŞ

IMPACTUL STRATEGIILOR NETRADIŢIONALE DE RECLAMĂ UTILIZATE ÎN CADRUL PIEŢEI AUTOHTONE          p.176-184

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela ACHIŢEI

DIFERENŢA DINTRE MANAGEMENTUL STRATEGIC AL STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ COMPARATIV CU AFACERILE CLASICE          p.185-189

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Daniela BRADUŢANU

A MODEL OF THE FORCES THAT GENERATE RESISTANCE TO CHANGE WITHIN AN ORGANIZATION          p.190-195

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana DOGA-MÎRZAC

DEZVOLTAREA PARCURILOR INDUSTRIALE ÎN CALITATE DE INFRASTRUCTURĂ DE SUPORT PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII          p.196-202

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana MIRONOV

PROIECTAREA ŞI REPROIECTAREA SISTEMULUI DECIZIONAL ÎN ÎNTREPRINDERILE MODERNE          p.203-206

Download pdf          Rezumat          License policy

 

ZREKAT Awny

MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: CONTENT AND SCOPE          p.207-211

Download pdf          Rezumat          License policy

 

ZREKAT Awny

THE OPPORTUNITY OF APPLYING MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC CONSTRUCTION ENTERPRISES          p.212-216

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.