Nr. 2 (92) 2016

Fizică

 

Victor CIOBU

MODELAREA INTERACŢIUNII ELECTRON-FONONICE DE REZONANŢĂ PENTRU IONII DE PĂMÂNT RAR ÎN CRISTALE LASER          p.3-10

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alisa MOŞNEAGA

METODE FIZICE DE REMEDIERE A ÎNSUŞIRILOR DEGRADATE ALE SOLULUI ŞI SPORIREA CREŞTERII CULTURILOR AGRICOLE          p.11-17

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Amjad Al QASSEM

A COMPARATIVE ANALYSIS OF SILICON AND CADMIUM TELLURIDE BASED SOLAR CELLS          p.18-21

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru DUCA, Tamara POTLOG

DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE PE BAZA FTALOCIANINEI DE CUPRU FABRICATE PRIN METODA VOLUMULUI CVASIÎNCHIS          p.22-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vadim FURTUNĂ, Dumitru DUCA, Tamara POTLOG

STRATURI NANOSTRUCTURATE DE ZnO DOPATE CU Al PENTRU FOTOELECTROZI ÎN STRUCTURILE HIBRIDE PE BAZA FTALOCIANINEI DE CUPRU          p.30-39

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Matematică

 

Dina CEBAN

ON SOME IDENTITIES IN TERNARY QUASIGROUPS          p.40-45

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Radu BUZATU

MINIMUM CONVEX COVER OF SPECIAL NONORIENTED GRAPHS          p.46-54

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina COSTEA

ALGORITMI DE MODELARE A COEFICIENTULUI DE TRAFIC ÎN ACTIVITATEA PORTUARĂ          p.55-59

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Rodica Ionela ŢICU

ALGORITMI DE MODELARE A TIMPULUI DE AŞTEPTARE ÎN CAZUL SISTEMULUI DE AŞTEPTARE GENERALIZAT, APLICAŢI ÎN PORTUL MARITIM CONSTANŢA          p.60-66

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Economie

 

Lucia CASTRAVEŢ, Eujenia ROGACI

ASPECTE PRIVIND PRELEVĂRILE DIN IMPOZITE INDIRECTE ÎN BUGETUL DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA          p.67-75

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria COJOCARU, Ulviyya MAMMADOVA

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МОТИВОВ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ          p.76-82

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nelea CHIRILOV

ASPECTE APLICATIVE ALE ANALIZEI CHELTUIELILOR PRIVIND DOBÂNZILE          p.83-88

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Руслан БАТИЩЕВ

АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.89-93

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN

ASIGURĂRILE POT SALVA „BENEFICIUL POTENŢIAL, SCONTAT”: ASPECT METODOLOGIC          p.94-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maia BAJAN

ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTROLULUI DE GESTIUNE          p.99-103

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina BĂDICU

BUGETUL FLEXIBIL – INSTRUMENT MANAGERIAL DE EVALUARE A PERFORMANŢEI          p.104-111

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья ДРАГОМИР

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ: СОСТАВ, ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА          p.112-116

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina BULAT

COMPONENTELE GESTIUNII BUNURILOR IMOBILE          p.117-122

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN, Mariana DOGA-MÎRZAC

POSIBILITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI UTILIZARE A PRACTICII CONTROLULUI FINANCIAR-FISCAL ÎN CONDIŢIILE REPUBLICII MOLDOVA          p.123-125

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Татьяна ПЛАХТИЙ

ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ          p.126-131

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maia BAJAN

ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE          p.132-137

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihail GÎRLEA, Angela FILIP

MODELE CADRU ALE SUPRAVEGHERII MACROPRUDENŢIALE – DELIMITĂRI TEORETICE ŞI PRACTICE          p.138-147

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela DOLGOPOL, Silvestru MAXIMILIAN

ASIGURAREA COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR AGRICOLE PE PIAŢA INTERNĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECT METODOLOGIC          p.148-152

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia BĂNCILĂ, Lilia DUMBRAVANU

APPROCHES COMPARATIVES SUR LA CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS L’ECONOMIE: ROUMANIE – MOLDAVIE ET AUTRES PAYS EMERGENTS DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE          p.153-156

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihail GÎRLEA

REGLEMENTAREA BANCARĂ – SUPORT AL SUPRAVEGHERII BANCARE          p.157-165

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Руслан БАТИЩЕВ

АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.166-169

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia GRIGOROI, Liliana LAZARI, Nicolae BALTEŞ

CONTABILITATEA DEPRECIERII MIJLOACELOR FIXE ÎN VIZIUNE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ          p.170-181

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela CAZACU

CONTEMPORARY THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS REGARDING FOREIGN DIRECT INVESTMENT BETWEEN MOLDOVA AND GREECE          p.182-187

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lidia CAUŞ, Angela POPOVICI

CONSIDERAŢII PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR ÎN ORGNIZAŢIILE NECOMERCIALE          p.188-194

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana GAUGAŞ

DELIMITĂRI TEORETICE PRIVIND CONŢINUTUL ŞI SPECIFICUL CAMPANIEI DE MARKETING ÎN CADRUL RECLAMEI SOCIALE          p.195-200

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anastasia DJUGOSTRAN

EXPERIENŢA ŞI PRACTICA MONDIALĂ DE ORGANIZARE A ORGANELOR FISCALE          p.201-205

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Margareta BRADU

EVOLUŢIA ABORDĂRILOR CLASICE ŞI CONTEMPORANE REFERITOR LA CONCEPTUL DE COMPETITIVITATE A ECONOMIEI NAŢIONALE          p.210-213

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana MIHAILA, Galina BĂDICU

CONSIDERAŢII PRIVIND IMPORTANŢA METODEI DE CALCULAŢIE A COSTULUI PE COMENZI          p.214-219

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei MULIC

PIAŢA OBLIGAŢIUNILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA. TENDINŢE DE DEZVOLTARE          p.220-228

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Снежана МУСКА

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МОТИВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА          МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО СЕКТОРА АТО ГАГАУЗИЯ          p.229-235

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana NEDELCU

SPORIREA PERFORMANŢEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE PRIN ACCELERAREA VITEZEI DE ROTAŢIE A CAPITALULUI          p.236-243

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Awny ZREKAT

ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL AUTHORITIES IN ISRAEL          p.244-249

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Recenzie

 

Владимир  ГУЦУ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ          p.250-252

Download pdf          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.