Nr.2(122)

Foaia de titlu

Cuprins
PARAMETRIC REPRESENTATION AND BIFURCATION ANALYSIS OF THE CUBIC EQUATION SOLUTIONS WITH APPLICATION TO THE PHASE TRANSITIONS
Alexandr A. BARSUK, Florentin PALADI
Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

STRUCTURI FOTOSENSIBILE PE BAZĂ DE SEMICONDUCTORI CALCOGENICI STICLOŞI DIN SISTEMUL As-Se-S PENTRU ÎNREGISTRAREA INFORMAŢIEI OPTICE
Vladimir PRILEPOV, Nadejda NASEDCHINA, Dorin SPOIALĂ, Arcadi CHIRIŢA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ РАСТЕНИЙ С УДАЛЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
Аркади КИРИЦА, Надежда НАСЕДКИНА, Владимир ПРИЛЕПОВ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

SINTEZA ȘI MORFOLOGIA STRUCTURILOR β-Ga2O3-Ga2S3
Veaceslav SPRINCEAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CLOUD PENTRU SISTEME PARALELE DE CALCUL PERFORMANT
Ionel ANTOHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat          License policy

SECURITATEA INFORMAȚIEI VIS-À-VIS DE SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ
Tudor BRAGARU, Valentin BRICEAG, Viorel MALCOCI, Valeriu GALAICU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

MECANISMUL DE FUNCȚIONARE A ORGANIZAȚIILOR DE MICROFINANȚARE ORIENTATE SPRE MEDIUL DE AFACERI
Mariana DOGA-MÎRZAC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

BENCHMARKING-UL OFERTELOR EDUCAȚIONALE ÎN DOMENIUL TURISMULUI LA NIVEL EUROPEAN
Adriana BUZDUGAN, Maria HĂMURARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

O ABORDARE PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI COMIS-VOIAJORULUI CU AJUTORUL METODEI POTENŢIALELOR
Dmitri TERZI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

EMIGRAȚIA ȘI EFECTELE EI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Elena NIREAN*, Boris COREȚCHI
*Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf      Rezumat         License policy

TEORII ȘI POLITICI ANTICRIZĂ ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI MONDIALE
Angela DOLGOPOL
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf      Rezumat        License policy

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN MEDIUL RURAL AL REPUBLICII MOLDOVA ȘI FACTORII DESTABILIZATORI
Elena NIREAN, Tatiana BUJOR
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Download pdf      Rezumat        License policy

ANALIZA CORELAȚIEI DINTRE FALIMENT, NIVELUL CORUPȚIEI ȘI CEL AL GUVERNANȚEI PUBLICE ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Neli MUNTEAN, Nicolae BALTEȘ*, Iulian MUNTEAN**
Academia de Studii Economice a Moldovei,
*Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România,
**Universitatea Agrară de de Stat din Moldova

Download pdf      Rezumat        License policy

TRĂSĂTURI DEFINITORII ȘI CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI BANCAR ȘI ALE PIEȚEI PRODUSELOR BANCARE
Cristina PANFIL, Ivan LUCHIAN
Institutul Internațional de Management IMI-NOVA

Download pdf      Rezumat        License policy

METODOLOGIA EVALUĂRII NIVELULUI COMPETENȚIONAL AL ANGAJAȚILOR ÎNTREPRINDERILOR DIN SFERA ALIMENTAȚIEI PUBLICE
Olga TABUNȘCIC
Academia de Studii Economice a Moldovei

Download pdf      Rezumat       License policy

PARTICULARITĂȚILE MIXULUI DE MARKETING ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Ecaterina ȘIȘCAN
Academia de Studii Economice a Moldovei

Download pdf      Rezumat      License policy

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ KPI КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ BSC

Татьяна ЗАВАЛИЙ

Житомирский государственный технологический университет

Download pdf      Rezumat      License policy

ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИКА, ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОМПЛАЕНС–КОНТРОЛЯ
Ольга КОВАЛЬ
Молдавский государственный университет

Download pdf      Rezumat     License policy

POTENŢIALUL CENTRELOR DE INOVARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN DEZVOLTAREA STRATEGIEI „ECONOMIA DIGITALĂ” PENTRU ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC
Valentina TÎRŞU, Sergiu TUTUNARU*
Universitatea de Stat din Moldova
*Academia de Studii Economice a Moldovei

Download pdf      Rezumat     License policy

MANAGEMENTUL FINANȚELOR PUBLICE – ABORDĂRI CONCEPTUALE

Eugenia GHEORGHIȚA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf      Rezumat     License policy

MODEL DE EVALUARE A POTENȚIALILOR CLIENȚI AI INSTITUȚIILOR DE CREDIT, BENEFICIARI AI FINANȚĂRII PRIN FACTORING
Daniela BUMBAC, Lilian HÎNCU*
Universitatea de Stat din Moldova
*Academia de Studii Economice a Moldov

Download pdf      Rezumat     License policy

CLUSTERS AS CATALYSTS OF THE ECONOMY COMPETITIVENESS

Claudia ISAC

University of Petroșani, Romania

Download pdf    Rezumat     License policy

MĂSURAREA STABILITĂȚII FINANCIARE DIN ROMÂNIA UTILIZÂND UN INDICE AGREGAT
Daniela DANDARA-TĂBĂCARU
Academia de Studii Economice din București

Download pdf    Rezumat     License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.