Nr. 3 (113) 2018

Drept

 

Vitalie STATI

INCONSECVENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE CU PRIVIRE LA REGIMUL JURIDIC AL ANALOGILOR SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE SAU PSIHOTROPE          p.3-20

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA

PRACTICA APLICĂRII RĂSPUNDERII PENTRU VIOLUL SĂVÂRȘIT DE DOUĂ SAU MAI MULTE PERSOANE: CONTROVERSE ȘI SOLUȚII          p.21-30

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela BOTNARU, Ion MIHALAȘ

VÂRSTA – CONDIȚIE A RĂSPUNDERII PENALE. ASPECTE COMPARATIVE CU LEGISLAȚIA ALTOR STATE          p.31-34

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor VOLCINSCHI, Cornelia GORINCIOI

ANALIZA TEORETICO-PRACTICĂ A CONFUZIEI CA ACT DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ (practica autorității naționale de concurență)          p.35-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei NEGRU, Natalia CRECIUN

RECONCEPTUALIZAREA FUNCȚIEI DE CONTROL A INSPECȚIEI JUDICIARE          p.47-56

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria STRULEA

ELEMENTUL SUBIECTIV AL SPĂLĂRII BANILOR          p.57-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stanislav COPEŢCHI, Roman TALMACI

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA RĂSPUNDERII EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ÎN MATERIE PENALĂ          p.61-69

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Лилия ГЫРЛА, Алексе ЖЕФЛЯ

О ПРИЧИННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕВИАНТНОСТИ И ПРЕСТУПНОСТИ          p.70-80

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Eugen BEJENARU

DESPRE PLURALITATEA DE INFRACTORI ȘI PARTICIPAȚIA PENALĂ: ASPECTE OBIECTIVE ȘI SUBIECTIVE          p.81-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina CHIHAI

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE NOROC – PROPUNERE DE          LEGE          FERENDA          p.90-99

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carmen — Elena ROŞU

TRAFICUL DE DROGURI ÎN ROMÂNIA          p.100-106

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Daniela ROMAN

DELINCVENŢA JUVENILĂ ÎN ROMÂNIA: FACTORI DE RISC CARE DETERMINĂ COMPORTAMENTUL DELINCVENT          p.107-110

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Marcel ȘABAN

NECESITATEA RECONSIDERĂRII POLITICII PENALE ÎN MATERIA DELAPIDĂRII AVERII STRĂINE: EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA ȘI A ROMÂNIEI          p.111-122

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Adrian POPENCO

NEGLIJENŢA ÎN SERVICIU (art.329 CP RM): EXAMEN AL UNOR ABORDĂRI DIN JURISPRUDENŢA REPUBLICII MOLDOVA          p.123-136

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexe JEFLEA

SINTEZA REPERELOR CONCEPTUALE PRIVIND DEVIANȚA RELIGIOASĂ ÎN ACCEPȚIUNEA CRIMINOTEOLOGIEI MODERNE          p.137-144

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aurel Octavian PASAT

ESCALADAREA TERORISMULUI ÎN ACTUALITATE. ASPECTE CONTEMPORANE ALE FENOMENULUI          p.145-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Constantin VOZIAN

RESPONSABILITATEA ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU ACTELE DE INTERVENȚIE CU CARACTER ILICIT ÎMPOTRIVA AVIAȚIEI CIVILE INTERNAȚIONALE          p.149-153

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drăgălin PĂDURE

PRINCIPIUL FUNDAMENTAL AL LEGALITĂȚII ÎN TIMP ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL: ASPECTE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ          p.154-161

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei PETRE

RELIGIE, LEGE ȘI VIOLENȚĂ – O ABORDARE CONCEPTUALĂ TRIDIMENSIONALĂ          p.162-172

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Violeta M. COJOCARU

SCOPUL ŞI MOTIVUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA art.278 CP RM (ACTUL TERORIST)          p.173-188

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Augustina ȘIMAN

EFECTUL OBLIGATORIU AL TRATATELOR INTERNAȚIONALE ȘI LIMITELE ACESTUIA          p.189-192

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Asistență socială și sociologie

 

Maria BULGARU

ETICA PROFESIONALĂ – O NECESITATE PENTRU ACTIVITATEA DE SUCCES A SPECIALISTULUI          p.193-202

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anastasia OCERETNÎI

VALIDITATEA ȘI FIDELITATEA MĂSURĂRII FENOMENELOR SOCIALE: ABORDĂRI TEORETICE          p.203-206

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela MILICENCO, Doina CRĂCIUN

SPECIFICUL INTEGRĂRII SOCIALE A REFUGIAŢILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.207-215

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.