Nr. 3 (123) 2019

 
Foaia de titlu
 
Cuprins
 

Jurnalism și Științe ale Comunicării


Nelly ȚURCAN, Rodica CUJBA

MĂSURAREA VIZIBILITĂȚII PRODUCȚIEI ȘTIINȚIFICE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA: ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ ȘI ALTMETRICĂ          p.3-22

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Marina BOTNARIUC

CAMPANIILE MEDIATICE – FORME DE PROMOVARE A MESAJELOR SOCIALE          p.23-26

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Asistență Socială și Sociologie


Cristina COROBAN

INDIVIDUALIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN          SITUAȚIE VULNERABILĂ          p.27-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Științe Politice și AdministrativeVioleta COTILEVICI

RELAȚIILE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI FRANȚA PRIN PRISMA FRANCOFONIEI          p.32-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Selena STEJARU, Carolina BUDURINA-GOREACII

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE: PERCEPȚII ASUPRA OBIECTIVELOR PRIVIND          PROCESELE DE REFORMĂ A ORGANIZAȚIEI          p.39-45

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia STERCUL

DESPRE ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN PROCESUL DE MODERNIZARE POLITICĂ          p.46-51

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анатолий ТКАЧ

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОЛДО-РОССИЙСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА          p.52-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drept


Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

ESCROCHERIA ȘI DELAPIDAREA AVERII STRĂINE: EFECTELE ADOPTĂRII LEGII NR.179/2018          p.59-73

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru ARSENI

INVALIDAREA SCRUTINULUI – SANCŢIUNE CA FORMĂ A RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE          p.74-81

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI

ÎNCĂLCAREA DIN NEGLIJENŢĂ A REGULILOR ŞI METODELOR DE ACORDARE A ASISTENŢEI MEDICALE, PRIVITĂ PRIN PRISMA DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 44/2018          p.82-93

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana VIZDOAGĂ, Valeriu BODEAN

EVOLUŢIA INSTITUŢIEI DE RELUARE A URMĂRIRII PENALE          p.94-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stanislav COPEŢCHI

OBSERVAŢII CRITICE FAŢĂ DE TRATAMENTUL SANCŢIONATOR INECHITABIL ADMIS DE LEGIUITORUL MOLDAV ÎN PROCESUL INCRIMINĂRII UNOR FAPTE INFRACŢIONALE: CAZUL art.329 DIN CODUL PENAL          p.98-107

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu CRIJANOVSCHI, Liliana CUȘCĂ

OBIECTUL DE ATENTARE AL INFRACȚIUNILOR SĂVÂRȘITE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII          p.108-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia GÎRLA

EVALUAREA JURISPRUDENȚEI NAȚIONALE ÎN MATERIA FAPTELOR PENALE DE MALPRAXIS MEDICAL PENTRU PERIOADA ANILOR 2008-2018          p.119-132

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Felicia CHIFA

PREZENTAREA PROBELOR LA EXAMINAREA CAUZELOR CIVILE          p.133-137

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dorin BOTNARENCO

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU PRONUNȚAREA UNEI SENTINȚE, DECIZII, ÎNCHEIERI SAU HOTĂRÂRI CONTRARE LEGII (art.307 CP RM)          p.138-145

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristian BRÎNZA

REFLECȚII CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL NOȚIUNII DE CORUPȚIE          p.146-159

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina CHIHAI

ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNILOR DE EXERCITARE A ATRIBUȚIILOR ÎN SECTORUL PUBLIC ÎN SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE (art.3261 CP RM)          p.160-178

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion COBÎȘENCO

REFERENDUMUL REPUBLICAN CONSULTATIV INIȚIAT DE CĂTRE PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA          p.179-184

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Costică MOȚOC

SECRETUL DE SERVICIU ȘI SECRETUL PROFESIONAL ÎN PERSPECTIVA EXTRAPENALĂ COMPARATIVĂ (ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA)          p.185-194

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Costică MOȚOC, Lilia GÎRLA

PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL MEDICAL ÎN LEGEA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI A REPUBLICII MOLDOVA          p.195-205

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drăgălin PĂDURE

PREEMINENȚA DREPTULUI ÎN LEGEA PENALĂ          p.206-211

Download pdf          Rezumat          License policy

 


Sergiu PETRUȘCA

SUFICIENȚA PROBELOR PENTRU EMITEREA HOTĂRÂRILOR ÎN PROCESUL PENAL          p.212-217

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Adrian POPENCO

NEGLIJENŢA ÎN SERVICIU CARE A PROVOCAT ALTE URMĂRI GRAVE (lit.b) alin.(2) art.329 CP RM): ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE          p.218-232

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicolae POSTOVANU

ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT, SĂVÂRȘITĂ ÎN STARE DE EBRIETATE: CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE          p.233-246

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion ȘLICARI

INSTITUȚIA PROBATORIULUI PENAL PRIVIT PRIN PRISMA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII ARMELOR          p.247-255

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Grigore VIERU

EFECTELE VOTULUI MIXT ASUPRA SUVERANITĂȚII NAȚIONALE          p.256-266

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor CIOBANU, Artur COTRUȚĂ

INFRACȚIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI ÎN DREPTUL MEDIEVAL ROMÂNESC          p.267-270

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.