Nr. 3 (133)

Foaia de titlu

Cuprins

MODALITĂŢI DE CONSTITUIRE A CUPLURILOR FAMILIALE: CONSECINŢE DEMOGRAFICE
Maria BULGARU, Oleg BULGARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM IN POST-SOVIET ARMENIA
Yevgine VARDANYAN
Yerevan State University (Republic of Armenia)

Download pdf          Rezumat          License policy

THE ROLE OF SUPERVISION IN PROMOTING QUALITY SERVICES IN THE FIELD OF SOCIAL WORK
Stela MILICENCO
Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

MODALITĂȚI DE FLEXIBILIZARE A PROGRAMULUI DE MUNCĂ: DE LA PRACTICI INTERNAȚIONALE LA EXPERIENȚE NAȚIONALE
Anastasia OCERETNÎI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ВЫСШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОЛДАВСКОЙ ССР (1966-1991): СТАНОВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Жеоржета СТЕПАНОВ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

FENOMENUL CONVERGENȚEI MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: CONDIȚII DE AFIRMARE ȘI FORME DE MANIFESTARE
Maria GUGULAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MODELE ALE CICLULUI DE VIAŢĂ AL DATELOR DE CERCETARE
Viorica LUPU, Nelly ȚURCAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MODALITĂȚI DE MANIFESTARE A CONVERGENȚEI MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Maria GUGULAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECILE REPUBLICII MOLDOVA
Lilia POVESTCA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

OMORUL SĂVÂRȘIT CU SCOPUL DE A PRELEVA ŞI/SAU UTILIZA ORI COMERCIALIZA ORGANELE SAU ŢESUTURILE VICTIMEI: ANALIZĂ DE DREPT PENAL
Serghei BRÎNZA, Iulia POPOV *
Universitatea de Stat din Moldova
*Biroul asociat de avocați Ialoveni

Download pdf          Rezumat          License policy

IMPACTUL EFECTUĂRII ACHIZIȚIEI DE CONTROL ASUPRA CONSUMĂRII UNOR INFRACȚIUNI CU CARACTER TRANZACȚIONAL
Vitalie STATI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

RATIFICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ EFECTUATE DE REPREZENTANTUL CONTRACTUAL FĂRĂ ÎMPUTERNICIRI: A FI SAU A NU FI?
Elena BELEI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

REALIZAREA DREPTULUI LA APĂRARE PRIN INTERMEDIUL AVOCATULUI-APĂRĂTOR
Mihail GHEORGHIȚĂ, Gabriela-Ștefănia NUȚ*
Universitatea de Stat din Moldova
*Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

REFLECŢII PRIVIND NATURA JURIDICĂ A PROVOCĂRII INFRACŢIUNII
Stanislav COPEŢCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EFECTELE NEÎNREGISTRĂRII PROCESULUI-VERBAL DE SECHESTRU ÎNTOCMIT DE EXECUTORUL JUDECĂTORESC – TEMEI DE CONTESTARE
Igor COBAN
Universitatea de Stat de Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL PRIN PRISMA INCRIMINĂRILOR PREVĂZUTE LA art.178, 259, 2601, 2602 CP RM
Costică MOȚOC, Lilia GÎRLA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

REFLECȚII ASUPRA ESENȚEI REGIMULUI POLITIC DIN PERSPECTIVA FILOSOFILOR MACHIAVELLI ȘI MONTESQUIEU
Svetlana SLUSARENCO, Veronica POZNEACOVA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

UNELE ASPECTE PRIVITOARE LA RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORILOR

Igor HŁOPEŢCHI, Adrian TĂBÎRȚĂ*
Universitatea de Stat din Moldova *Universitatea de Studii Europene din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ACCESUL LA EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ ȘI LA ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR ȘI POSTSECUNDAR. REALITATEA REPUBLICII MOLDOVA VERSUS STANDARDE CEDO
Victor MOCANU, Cezara-Elena POLISCA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

FUNDAMENTUL DREPTULUI DE MOȘTENIRE ȘI TEORIILE DOCTRINARE
Iulia BĂNĂRESCU
Universitatea de Studii Europene din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

DREPTURILE APĂRĂTORULUI ÎN PROBATORIUL PENAL
Anatolie CEACHIR
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ASPECTELE DE DREPT PENAL ALE PROVOCĂRII LUĂRII DE MITĂ SAU A DĂRII DE MITĂ
Cristian BRÎNZA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CALITATEA VICTIMEI ÎN CADRUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art. 238 CP RM
Andrei STRATAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

REDOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE DE CĂTRE CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA ȘI AI UCRAINEI
Ruslan DELEANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PRECIZAREA UNOR ASPECTE-CHEIE ÎN DREPTUL PENAL EUROPEAN REFERITOARE LA PARTICIPAȚIA PENALĂ COMPLEXĂ: CAZUL ORGANIZAȚIEI CRIMINALE
Victoria MUNTEANU
Procuratura Chișinău

Download pdf          Rezumat          License policy

MOMENTUL TEMPORAL AL INTRĂRII ÎN VIGOARE, AL MODIFICĂRII
ȘI AL IEȘIRII DIN VIGOARE A LEGII PENALE Drăgălin PĂDURE

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

OBIECTUL JURIDIC GENERIC ȘI OBIECTUL JURIDIC DE SUBGRUP AL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.264 DIN CODUL PENAL
Nicolae POSTOVANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ABORDĂRI COGNITIVE ALE LEASINGULUI CA INSTITUȚIE INTERDISCIPLINARĂ  A DREPTULUI INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN PRIVAT
Adrian CREŢU
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Download pdf          Rezumat          License policy

ZONA ESTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTERESELOR FEDERAȚIEI RUSE
Svetlana CEBOTARI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

FACTORUL ENERGETIC ÎN POLITICA EXTERNĂ A STATELOR DIN REGIUNEA MĂRII NEGRE

Carolina BUDURINA–GOREACII

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

BAZA JURIDICĂ A RELAȚIILOR MOLDO-FRANCEZE
Violeta COTILEVICI, Svetlana CEBOTARI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ШВЕЙЦАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ФАКТОР ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА
Анатолий ТКАЧ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.