Nr. 3 (143)

Foaia de titlu

Cuprins

„SEXTING”, „SEXTORSION”, „REVENGE PORN”: FENOMENE REFLECTATE ÎN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA?
Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

BLOCUL DE CONSTITUŢIONALITATE – LEGALITATE ŞI LEGITIMITATE
Alexandru ARSENI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SĂNĂTATE: VALENŢE JURIDICE ŞI CARACTERE SPECIFICE
Nicolae SADOVEI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MODALITĂȚILE ATIPICE DE APĂRARE ALE PÂRÂTULUI ÎN CADRUL PROCESULUI CIVIL
Elena BELEI, Dumitru DUMITRAȘCU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INFLUENŢA TELEVIZIUNII ASUPRA PROCESULUI DE PERCEPERE A REALITĂŢII SOCIALE, ÎN PRINCIPAL A VIOLENŢEI, DE CĂTRE DEŢINUŢII MINORI ŞI SOCIETATEA CIVILĂ
Mariana GRAMA, Ana POPESCU (SOLTAN)*
Universitatea de Stat din Moldova
*Penitenciarul nr.9-Pruncul

Download pdf          Rezumat          License policy

PRACTICA REGLEMENTĂRII RELAȚIILOR DE MUNCĂ OCAZIONALE PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI UNGARE
Nicolae ROMANDAȘ, Nicolae ALCAZ*
Universitatea de Stat din Moldova
*Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

Download pdf          Rezumat          License policy

ORGANIZAREA STATALĂ A PUTERII – DE LA ARISTOTEL LA CONTEMPORANEITATE
Alexandru ARSENI, Veronica POZNEACOVA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

THE ROLE OF COURT PRESIDENTS AND OF THE JUDICIAL INSPECTION BODY IN STRENGTHENING THE PERFORMANCE OF THE JUDICIARY. FUNCTIONAL INTERACTIONS FOR ACHIEVING A COMMON GOAL
Radu ȚURCANU, *Natalia CRECIUN
President of Chisinau Court
*Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

INFRACŢIUNEA PRELUNGITĂ: PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA ÎNCADRĂRII JURIDICE
Stanislav COPEŢCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EFECTELE LIPSEI CALITĂȚII SPECIALE A SUBIECTULUI INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.333 DIN CODUL PENAL
Cristian BRÎNZA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE
LA art.264 DIN CODUL PENAL
Nicolae POSTOVANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN EXAMINAREA PROCEDURILOR DISCIPLINARE ALE JUDECĂTORILOR
Cristina JOSANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MATERIALE ȘTIINȚIFICE REFERITOARE LA ACCESUL ILEGAL LA INFORMAŢIA COMPUTERIZATĂ PUBLICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Alexandru STRÎMBEANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EVALUAREA PERFORMANŢELOR FUNCŢIONARILOR PUBLICI REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Nicolae ROMANDAȘ, Olesea COJOCARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

RESPONSABILITATEA REDUSĂ ȘI STAREA EMOȚIONALĂ A SUBIECTULUI INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.146, 147 ȘI 156 DIN CODUL PENAL
Rodica BERDILO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII FINANCIARE – PREMISELE ȘI OPORTUNITATEA INCRIMINĂRII
Cristina CHIHAI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MODELAREA PROCESULUI DE ANALIZĂ A DOCTRINEI ÎN MATERIA PROTECȚIEI DREPTURILOR PACIENȚILOR ÎN DIFERITE SISTEME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII ȘI/SAU FACULTATIVE
Ion GUCEAC Jr.
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INTEGRITATEA CA ELEMENT AL CAPACITĂȚII JURIDICE A MAGISTRATULUI
Olga CEBAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

REABILITAREA JUDECĂTOREASCĂ CA INSTITUŢIE PARTICULARĂ A PRESCRIPŢIEI PENALE: REPERE CUMULATIV-TEORETICE
Andrei MUNTEAN, Gheorghe SORICI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

STUDIU COMPARAT PRIVIND OBIECTUL INFRACŢIUNILOR DE
FALS ÎN ACTE PUBLICE (art.332 CP RM)
Cristina PÎRŢAC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PARTICIPAŢIA LA COMITEREA INFRACŢIUNILOR DE OMOR – DELIMITĂRI TEORETICO-METODOLOGICE
Alexandru ARCER
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EXCEPȚIA DE ILEGALITATE ÎN PROCESUL CIVIL
Dumitru DUMITRAȘCU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

UNELE CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA PROBLEMA BĂNUIELII REZONABILE ÎN MATERIA ARESTĂRII PREVENTIVE
Larisa DAVID
Institutul Național al Justiției

Download pdf          Rezumat          License policy

ANALIZA ISTORIOGRAFICĂ A RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI
Natalia BARGAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

IDENTIFICĂRI CONCEPTUAL–TEORETICE ALE FENOMENULUI ,,PARADIPLOMAȚIE”
Svetlana CEBOTARI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

COOPERAREA MOLDO-FRANCEZĂ – O CALE SPRE EUROPENIZAREA REPUBLICII MOLDOVA
Violeta COTILEVICI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PROGRAMELE TV CU CONȚINUT CRIMINALISTIC: PARTICULARITĂȚI TIPOLOGICE ȘI DISCURSIVE

Ludmila RUSNAC

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.