Nr. 3 (23) (2009)

Asistenţă Socială şi Sociologie

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ

„10 ANI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

REALIZĂRI, PROBLEME ŞI PERSPECTIVE DE SOLUŢIONARE”

Download pdf

 

Maria BULGARU

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALIZĂRI ŞI PROBLEME (FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA LA 10 ANI DE ACTIVITATE)          p.6-11

Download pdf

 

Stela MILICENCO

COMUNICAREA – FACTOR DETERMINANT ÎN STABILIREA RELAŢIILOR SOCIALE PARTICIPATIVE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ          p.12-14

Download pdf

 

Oleg BULGARU, Vadim PISTRINCIUC

CREAREA REŢELEI NAŢIONALE DE ASISTENŢI SOCIALI LA NIVEL DE COMUNITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.15-17

Download pdf

 

Marcela DILION

REFORMA SISTEMULUI REZIDENŢIAL DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ASISTENŢEI SOCIALE PROFESIONISTE          p.18-22

Download pdf

 

Brede KRISTENSEN

CONDITIONS FOR EFFECTIVE SOCIAL ASSITANCE POLICIES: SOME PERSONAL OBSERVATIONS          p.23-29

Download pdf

 

W. David HARRISON

THE MEANING OF HELP          p.30-31

Download pdf

 

Valentina PRIŢCAN

IMPLICAŢII ALE ASISTENTULUI SOCIAL ÎN PREVENIREA ABANDONULUI COPILULUI          p.32-36

Download pdf

 

Diana CHEIANU

INTERVENŢIA TIMPURIE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI ÎN REPUBLICA MOLDOVA – UN NOU CÂMP DE ACTIVITATE PENTRU ASISTENŢII SOCIALI          p.37-40

Download pdf

 

Angela MIRON

PERCEPŢIILE ŞI OPINIILE STUDENŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CU PRIVIRE LA CONSUMUL DROGURILOR          p.41-44

Download pdf

 

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR DIN CADRUL PROIECTULUI INTAS

„TRANZIŢII ALE COPILĂRIEI ŞI TINERETULUI ÎNTR-O SOCIETATE ÎN TRANSFORMARE:

CAZUL REPUBLICII MOLDOVA”

Maria BULGARU

CALITATEA VIEŢII TINERILOR VA DETERMINA EVOLUŢIA SOCIETĂŢII          p.45-49

Download pdf

 

Maria BULGARU, Oleg BULGARU

SOCIETATEA MOLDOVENEASCĂ ÎN VIZIUNEA TINERILOR: PERCEPŢII, OPINII ŞI ATITUDINI VIS-À-VIS DE SITUAŢIA ŞI SCHIMBĂRILE DIN ŢARĂ          p.50-57

Download pdf

 

Maria BULGARU, Stela MILICENCO

ROLUL STUDIILOR ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII TÂNĂRULUI          p.58-63

Download pdf

 

Diana CHEIANU, Anastasia OCERETNÎI

IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIALE ASUPRA ORIENTĂRII VALORICE A TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.64-68

Download pdf

 

Drept Constituţional şi Drept Administrativ

 

Oleg TELEVCA

EVOLUŢIA ISTORICĂ A FINANŢELOR PUBLICE DE LA ORIGINI PÂNĂ LA UNIREA PRINCIPATELOR          p.69-76

Download pdf

 

Drept al Antreprenoriatului

 

Iurie MIHALACHE

PROBLEMELE RĂSPUNDERII CIVILE PENTRU ÎNTÂRZIERE ÎN TRANSPORTUL AERIAN DE PASAGERI          p.77-80

Download pdf

 

Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe

 

Victoria ARHILIUC

CONSIDERAŢII PRIVIND DREPTUL INTERNAŢIONAL INVESTIŢIONAL          p.81-84

Download pdf

 

Violeta COJOCARU, Olesea PLOTNIC

EVOLUŢIA INSTITUŢIEI PROTECŢIEI CONSUMATORULUI PRIN PRISMA DREPTULUI FRANCEZ          p.85-88

 

 

Violeta COJOCARU, Rucsanda BABUC

LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE EST-ELLE UNE VENTE MAL QUALIFIEE? ETUDE DOCTRINAIRE ET JURISPRUDENTIELLE INSPIREE DE LA LEGISLATION FRANÇAISE          p.89-92

Download pdf

 

Daniela Nicoleta POPESCU

ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ          p.93-96

Download pdf

 

Анна ХАРУЦА

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ КРИЗИСА ДОГОВОРА О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ          p.97-100

Download pdf

 

Drept Penal şi Criminologie

 

Sergiu BRÎNZĂ

RĂSPUNDEREA PENTRU OMORUL PREVĂZUT LA LIT.E) ALIN.(2) ART.145 CP RM          p.101-115

Download pdf

 

Augustina BOLOCAN

СERCETAREA LEGALĂ PRIVIND CAZURILE DE TORTURĂ SAU DE TRATAMENT INUMAN ŞI DEGRADANT          p.116-119

Download pdf

 

Igor CIOBANU, Vasile HULEA

UNELE MĂSURI ŞI MECANISME DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CRIMINALITĂŢII RECIDIVE          p.120-126

Download pdf

 

Mariana GRAMA

DIFERENŢIEREA RĂSPUNDERII PENALE A MINORILOR          p.127-132

Download pdf

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNEA DE FABRICARE SAU PUNERE ÎN CIRCULAŢIE A BANILOR FALŞI SAU A TITLURILOR DE VALOARE FALSE: ANALIZĂ DE DREPT PENAL          p.133-146

Download pdf

 

Maria STRULEA

PREVENŢIA VICTIMOLOGICĂ LA MINORI          p.147-152

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Georgeta STEPANOV, Viorica ROTARI

ŞTIREA SOCIALĂ ÎN AGENŢIA DE PRESĂ          p.153-155

Download pdf

 

Mariana TACU

PSIHOLOGIA COMUNICĂRII ÎN CONSTRUIREA REALITĂŢII SOCIALE          p.156-159

Download pdf

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Gheorghe GUŢU

CONCEPTE DEFINITORII ŞI TRĂSĂTURILE SPECIFICE SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ          p.160-162

Download pdf

 

Snejana CORLĂTEANU

MINORITĂŢILE ETNICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE: ABORDĂRI, CONCEPTE, STRATEGII          p.163-167

Download pdf

 

Diana BENCHECI, Marcel BENCHECI

ORGANIZAŢIILE EXTREMISTE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA TERORISMULUI INTERNAŢIONAL          p.168-171

Download pdf

 

Diana BENCHECI

INFLUENŢA MANIPULĂRII ÎN LUAREA DECIZIILOR POLITICE          p.172-176

Download pdf

 

Tatiana BORDEI

DREAPTA-STÂNGA: O VALENŢĂ ÎN METAMORFOZĂ          p.177-181

Download pdf

 

Radj CĂRBUNE

PARTIDUL POLITIC: REPERE CONCEPTUALE          p.182-185

Download pdf

 

Igor COJOCARU

DETERMINANTA POLITICO-JURIDICĂ A SFEREI MUNCII ÎN SISTEMUL POLITICILOR SOCIALE          p.186-193

Download pdf

 

Constantin MANOLACHE, Ion COROPCEAN, Oleg HANGANU, Nicolae GHERBOVEI

ESENŢA ŞI STRUCTURA ORGANISMULUI MILITAR AL STATULUI: CARACTERISTICĂ POLITOLOGICĂ          p.194-199

Download pdf

 

Alexandru SOLCAN

MIJLOACELE DE COMUNICARE ÎN CONTEXTUL POLITICII DE RESTRUCTURARE ŞI TRANSPARENŢĂ (1985 – 1990)          p.200-205

Download pdf

 

Alexandru SOLCAN

CONSULTINGUL POLITIC: ESENŢĂ ŞI DETERMINĂRI          p.206-209

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.