Nr. 3 (33) (2010)

Asistenţă Socială şi Sociologie

 

Iurii GAŢCAN

PERCEPŢIA FENOMENULUI CORUPŢIEI ŞI POLITICI ANTICORUPŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.5-12

Download pdf

 

Diana CHEIANU-ANDREI, Igor ANDREI

MINORITĂŢILE ETNICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA:DIALOGUL INTERCULTURAL ÎNTRE TINERI          p.13-18

Download pdf

 

Tatiana JALBĂ, Stela MILICENCO

O INCURSIUNE ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: ABORDARE COMPARATIVĂ          p.19-26

Download pdf

 

Stela MILICENCO, Natalia SEMENIUC

MODELE ŞI PRACTICI DE PARTICIPARE A COPIILOR LA VIAŢA SOCIALĂ          p.27-34

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Natalia CHERADI

ASPECTE TEHNOLOGICE ŞI ORGANIZATORICE ALE FUNCŢIONĂRII BIBLIOTECII ELECTRONICE          p.35-40

Download pdf

 

Nelly ŢURCAN

POLITICILE ACCESULUI DESCHIS          p.41-56

Download pdf

 

Оксана РУСНАК

ПОСТМОДЕРН: СИМУЛЯКР И РЕКЛАМА         p.57-64

Download pdf

 

Boris PARFENTIEV

ATRIBUŢIILE CODULUI AUDIOVIZUALULUI AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN ELABORAREA NOILOR POLITICI EDITORIALE LA TV MOLDOVA 1 (2006-2009)          p.65-71

Download pdf

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Artur COZMA

CAUZELE DESTRĂMĂRII UNIUNII SOVIETICE          p.72-79

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

CONFLICTUL DIN ESTUL REPUBLICII MOLDOVA: SOLUŢII PENTRU REGLEMENTARE          p.80-86

Download pdf

 

Sergiu MORARU

AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ŞI RISCURILE GLOBALIZĂRII          p.87-92

Download pdf

 

Olga MÎNZATU, Svetlana CEBOTARI

ASPECTE TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND PROIECTELE ŞI PROGRAMELE INTERNAŢIONALE          p.93-99

Download pdf

Teoria şi Istoria Dreptului

 

Rodica CIOBANU

DEMERSUL INTERDISCIPLINAR AL METODOLOGIEI DREPTULUI:VALENŢE TEORETICO-PRAGMATICE          p.100-105

Download pdf

 

Drept al Antreprenoriatului

 

Olga BUZU, Vladimir Gh. GUŢU, Dumitru GUŢU

PROBLEMELE ACTUALE ÎN DOMENIUL STUDIERII CADASTRULUI ŞI EVALUĂRII BUNURILOR IMOBILE          p.106-127

Download pdf

 

Valentin CAZACU

OBBLIGO DI CONSEGNARE BENI CONFORMI AL CONTRATTO E REGOLA RES PERIT DOMINO: PROFILI DI DIRITTO EUROPEO          p.128-130

Download pdf

 

Iurie MIHALACHE

RĂSPUNDEREA CIVILĂ A CĂRĂUŞULUI ÎN TRANSPORTUL AERIAN DE PASAGERI ŞI BAGAJE REALIZAT ÎN MOD SUCCESIV          p.131-139

Download pdf

 

Drept Procesual Penal şi Criminalistică

 

Lilian MACARI

LE CONTENU ET LA FORME DE LA DEMANDE DE COMMISSION ROGATOIRE          p.140-142

Download pdf

Drept Penal şi Criminologie

 

Igor BOTEZATU

URMĂRILE PREJUDICIABILE ÎN CAZUL INFRACŢIUNII DE ESCROCHERIE:ANALIZĂ DE DREPT PENAL       p.143-147

Download pdf

 

Augustina BOLOCAN-HOLBAN

DELIMITAREA TORTURII DE UNELE INFRACŢIUNI ADIACENTE         p.148-151

Download pdf

 

Sergiu BRÎNZA

ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A UNOR PREVEDERI ALE art.151 ŞI ALE art.152 CP RM          p.152-175

Download pdf

 

Nicolae BUZA

VICTIMA INFRACŢIUNII DE TRATAMENTE INUMANE (art.137 CP RM)          p.176-181

Download pdf

 

Adriana EŞANU

INCRIMINAREA FAPTELOR LEGATE DE PRELEVAREA ORGANELOR, ŢESUTURILOR ŞI CELULELOR UMANE ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A ROMÂNIEI          p.182-189

Download pdf

 

Raluca Gabriela IONUŞ

NATURA JURIDICĂ A CONSIMŢĂMÂNTULUI VICTIMEI ÎN DREPTUL PENAL          p.190-194

Download pdf

 

Raluca Gabriela IONUŞ

RELEVANŢA CONSIMŢĂMÂNTULUI VICTIMEI ASUPRA ÎNCADRĂRII JURIDICE A FAPTEI          p.195-199

Download pdf

 

Victor MORARU, Anatolie FAIGHER

REGLEMENTAREA RISCULUI ÎNTEMEIAT ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A ALTOR STATE          p.200-207

Download pdf

 

Alexandru TĂNASE

STUDIU DE DREPT COMPARAT AL REGLEMENTĂRILOR PENALE PRIVIND TRAFICUL DE FIINŢE UMANE          p.208-219

Download pdf

 

Sorin TIMOFEI

OBIECTUL INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI (art.246 şi 2461 CP RM)          p.220-235

Download pdf

 

Ion ŢURCAN

UNELE ASPECTE PRIVITOR LA CALIFICAREA FAPTELOR DE PRIMIRE A UNOR BUNURI NECUVENITE       p.236-238

Download pdf

 

Ion ŢURCAN

ANALIZA FAPTELOR DE PRETINDERE, PRIMIRE, ACCEPTARE CA SEMNE ALE LATURII OBIECTIVE A INFRACŢIUNII DE CORUPERE PASIVĂ          p.239-242

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.