Nr. 3 (53) (2012)

Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe

 

Violeta COJOCARU

FEMMES, ETHIQUE ET POLITIQUE          p.5-7

Download pdf

 

Матанат АСКЕРОВА

НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)          p.8-14

Download pdf

 

Valeriu BABĂRĂ

CONFLICTELE DE CALIFICĂRI ÎN MATERIA PERSOANELOR JURIDICE          p.15-20

Download pdf

 

Valeriu BABĂRĂ

REFLECŢII ASUPRA CONCEPTELOR DE NAŢIONALITATE ŞI CETĂŢENIE
ÎN MATERIA STATUTULUI PERSONAL          p.21-26

Download pdf

 

Nicolae DUCA

REFLECŢII PE MARGINEA TEXTULUI CONVENŢIEI PENTRU REGLEMENTAREA DIFERENDELOR RELATIVE LA INVESTIŢII ÎNTRE STATE ŞI PERSOANE ALE ALTOR STATE DIN 18 MARTIE 1965          p.27-34

Download pdf

 

Lilia GRIBINCEA

SOCIETĂŢILE COOPERATIVE EUROPENE          p.35-42

Download pdf

 

Lilia GRIBINCEA

CONDIŢIILE DE VALIDITATE A CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE          p.43-48

Download pdf

 

Valentin ROŞCA

DREPTUL LA AUTOAPĂRARE POTRIVIT art.51 DIN CARTA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE          p.49-56

Download pdf

 

Diana SÂRCU

FUNCŢIA ACTULUI JURISDICŢIONAL INTERNAŢIONAL DE IDENTIFICARE A LACUNELOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC          p.57-62

Download pdf

 

Natalia SUCEVEANU

REFORMA MECANISMULUI DECIZIONAL ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE – UN NOU PEISAJ LEGISLATIV          p.63-70

Download pdf

 

Tudor ULIANOVSCHI

PROBLEMATICA „NAŢIONALITĂŢII CORPORATIVE” ŞI INCURSIUNEA ÎN DOMENIUL „PROTECŢIEI DIPLOMATICE”          p.71-77

Download pdf

 

Drept Constituţional şi Administrativ

 

Oleg TELEVCA

PRINCIPIUL TRANSPARENŢEI ŞI PUBLICITĂŢII          p.78-85

Download pdf

 

Dreptul Muncii

 

Nicolae SADOVEI

RAPORTURILE JURIDICE PROFESIONAL-CORPORATIVE ALE LIBER-PROFESIONIŞTILOR – RAPORTURI DE MUNCĂ ATIPICE. JURĂMÂNTUL LIBER-PROFESIONIŞTILOR          p.86-93

Download pdf

 

Nicolae SADOVEI

DIFERENŢIEREA INSTITUŢIONALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI INTERRAMURAL AL ŞTIINŢELOR MUNCII. PARADIGMA JURĂMÂNTULUI          p.94-97

Download pdf

 

Drept Civil

 

Adriana ARNĂUT

RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR LA DESFACEREA CONTRACTULUI DE SERVICII TURISTICE          p.98-101

Download pdf

 

Drept al Antreprenoriatului

 

Olesea PLOTNIC

ÎNCĂLCAREA BUNEI-CREDINŢE – ELEMENT DE APRECIERE A CLAUZEI ABUZIVE ÎN CONTRACTUL DE CONSUM          p.102-105

Download pdf

 

Iurie MIHALACHE

СONTRACTUL DE ASIGURARE MARITIMĂ          p.106-114

Download pdf

 

Drept Penal şi Criminologie

 

Sergiu BRÎNZA, Igor BOTEZATU

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNILE ÎN MATERIE DE ADOPŢIE (art.204 şi art.205 CP RM)          p.115-126

Download pdf

 

Augustina BOLOCAN-HOLBAN

OBIECTUL JURIDIC AL COMPONENŢEI DE INFRACŢIUNE „TORTURA”, PREVĂZUTE DE art. 3091 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA          p.127-130

Download pdf

 

Raisa ENACHI

REFLECŢII DE ORDIN TEORETIC ŞI JURIDIC ASUPRA INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE FIINŢE UMANE (art.165 CP RM)          p.131-134

Download pdf

 

Adriana EŞANU

CIRCUMSTANŢE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNII DE CONSTRÂNGERE A PERSOANEI LA PRELEVAREA ORGANELOR SAU ŢESUTURILOR (alin.(2) art.158 CP RM): PROBLEME DE INTERPRETARE ŞI RESPECTARE A PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII INCRIMINĂRII          p.135-140

Download pdf

 

Mariana GRAMA

TIPURILE EXTRĂDĂRII          p.141-149

Download pdf

 

Лилия ГЫРЛА

ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАННОГО РИСКА В МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          p.150-153

Download pdf

 

Лилия ГЫРЛА

НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ          p.154-156

Download pdf

 

Dorina GUREV

PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII INFRACŢIONALE NECONSUMATE ÎN CONTEXTUL INFRACŢIUNII DE RĂPIRE A UNEI PERSOANE          p.157-163

Download pdf

 

Nina SÎRBU

URMĂRILE PREJUDICIABILE ALE PSEUDOACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR: PROBLEME DE INTERPRETARE ŞI ÎNCADRARE          p.164-168

Download pdf

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNI CARE AFECTEAZĂ AUTORITATEA STATULUI SAU A UNOR ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE, EXPRIMATĂ ÎN ANUMITE ÎNSEMNE OFICIALE (art.347 ŞI art.363 CP RM): ANALIZĂ DE DREPT PENAL          p.169-180

Download pdf

 

Maria STRULEA, Mihaela VIDAICU

REFLECŢII PRIVIND VICTIMA ÎN DREPTUL PENAL EUROPEAN          p.181-184

Download pdf

 

Corina TIMOFEI

REGLEMENTĂRILE PRIVIND TRAFICUL DE INFLUENŢĂ DIN LEGEA PENALĂ A UNOR STATE DIN AREALUL BALCANIC: ANALIZĂ COMPARATIVĂ          p.185-198

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Сания БАТТАЛОВА

БИБЛИОТЕКА И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – ПРИМЕНЕНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЫ ОБСУЖДЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СЕРВИСОВ          p.199-205

Download pdf

 

Mădălina MANOLESCU

UNGHIUL DE ABORDARE ÎN JURNALISMUL DE SOCIALIZARE          p.206-209

Download pdf

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Cristina EJOVA, Natalia PRIJILEVSCAIA

DIMENSIUNEA POLITICĂ A COLABORĂRII INTERNAŢIONALE ÎN COMBATEREA CORUPŢIEI          p.210-214

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

CHESTIUNEA BASARABIEI ÎN SPAŢIUL GEOPOLITIC EUROPEAN: LA ÎNCEPUTURI ŞI ÎN PREZENT          p.215-223

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

DISCREPANŢELE DIN HĂRŢILE DE LA TIRASPOL ŞI CHIŞINĂU – POTENŢIAL DE ESCALADARE A CONFLICTULUI NISTREAN          p.224-232

Download pdf

 

 

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.