Nr. 3 (73) (2014)

Sociologie şi Asistenţă Socială

 

Anastasia OCERETNÎI

PARTICULARITĂŢILE MĂSURĂRII ÎN DOMENIUL SOCIAL          p.3-6

Download pdf          Rezumat

 

Silvia GÎDEI

COMPLEXITATEA FACTORILOR CARE DETERMINĂ DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI DELINCVENT AL MINORILOR          p.7-14

Download pdf          Rezumat

 

Daniela SÂMBOTEANU, Diana CHEIANU-ANDREI

PLANIFICAREA ŞI PREGĂTIREA PSIHOSOCIALĂ A COPILULUI VICTIMĂ PENTRU AUDIEREA LEGALĂ          p.15-17

Download pdf          Rezumat

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Nelly ŢURCAN, Mariana HARJEVSCHI, Natalia CHERADI

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR CA FACTOR DE DEZVOLTARE A COMUNITĂŢII PROFESIONALE          p.18-22

Download pdf          Rezumat

 

Natalia CHERADI

TIPOLOGIA ŞI SORTIMENTUL SERVICIILOR PRESTATE ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ          p.23-29

Download pdf          Rezumat

 

Diana MORARU

AUDIENŢA TV ŞI TENDINŢE NOI ÎN SECTORUL MEDIATIC          p.30-33

Download pdf          Rezumat

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Aurelian LAVRIC

APARIŢIA PROBLEMEI BUCOVINEI ÎN SPAŢIUL GEOPOLITIC EUROPEAN          p.34-42

Download pdf          Rezumat

 

Svetlana CEBOTARI, Cristina EJOVA

THE EVOLUTION OF REPUBLIC OF MOLDOVA RELATIONS WITH ROMANIA (1991–2013)          p.43-49

Download pdf          Rezumat

 

Svetlana CEBOTARI

IDENTIFICĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE ALE FENOMENULUI „INTERES GEOSTRATEGIC”          p.50-58

Download pdf          Rezumat

 

Drept

 

Iulian RUSU

DREPTUL LA LIBERA CIRCULAŢIE PENTRU CETĂŢENII UNIUNII EUROPENE: O EVALUARE DIN PERSPECTIVA NEDISCRIMINĂRII          p.68-74

Download pdf          Rezumat

 

Artur TARLAPAN, Olesea PLOTNIC

PRINCIPIUL PUBLICITĂŢII DREPTURILOR REALE IMOBILIARE – FACTOR AL ASIGURĂRII SECURITĂŢII RAPORTURILOR JURIDICE (cu privire specială asupra dreptului de ipotecă)          p.75-79

Download pdf          Rezumat

 

Adriana ARNĂUT

ROLUL GUVERNULUI ŞI AL SOCIETĂŢII CIVILE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ          p.80-85

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu BRÎNZA

INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA art.146 ŞI LA art.147 CP RM: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE          p.86-104

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu BRÎNZA

INFRACŢIUNILE ATIPICE PREVĂZUTE ÎN CAPITOLUL II AL PĂRŢII SPECIALE A CODULUI PENAL: ANALIZĂ DE DREPT PENAL          p.105-118

Download pdf          Rezumat

 

Stela BOTNARU

DETERMINAREA DISCERNĂMÂNTULUI DIMI­NUAT ÎN CAUZELE DE OMOR INTEN­ŢIONAT: EXPERIENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.119-129

Download pdf          Rezumat

 

Stela BOTNARU

DIMINUAREA SAU ABOLIREA DISCERNĂMÂNTULUI CA EFECT AL INTOXICAŢIEI CU ALCOOL SAU CU ALTE SUBSTANŢE STUPEFIANTE: 
PERSPECTIVĂ JURIDICO-PENALĂ          p.130-137

Download pdf          Rezumat

 

Stela BOTNARU

RESPONSABILITATEA REDUSĂ ÎN PRUNCUCIDERE: IMPLICAŢII JURIDICO-PENALE          p.138-141

Download pdf          Rezumat

 

Augustina BOLOCAN-HOLBAN, Mihaela VIDAICU

INFLUENŢA STĂRII DE EBRIETATE ASUPRA RĂSPUNDERII PENALE ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT          p.142-146

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu CRIJANOVSCHI, Sergiu SUVAC

PRECEDENTELE JUDICIARE PE CAUZELE DE OMOR INTENŢIONAT ÎN ROMÂNIA: VIZIUNE CONTEMPORANĂ          p.147-155

Download pdf          Rezumat

 

Любовь БРЫНЗА

О ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ          p.156-165

Download pdf          Rezumat

 

Liubovi BRÎNZA

RENUNŢAREA DE BUNĂVOIE LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII: UNELE PROPUNERI DE LEGE FERENDA          p.166-174

Download pdf          Rezumat

 

Igor CIOBANU, Dumitru JELESCU

SIGMUND FREUD ŞI DOCTRINA PSIHANALITICĂ          p.175-182

Download pdf          Rezumat

 

Igor CIOBANU, Violina MORARU

STAREA, STRUCTURA ŞI DINAMICA INFRACŢIUNILOR DE PORNOGRAFIE INFANTILĂ          p.183-188

Download pdf          Rezumat

 

Ludmila DUMNEANU, Mihai ŞTEFĂNOAIA

ANALIZA JURIDICO-COMPARATIVĂ A NORMELOR CARE STABILESC RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNILE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ÎN LEGEA PENALĂ A ALBANIEI ŞI ÎN CEA A GERMANIEI          p.189-191

Download pdf          Rezumat

 

Mariana GRAMA, Dorina CEMÎRTAN

APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL ÎNCHEIERII ACORDULUI DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI          p.192-201

Download pdf          Rezumat

 

Cristina PANFIL

RESPONSABILITATEA PENALĂ LA MINORI: ASPECTE DE IMATURITATE CRONOLOGICĂ, COGNITIVĂ ŞI PSIHOSOCIALĂ          p.202-211

Download pdf          Rezumat

 

Лилия ГЫРЛА

ВРАЧЕБНЫЕ УПУЩЕНИЯ: УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА          p.212-225

Download pdf          Rezumat

 

Лилия ГЫРЛА

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ О ВРАЧЕБ­НЫХ УПУЩЕНИЯХ В РЕТРОСПЕКТИВЕ          p.226-233

Download pdf          Rezumat

 

Геннадий ФОРТУНА

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОШИБОК В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ          p.234-243

Download pdf          Rezumat

 

Геннадий ФОРТУНА

АЛГОРИТМ КВАЛИФИКАЦИИ ФАКТИЧЕ­СКОЙ ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ          p.244-258

Download pdf          Rezumat

 

Влад МАНЯ

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА КАК ГОСУДАР­СТВЕННАЯ МЕРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ВНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА          p.259-264

Download pdf          Rezumat

 

Влад МАНЯ

КОНФИСКАЦИЯ В УГОЛОВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ          p.265-272

Download pdf          Rezumat

 

Влад МАНЯ

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В СИСТЕМЕ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА          p.273-278

Download pdf          Rezumat

 

Vitalie STATI

PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR (art.241 CP RM): ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE          p.279-289

Download pdf          Rezumat

 

Vitalie STATI

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ŞI ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA art.243 CP RM          p.290-301

Download pdf          Rezumat

 

Mihai ŞTEFĂNOAIA

ANALIZA JURIDICO-COMPARATIVĂ A NORMELOR CARE STABILESC RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNILE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ÎN LEGEA PENALĂ A GEORGIEI, A IRLANDEI ŞI ÎN CEA A REPUBLICII PALAU          p.302-304

Download pdf          Rezumat

 

Mihai ŞTEFĂNOAIA

ANALIZA REGLEMENTĂRILOR REFERITOARE LA INFRACŢIUNILE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE DIN LEGISLAŢIILE ÎN CARE ESTE INCRIMINATĂ O SINGURĂ FAPTĂ – TRAFICUL DE PERSOANE          p.305-309

Download pdf          Rezumat

 

Iulia BĂNĂRESCU

PRINCIPIUL CONFIDENŢIALITĂŢII TESTAMENTULUI          p.310-312

Download pdf          Rezumat

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.