Nr. 3 (83) (2015)

Sociologie şi Asistenţă Socială

 

Anastasia OCERETNÎI

TRANSCRIPTUL: PARTICULARITĂŢI DE UTILIZARE ÎN CERCETAREA SOCIALĂ          p.3-9

Download pdf         Rezumat          License policy

 

Redan ABU AHMAD

ARAB WOMEN DISCRIMINATION IN THE ISRAELI LABOR MARKET          p.10-16

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Georgeta STEPANOV

PREMISELE APARIŢIEI JURNALISMULUI SOCIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.17-23

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Laura TUGAREV

ARTA INTERVIULUI CULTURAL: SPECIFIC, CONŢINUT ŞI TEHNICI DE REALIZARE          p.24-28

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Mihail CREŢU

PARTICIPAREA DIASPORILOR LA SPAŢIUL INFORMAŢIONAL. SISTEMUL MEDIA CONTEMPORAN: STRUCTURĂ ŞI ROLURI          p.29-34

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion SANDU

INSTITUŢIILE PUTERII: FUNCŢIONALITATEA ÎN SISTEMUL POLITIC AL SOCIETĂŢII          p.35-40

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drept

 

Sergiu BRÎNZA

INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.164 ŞI 166 CP RM: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE          p.41-59

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Augustina BOLOCAN-HOLBAN

BEST INTERESTS OF THE CHILD FOR CHILDREN IN CONTACT WITH THE LAW. VICTIMS AND WITNESSES          p.60-66

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihaela BOTNARENCO

OBIECTUL INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ART.173 CP RM          p.67-81

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela BOTNARU

NORMA CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATEA REDUSĂ ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.82-87

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anatolie BĂNĂRESCU

NOŢIUNEA, IMPORTANŢA ŞI NATURA JURIDICĂ A EXECUTĂRII SILITE          p.88-91

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia BĂNĂRESCU

LOCUL DREPTULUI DE MOŞTENIRE ÎN SISTEMUL DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE          p.92-95

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor CIOBANU, Narciza NEDELCU

NOŢIUNEA CAUZALITĂŢII, A LEGĂTURII CAUZALE, A CAUZEI ŞI EFECTULUI          p.96-104

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Eugenia COJOCARI, Tatiana IVANCOVA

CARACTERE SPECIFICE VINOVĂŢIEI – CONDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE          p.105-109

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stanislav COPEŢCHI

ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ: MODALITATE NORMATIVĂ DE EXPRIMARE A FAPTEI PREJUDICIABILE CONSEMNATE LA ART.208 CP RM          p.110-115

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicolae Corcea

VIOLENŢA ÎN FAMILIE DIN PERSPECTIVA CRIMINALISTICII, CRIMINOLOGIEI ŞI A DREPTULUI PENAL          p.116-126

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila DUMNEANU, Mihai ŞTEFĂNOAIA

TRAFICUL DE PERSOANE: UNELE REFLECŢII ŞTIINŢIFICE ALE AUTORILOR STRĂINI          p.127-132

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dorina GUREV

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PRIVAŢIUNEA ILEGALĂ DE LIBERTATE ŞI RĂPIREA          p.133-140

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladislav MANEA

DESPRE APLICAREA FORŢEI FIZICE, MIJLOACELOR SPECIALE ŞI ARMEI DE FOC DE CĂTRE COLABORATORII INSTITUŢILOR PENITENCIARE          p.141-155

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasilii PEREDERCO

ASPECTUL LEGAL ŞI DOCTRINAR AL STATUTULUI JURIDIC AL DESCENDENŢILOR REZERVATARI DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.156-161

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana PURICI

BUNE PRACTICI INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE          p.162-166

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe RENIŢĂ

RISCUL CONTRACTUAL: PRINCIPALELE REPERE CONCEPTULALE          p.167-174

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria RAILEAN

NOVELE LEGISLATIVE PRIVIND RECIDIVA ÎN TEORIA ŞI PRACTICA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI: EXPERIENŢA ROMÂNIEI          p.175-184

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Edgar ROTUNDU

DECLARAREA MĂRFURILOR ŞI A MIJLOACELOR DE TRANSPORT ORGANULUI VAMAL          p.185-188

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jacob RUB

MONEY LAUNDERING: RING AROUND THE WHITE COLLAR          p.189-193

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina SELEVESTRU

VICTIMA INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA ART.191 CP RM          p.194-199

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor SÎRBU

SEMNIFICAŢIA ŞI ROLUL MOTIVELOR HULIGANICE ÎN CONTEXTUL INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ART.287 CP RM          p.200-204

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.238 ŞI 239 CP RM ÎN LUMINA AMENDAMENTELOR OPERATE ÎN CODUL PENAL LA 25.07.2014          p.205-224

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Artur TARLAPAN

OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC DE IPOTECĂ          p.225-230

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor VOLCINSCHI

DREPTUL DE SUPERFICIE ÎN LUMINA ANALIZELOR DE DREPT COMPARAT          p.231-238

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.