Nr. 3 (93) 2016

Drept

 

Sergiu BRÎNZA

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ŞI ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI MILITAR          p.03-11

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

PROTECŢIA PENALĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL DIN PERSPECTIVA AMENDAMENTELOR OPERATE PRIN LEGEA NR.75/2016          p.12-25

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru BULIGA

VIAŢA FIINŢEI UMANE ŞI LIMITELE ÎN INTERIORUL CĂRORA ACEASTA SE BUCURĂ DE OCROTIRE PENALĂ          p.26-32

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor CIOBANU, Narciza NEDELCU

TEMEIURILE RAŢIONALE ALE CONCEPŢIEI CAUZALITĂŢII ÎN DREPTUL PENAL          p.33-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu CRIJANOVSCHI

UNELE ASPECTE PRIVIND ANALIZA JURIDICO-PENALĂ COMPARATIVĂ A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN CEA A ROMÂNIEI          p.39-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia GÎRLA

VICTIMA DETERMINĂRII LA SINUCIDERE (ART.150 CP RM): EXPLICAŢII PSIHOLOGO-PSIHIATRICE ÎN LUAREA DECIZIEI DEFINITIVE DE SUICID          p.47-57

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladislav MANEA

OPINII DOCTRINARE, CONSTATĂRI DE LEGE LATA ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA ÎN MATERIA FAVORIZĂRII INFRACTORULUI          p.58-66

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aurel Octavian PASAT

LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACŢIUNILOR VAMALE POTRIVIT LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA          p.67-73

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ghenadie PAVLIUC

FAPTA PREJUDICIABILĂ ÎN CAZUL INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ALIN.(1) ART.349 DIN CODUL PENAL          p.74-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Edgar ROTUNDU

PROCEDURA APLICĂRII SISTEMULUI INFORMATIZAT ASYCUDA WORLD          p.86-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI

OBSERVAŢII REFERITOARE LA AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL PENAL PRIN LEGEA Nr.60/2016          p.90-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria STRULEA

ASPECTE ALE INCRIMINĂRII CIRCULAŢIEI ILEGALE A DROGURILOR ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.98-101

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Daniela URSU

RECONCEPTUALIZAREA INCRIMINĂRII TORTURII, TRATAMENTULUI INUMAN SAU DEGRADANT PRIN LEGEA NR.252 DIN 08.11.2012          p.102-108

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valeriu BABĂRĂ

NAŢIONALITATEA versus CETĂŢENIA: ABORDĂRI DE NATURĂ CONCEPTUALĂ ÎN MATERIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT          p.109-116

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitriţa BOLOGAN

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A POLITICII DE CLEMENŢĂ          p.117-123

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oleg BURLACU

DESPRE EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MENS REA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PENAL          p.124-127

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vlada CALMÎC

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE LA DISTANŢĂ: DEFINIŢII          p.128-133

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ala OTGON

REFLECŢII PRIVIND NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI DE A CERE PARTAJ          p.134-137

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru VÎRLAN, Natalia CHIBAC

CONTRACTUL DE VÂNZARE–CUMPĂRARE LA LICITAŢIE, ANALIZA JURIDICĂ A LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢONALE ŞI ACCEPŢIUNILE JURIDICE ALE ACESTUIA          p.138-145

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Georgeta STEPANOV, Marina BOTNARIUC

CAMPANIILE MEDIATICE: ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE          p.146-150

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana GONŢA

PLURALISMUL MEDIATIC LA NIVEL EUROPEAN: DE LA RECUNOAŞTERE LA MĂSURARE          p.151-158

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tudor MIC

CADRU GENERAL PENTRU FOLOSIREA TEHNICILOR DIN JOCURI VIDEO ÎN PROCESUL DE SCHIMBARE ORGANIZAŢIONALĂ          p.159-168

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Liliana RUSU

OPINIA PUBLICĂ ON-LINE – DERIVATĂ A NOILOR MEDIA          p.169-175

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Laura TUGAREV

REPORTAJUL CULTURAL: ASPECTE DEFINITORII ŞI ASERŢIUNI EXPLICATIVE          p.176-180

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ştiinţe Politice şi Administrative

 

Cristina MORARI

REALIZAREA DIMENSIUNILOR EXTERNE ŞI INTERNE ÎN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA: EVOLUŢIE ŞI ACTUALITATE          p.181-188

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Violeta COTILEVICI

RELAŢIILE MOLDO-FRANCEZE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE          p.189-196

Download pdf          Rezumat          License policy

 

РЕЦЕНЗИЯ

на монографию О.В. Бузу, В.Г. Гуцу, Д.В. Гуцу «Кадастр недвижимого имущества в Республике Молдова. Опыт междисциплинарного исследования» p.197-199

Download pdf          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.