Nr. 4 (104) 2017

Istorie

 

Laura ARDELEAN

THE ROMANIZATION PROCESS IN CRIȘANA IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES          p.3-6

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Radu ROMÎNAŞU

IDEEA „DACO-ROMÂNISMULUI” LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA ÎN EPOCA MODERNĂ          p.7-15

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sorin ȘIPOŞ

MORLACII/VLAHII DIN DALMAŢIA – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNIZARE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA          p.16-22

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina CORMAN

„СИЯ ПУСТЫННАЯ СТРАНA CВЯЩЕННА ДЛЯ ДУШИ ПОЭТА”: IDENTITATEA NAŢIONALĂ RUSĂ OGLINDITĂ ÎN DESCRIERILE CĂLĂTORILOR RUȘI DESPRE BASARABIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA          p.23-30

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin TOMULEŢ

SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ, SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI CONFESIONALĂ DIN BASARABIA ÎN ANII ’20 AI SECOLULUI AL XIX-LEA          p.31-52

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nadia CRISTEA

ASPECTE ISTORIOGRAFICE ALE SLAVOFILILOR DESPRE BASARABIA RUSEASCĂ          p.53-59

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina GHERASIM

IDENTITATEA NAȚIONALĂ A NOBILIMII BASARABENE SUB REGIM DE DOMINAȚIE ȚARIST          p.60-70

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion GUMENÂI

INSTITUŢIA BISERICII CA INSTRUMENT DE COORDONARE A VIEŢII SPIRITUALE A COLONIŞTILOR GERMANI DIN BASARABIA (1814-1875)          p.71-75

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru GOLBAN

METODE DE RUSIFICARE ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI AGRICOL DIN BASARABIA          p.76-80

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iuliu-Marius MORARIU

ELEMENTE ALE IDENTITĂŢII NAŢIONALE REFLECTATE ÎN DISCURSUL INTELECTUALILOR ROMÂNI DIN ZONA NĂSĂUDULUI ÎN PERIOADA 1861-1918          p.81-87

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Constantin UNGUREANU

FACULTĂȚILE DE LA UNIVERSITATEA DIN CERNĂUȚI (1875-1919)          p.88-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Сергей БЕРЕЗИН

ОДЕССКИЙ ПЕРИОД БИОГРАФИИ ОЛЬГИ КРУШЕВАН (1896-1975)          p.99-109

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin ARAPU

SOLUȚIONAREA „CHESTIUNII ARMENEȘTI” DE CĂTRE GUBERNATORUL BASARABIEI S.D. URUSOV (1903-1904)          p.110-114

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Erich Noris SZAKÁCS

TRANSILVANIA SECOLULUI AL XIII-LEA ÎN LUCRĂRILE DE SINTEZĂ. STUDIU ASUPRA ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE DIN SECOLUL XX. ÎN CĂUTAREA ISTORIEI OFICIALE          p.115-122

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Liliana ROTARU

POLITICA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ACADEMIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ. 1944-1950          p.123-134

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gabriel MOISA

DERAPÂND PRIN ISTORIE. DISCURS IDENTITAR, CINEMA ŞI IDEOLOGIE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ          p.135-144

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Adrian-Cosmin IUŞAN

RAPORTURI IDENTITARE ÎN TRANSILVANIA. IMAGINEA EVREULUI ÎN MENTALITATEA ROMÂNILOR DIN SATUL NEGRILEȘTI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD          p.145-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion EREMIA

IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ÎN DISPUTE CONTEMPORANE: CAZUL LUCIAN BOIA ŞI VASILE STATI          p.149-161

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cosmin PATCA

ISTORIE, ECONOMIE ŞI DEMOGRAFIE ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. STUDIU DE CAZ: SATELE DE PE VALEA SUPERIOARĂ A BISTREI (JUDEŢUL BIHOR, ROMÂNIA)          p.162-170

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru CIOBANU

COMUNITATEA CATOLICĂ DIN ORHEI          p.171-178

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.