Nr. 4 (114) 2018

Lingvistică și literatură

 

Iraida CONDREA

RĂSPÂNDIREA ȘI RECEPTAREA „CAZANIEI”          LUI VARLAAM ÎN SPAȚIUL DINTRE PRUT ȘI NISTRU          p.3-9

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Claudia CEMÂRTAN

NORMA LITERARĂ ÎN TEXTELE RELIGIOASE          EDITATE LA CHIȘINĂU LA ÎNCEPUTUL          SECOLULUI AL XX-LEA          p.10-16

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana CATERENCIUC

CLASIFICĂRI STRUCTURALE ALE TERMENILOR DIN DOMENIUL TELECOMUNICAȚIILOR          p.17-19

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana CATERENCIUC

VALORI SEMANTICE ALE PREFIXOIDEOR ÎN TERMINOLOGIA TEHNICĂ          p.20-22

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lucia VESTE

STABILIREA UNEI TIPOLOGII A DISCURSULUI          p.23-26

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Андрей Н. БЕЗРУКОВ

«ДИССИДЕНТЫ, ИЛИ ФАННИ КАПЛАН» ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА: ДЕКОДИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ          p.27-33

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Владимир НОСОВ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА          p.34-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Filosofie

 

Octavian MOȘIN

SPECIFICUL ABORDĂRII PROBLEMELOR DE ORDIN ESTETIC ÎN LUCRAREA LUI ALEXANDRU SCARLAT STURZA IDEAL ȘI IMITAȚIE ÎN ARTELE FRUMOASE          p.39-43

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana COANDĂ

ÎNSEMNĂTATEA CONCEPȚIILOR LUI BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU PENTRU CONTEMPORANEITATE          p.44-49

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru DODUL

RAPORTURL GLOBAL–LOCAL, MULTICULTURALISM–NAȚIONALISM: REALITĂŢI „CONFUZE” ALE CONTEMPORANEITĂŢII          p.50-56

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Istorie

 

Elena ARCUŞ-JANTOVAN

IMPACTUL EVENIMENTELOR POLITICE DIN PERIOADA 1711-1859 ASUPRA CIRCULAŢIEI MONETARE DIN PRINCIPATUL MOLDOVEI          p.57-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ioan MOȘNEGUȚU

FONDAREA ŞI CTITORII MĂNĂSTIRII HÂRBOVĂȚ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA          p.65-70

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena FRUMOSU

ARBORI GENEALOGICI, SPIŢE DE NEAM ŞI DE MOŞIE (SF. SEC. AL XVIII-LEA – MIJLOCUL SEC. AL XIX-LEA): O CATEGORIE DE DOCUMENTE NEVALORIFICATE DIN „COLECŢIA DE ACTE MEDIEVALE MOLDOVENEŞTI” A ANRM (Studiu arhivistic)          p.71-84

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anatolie LEȘCU

APROVIZIONAREA MILITARILOR RUȘI ÎNCARTIRUIȚI ÎN BASARABIA CU LEMNE ȘI CU MATERIALE DE ILUMINARE (1812-1828)          p.85-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor CERETEU

DIFUZAREA CĂRŢII ROMÂNEŞTI VECHI ÎN ESTUL MOLDOVEI ÎN PRIMELE TREI DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA          p.90-99

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei EMILCIUC

ACTIVITATEA NEGUSTORILOR SUPUŞI STRĂINI DE CONFESIUNE IUDAICĂ ÎN BASARABIA: CADRUL LEGAL ŞI FISCAL (1812-1860)          p.100-106

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru GHETAN

REORGANIZAREA SISTEMULUI MEDICO-SANITAR DIN BASARABIA ANILOR 1918-1919          p.107-113

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gherghina BODA

HISTORY AND MEMORY. THE GREAT UNION IN VICTOR ŞUIAGA’S MEMORIES          p.114-119

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru CIOBANU

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ „PROVIDENȚA DIVINĂ” DIN CHIȘINĂU ÎN PERIOADA INTERBELICĂ          p.120-129

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Liliana ROTARU

CONSTRUCȚIA NAȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ A CORPULUI STUDENȚESC POSTBELIC AL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA          p.130-140

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion EREMIA

MOLDOVENISMUL ACTUAL: „REALIZĂRI” ŞI „PERSPECTIVE” (I)          p.141-150

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Recenzii

 

Galina MARTEA

VALENTIN TOMULEŢ. ŢINUTUL HOTIN ÎN SURSE STATISTICE RUSEŞTI DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA. CHIŞINĂU: LEXON-PRIM, 2018. 1056 P. p.151-154

Download pdf

 

Iraida CONDREA

ARIADNA ȘTEFĂNESCU. VARIAŢIE SI UNITATE IN LIMBA ROMÂNĂ STANDARD DIN BASARABIA. EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREȘTI, 2016. 368 p. ISBN 978-606-16-0741-9 P.155-160

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.