Nr. 4 (24) (2009)

Istorie

 

Constantin SOLOMON

CONFLICTUL TRANSNISTRIAN ŞI ROLUL UNIUNII EUROPENE ŞI SUA ÎN SOLUŢIONAREA ACESTUIA          p.5-8

Download pdf

 

Ion GHELEŢCHI

RELAŢIILE POLITICE ŞI ECONOMICE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU REPUBLICA BELARUS (1991-2005)          p.9-11

Download pdf

 

Nicolae GÎRBU

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA: CONSTITUIRE ŞI EVOLUŢIE (1990-2000)          p.12-18

Download pdf

 

Ion JECHIU

IMPACTUL SUMMIT-ULUI NATO DE LA BUCURESTI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA          p.19-22

Download pdf

 

Mihai PATRAŞ

REFORMA MONETARĂ ŞI EMITEREA LEULUI MOLDOVENESC (1993)          p.23-32

Download pdf

 

Silvia SCUTARU

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A EPARHIEI CHIŞINĂULUI ŞI HOTINULUI (SFÂRŞITUL SEC. AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SEC. AL XX-LEA)          p.33-39

Download pdf

 

Ruslan ŞEVCENCO

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE RSS MOLDOVENEŞTI (1945-1955)          p.40-42

Download pdf

 

Ruslan ŞEVCENCO

STRUCTURA ŞI COMPONENŢA GUVERNULUI RSS MOLDOVENEŞTI (1953-1957)          p.43-48

Download pdf

 

Mariana ŢÎBULAC

DIVERSE ASPECTE ALE COLABORĂRILOR ACADEMICE ŞI ŞTIINŢIFICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA (1991-2005)          p.49-52

Download pdf

 

Adrian DOLGHI

CONSECINŢELE CONTRADICTORII ALE CONGRESULUI XX AL PCUS ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC SUPERIOR DIN URSS          p.53-61

Download pdf

 

Andrei EMILCIUC

INSTITUŢIONALIZAREA AFACERILOR COMERCIALE ÎN ORAŞUL-PORT ODESA (1794-1854)          p.62-69

Download pdf

 

Filosofie

 

Valeriu CAPCELEA

RAPORTUL DINTRE STAT ŞI RELIGIE ÎN CONDIŢIILE TRANZIŢIEI          p.70-73

Download pdf

 

Alexandru LUPUŞOR

IDEALISMUL MAGIC. CONJUNCŢIA METAFIZICULUI ŞI ARTISTICULUI ÎN GÂNDIREA POETICĂ A LUI NOVALIS          p.74-83

Download pdf

 

Valeriu PARNAVEL

CONCEPŢIA STRUCTURII CONŞTIINŢEI SOCIALE: ISTORIA CRITICII UNEI ERORI ŞI OBIECTIVELE INVESTIGAŢIILOR CONTEMPORANE          p.84-88

Download pdf

 

Angela ZELENSCHI

ABORDAREA ANTROPOLOGICĂ ÎN CERCETAREA CULTURII ORGANIZAŢIONALE          p.89-92

Download pdf

 

Lingvistică şi Literatură

Literatura universală şi comparată

 

Lidia GROSU

POETUL GRIGORE VIERU: POZIŢIE CIVICĂ ŞI DEMNITATE NAŢIONALĂ          p.93-98

Download pdf

 

Владимир НОСОВ, Ирина РЕМИЗОВА

СУДЬБЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ В МОЛДОВЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ          p.99-101

Download pdf

 

Comunicare

 

Steluţa POSTOVANU, Larisa STRATIEV

COMUNICAREA ORALĂ – ABORDARE LINGVISTICĂ          p.102-105

Download pdf

 

Lidia COJOCARU

PROMOVAREA VALORILOR NAŢIONALE PRIN INTERMEDIUL LIMBII ENGLEZE          p.106-108

Download pdf

 

Svetlana CORCODEL, Dan CORCODEL

REFLECŢII PRIVIND CULTURA LIMBAJULUI ECONOMIC          p.109-111

Download pdf

 

Sociolingvistică

 

Dumitru MELENCIUC, Oxana CONSTANTINESCU

SOCIAL-LINGUISTIC MOTIVATION OF FORMING ABBEREVIATED AND CLIPPED LEXICAL UNITS          p.112-115

Download pdf

 

Stilistică

 

Valentina SINGHIREI, Oleg DONET

SYNTACTICAL EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES IN THE ADVERTISEMENT          p.116-124

Download pdf

 

Lidia COJOCARU

THE EXPRESSIVE POWER OF THE ADJECTIVE IN MODERN ENGLISH FICTION          p.125-127

Download pdf

 

Terminologie şi lexicologie

 

Silvia MAZNIC

POSIBILITĂŢI DE FORMARE A TERMENILOR ECONOMICI          p.128-129

Download pdf

 

Stela SPÎNU

TERMENI PENTRU PLANTA VIŢA DE VIE (DUPĂ ATLASELE LINGVISTICE ROMÂNEŞTI)          p.130-132

Download pdf

 

Svetlana CORCODEL

APPROACHES TO THE STUDY OF PROPER NAMES FROM LEXICOGRAPHICAL PERSPECTIVE          p.133-136

Download pdf

 

Glotodidactică

 

Marina CHIRNIŢCAIA, Irina MÎTNIC

CHARACTERISTIC FEATURES OF GRAMMATICAL ERRORS AT INTERMEDIATE LEVEL          p.137-140

Download pdf

 

Studiul artelor

 

Liliana CONDRATICOVA

LES BIJOUX ANTIQUES ET LES ATELIERS COMME SOURCE D’INSPIRATION POUR LA JOAILLERIE CONTEMPORAINE DE LA MOLDAVIE          p.141-144

Download pdf

 

Лилиана КОНДРАТИКОВА

ТВОРЧЕСТВО НАРОДНОГО МАСТЕРА-ЮВЕЛИРА ВЛАДИМИРА КАЛАШНИКОВА          p.145-148

Download pdf

 

Елена ГУПАЛОВА

ФОРТЕПИАННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА В БЕССАРАБИИ (ДО 40-Х ГГ. XX В.)          p.149-153

Download pdf

 

Елена ГУПАЛОВА

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПИАНИСТИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА (40 – 60-Е ГГ.)          p.154-158

Download pdf

 

Юлия РИВИЛИС

ИСКУССТВО ТРЁХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ          p.159-162

Download pdf

 

Юлия ТРОЯН

ФОРТЕПИАНО В КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ КОМПОЗИТОРА ВЛАДИМИРА РОТАРУ          p.163-166

Download pdf

 

Aliona VARDANEAN

THE RENEWAL OF THE FORM CANONS AND THE SYMBOLISM OF THE MUSICAL THEMATISM IN THE CONCERTO FOR PIANO AND SYMPHONY ORCHESTRA BY ZLATA TKACI          p.167-170

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.