Nr. 4 (34) (2010)

Istorie

 

Adrian PELIVAN

DEBUTUL ŞTIINŢEI ARHEOLOGICE ÎN REPUBLICA SOVIETICĂ SOCIALISTĂ MOLDOVENEASCĂ
p.5-11

Download pdf

 

Andrei PROHIN, Valeriu COZMA

PRINCIPIILE DEONTOLOGIEI ISTORICE ÎN OPERA LUI HERODOT          p.12-19

Download pdf

 

Ruslan ŞEVCENCO

POLITICA MIGRAŢIONISTĂ A REGIMULUI SOVIETIC ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ (1940-1947)          p.20-23

Download pdf

 

Ion XENOFONTOV

PREGĂTIREA IDEOLOGICĂ A RECRUŢILOR PENTRU ARMATA SOVIETICĂ. CAZUL RSS MOLDOVENEŞTI (ANII 80 AI SEC.XX)          p.24-27

Download pdf

 

Octavian MOŞIN

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ŞTIINŢEI PATROLOGICE ÎN RUSIA SECOLULUI XIX          p.28-34

Download pdf

 

Octavian MOŞIN

ASPECTE ALE SECTARISMULUI RUS IN SECOLUL AL XIX-LEA          p.35-42

Download pdf

 

Octavian MOŞIN

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND REFORMELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEOLOGIC DIN IMPERIUL RUS ÎN PERIOADA LUI ALEKSANDRU I          p.43-48

Download pdf

 

Filosofie

 

Arina ANTOCI

CONTRIBUŢII LA CRITICA HEDONISMULUI          p.49-53

Download pdf
Constantin LOZOVANU, Ecaterina LOZOVANU

FILOSOFIA TEHNICII ÎN OPERA FILOSOFICĂ A LUI NIKOLAI BERDEAEV          p.54-58

Download pdf

 

Lingvistică şi Literatură

Semantică. Semiotică. Pragmatică. Stilistică

 

Vitalina BAHNEANU

ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND DISCURSUL POLITIC          p.59-63

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC, Oxana CONSTANTINESCU

A PRAGMATIC AND METASEMIOTIC APPROACH TO ABBRIDGED LEXICAL UNITS          p.64-67

Download pdf

 

Ludmila PRICEPA

THE ADVERTISING MESSAGE: SEMIOTICS IN ACTION          p.68-72

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

THE SEMANTIC CHANGE OF LEXEMES IN CLOSELY AND DISTANTLY RELATED LANGUAGES          p.73-77

Download pdf

 

Valeria VARTA, Ion GUŢU

LA CONTEXTIQUE: ÉPISTÉMOLOGIE ET NIVEAUX DE STRUCTURATION          p.78-80

Download pdf

 

Tatiana BOSÎI, Ion GUŢU

DIMENSIONS SYSTÉMIQUE ET ÉNONCIATIVE DES PRONOMS PERSONNELS DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN          p.81-83

Download pdf

 

Oxana BASHIROV

CLEFT SENTENCES AS A MEANS OF EXPRESSING INTENSITY          p.84-87

Download pdf

 

Marina CHIRNIŢCAIA

DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN ENGLISH AND POLISH DRAGON LEGENDS THE DRAGON OF WANTLEY AND THE WAWEL DRAGON          p.88-91

Download pdf

 

Lidia COJOCARU

THE IMPORTANCE OF THE POSITIVE MOOD IN REACHING THE GOALS          p.92-95

Download pdf

 

Gramatica frazei şi Gramatica textului

 

Lidia PANAINTE

DIE WORTSTELLUNGSPHÄNOMENE IM DEUTSCHEN SATZ IM VERGLEICH ZUM RUMÄNISCHEN UND ENGLISCHEN          p.96-98

Download pdf

 

Aurelia HANGANU

CONSTRUCŢII ACTANŢIALE CU VERBE MODALE. ANALIZĂ STRUCTURAL-SEMANTICĂ          p.99-101

Download pdf

 

Istoria limbii

 

Mihail PURICE

UN CAPITOL DIN ISTORIA LIMBII ROMÂNE LITERARE (CONTRIBUŢIA LUI DIMITRIE CANTEMIR)          p.102-107

Download pdf

 

Traducere şi Terminologie

 

Ina VERETINA

ANGLICISMS IN THE ROMANIAN BUSINESS TERMINOLOGY          p.108-113

Download pdf

 

Glotodidactică

 

Oxana BASHIROV

VALOAREA EDUCATIVĂ A PROVERBELOR ÎN LIMBA ENGLEZĂ ŞI ÎN LIMBA ROMÂNĂ          p.114-117

Download pdf

 

Olga DUHLICHER

COMUNICAREA INTERCULTURALĂ – PREMISĂ ŞI MECANISM AL FORMĂRII COMPETENŢEI INTERCULTURALE          p.118-123

Download pdf

 

Cristina BLAJIN

MOTIVAŢIA: CONCEPT ŞI DEMERS ÎN METODOLOGIA PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII LIMBII ENGLEZE          p.124-127

Download pdf

 

Lidia PANAINTE

ÜBUNGEN BEIM LESEVERSTEHEN DER FACHTEXTE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT          p.128-130

Download pdf

 

Alexei CHIRDEACHIN

QUANTITATIVE EIGENARTEN DER KOMPLEXEN MONOPHONEMATISCHEN EINHEITEN IM DEUTSCHEN: LINGUISTISCHE UND DIDAKTISCHE ASPEKTE          p.131-140

Download pdf

 

Olga DUHLICHER, Dorina MACOVEI, Victoria FIODOROV

COOPERATIVE LEARNING IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM          p.141-145

Download pdf

 

Victoria FIODOROV, Olga DUHLICHER

CREATING A POSITIVE CLASSROOM ENVIRONMENT          p.146-148

Download pdf

 

Natalia HIOARĂ

PECULIARITIES OF TEACHING AND TRAINING LISTENING IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH          p.149-151

Download pdf

 

Dorina MACOVEI , Olga DUHLICHER

TEACHING ENGLISH TO ADULTS: STRATEGIES AND TECHNIQUES          p.152-154

Download pdf

 

Tamara MATEI

INCORPORATING WORLD ENGLISHES IN TEACHING ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE          p.155-157

Download pdf

 

Daniela PASCARU, Gabriela ŞAGANEAN

ROLUL TEMELOR PENTRU ACASĂ ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE          p.158-161

Download pdf

 

Daniela PASCARU, Gabriela ŞAGANEAN

FORMAREA PERSONALITĂŢII PRIN PRISMA INDIVIDUALIZĂRII          p.162-166

Download pdf

 

Lidia COJOCARU

CONDIŢII ŞI FACTORI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI PROCESULUI DE INVĂŢĂMÂNT          p.167-169

Download pdf

 

Literatură universală şi comparată

 

Irina CIORNAIA

DER PARZIVAL WOLFRAMS VON ESCHENBACH ALS VORLÄUFER DES BILDUNGSROMANS          p.170-177

Download pdf

 

Ina REUL

PICARESQUE PROSE TRADITIONS IN THE NOVEL THE LUCK OF BARRY LYNDON BY W. M. THACKERAY          p.178-181

Download pdf

 

Cristina ZBANŢ

ASPECTE PRAGMATICE ALE CONTACTELOR INTERCULTURALE DIN PERSPECTIVA TRADUCERII          p.182-187

Download pdf

 

Angela PASAT

PROBLEMA NOMINALIZĂRII NARAŢIUNILOR POPULARE COMICE ROMÂNEŞTI          p.188-190

Download pdf

 

Елена БОРИСОВА, Владимир НОСОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ К ТИПОЛОГИИ ЖАНРА          p.191-198

Download pdf

 

Надежда ДОНЦУ

Е и Ё В ПОЭЗИИ КЛАССИКОВ И СОВРЕМЕННЫХ БАРДОВ          p.199-203

Download pdf

 

Lidia GROSU

POEZIA STELIANEI GRAMA: STĂRI DE SPIRIT ÎN LUMINA DORULUI          p.204-209

Download pdf

 

Lidia GROSU

TEMA PENTRU ACASĂ DE NICOLAE DABIJA – UN DOR CONTINUU DE LIBERTATE ŞI DE EMINESCU          p.210-215

Download pdf

 

Studiul artelor

 

Liliana CONDRATICOVA

ARTA PODOABELOR ÎN EPOCA BRONZULUI          p.216-220

Download pdf

 

Aliona VARDANEAN

CONCERTUL NR.2 PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE V.POLEACOV: ASIMILAREA TRADIŢIILOR GENULUI          p.221-224

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.