Nr. 4 (54) (2012)

Istorie

 

Aurelian LAVRIC

POLITICA DE REPRESIUNE A REGIMULUI SOVIETIC ÎN SUDUL BASARABIEI ŞI ÎN NORDUL BUCOVINEI: 1940-1941, 1944-1945          p.5-11

Download pdf

 

 

Aurelian LAVRIC

ŢINUTUL HERŢA: CAUZELE OCUPAŢIEI SOVIETICE DIN 28 IUNIE 1940          p.12-19

Download pdf

 

Filosofie

 

Arina ANTOCI

GENEZA COMUNICĂRII VERBALE          p.20-27

Download pdf

 

Ecaterina LOZOVANU

UNELE PROBLEME FILOSOFICE ALE FIZICII CONTEMPORANE          p.28-31

Download pdf

 

Lingvistică şi Literatură

Literatură română şi comparată

 

Narcisa Florentina BOLDEANU

GRIGORE VIERU, POETUL ÎNTRUPAT AL MARILOR TEME METAFIZICE, ÎN VIZIUNEA LUI FĂNUŞ BĂILEŞTEANU          p.32-34

Download pdf

 

Svetlana CALARAŞ

CONFLUENCES BETWEEN THE AMERICAN AND THE MOLDOVAN LITERATURES: DIACRONIC AND COMPARATIVE PERSPECTIVE          p.35-40

Download pdf

 

Emilia TARABURCA

DRAMA EXISTENŢEI ŞI INCOMUNICABILITATEA ÎN TEATRUL ABSURDULUI          p.41-46

Download pdf

 

Ecaterina CRECICOVSCHI

PERSONAJUL MASCULIN ÎN CREAŢIA LUI JOSEPH CONRAD          p.47-51

Download pdf

Gramatică şi vocabular

 

Dumitru MELENCIUC, Oxana CONSTANTINESCU

PECULIARITIES OF ABRIDGED LEXICAL UNITS IN THE CONTEMPORARY ENGLISH          p.52-60

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

MORE ON INTRALINGUAL “FALSE COGNATES”          p.61-64

Download pdf

 

Marcu GABINSCHI

CE ESTE SUBSTANTIVAT IN „SUPIN”?          p.65-68

Download pdf

 

Adina-Simona MITROFAN, Ludmila FUIOR

INFLUENŢA LIMBII FRANCEZE ASUPRA LIMBII ROMÂNE LITERARE (PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ)          p.69-73

Download pdf

 

Ludmila FUIOR

ASPECTE PRAGMATICE ALE NUMELOR DE ACŢIUNE          p.74-77

Download pdf

 

Elvira GURANDA

MODURILE LEXICO-SINTACTICE DE EXPRIMARE A CATEGORIEI ITERATIVITĂŢII ÎN LIMBA GERMANĂ          p.78-81

Download pdf

 

Marina TETERIN

THE USE OF GENDERED PRONOUNS WITH ANIMAL REFERENTS IN ENGLISH          p.82-86

Download pdf

 

Irina GÎNCU

RESEARCHING VALUES: INSTRUMENTS AND INVENTORIES          p.87-90

Download pdf

 

Terminologie, frazeologie, discurs specializat

 

Dorina MACOVEI, Olga DUHLICHER

ASPECTE ALE TERMINOLOGIEI ECOLOGICE          p.91-93

Download pdf

 

Elvira GURANDA

CONSIDERAŢII PRIVIND PROBLEMELE TERMINOLOGICE ALE ASPECTUALITĂŢII ÎN LIMBA GERMANĂ          p.94-98

Download pdf

 

Nicoleta BAGHICI

EFICIENŢA COMUNICĂRII SAU COMPETENŢĂ TERMINOLOGICĂ          p.99-102

Download pdf

 

Ina VERETINA-CHIRIAC

CHARACTERISTICS AND FEATURES OF LEGAL ENGLISH VOCABULARY          p.103-107

Download pdf

 

Angela TULEI

BORROWINGS FROM BUSINESS ENGLISH – A WAY OF ENRICHING THE LINGUISTIC FLUID OF OUR LANGUAGE          p.108-110

Download pdf

 

Oxana BASHIROV, Oxana CONSTANTINESCU

IDIOMATIC EXPRESSIONS DESCRIBING APPEARANCE AND CHARACTER          p.111-115

Download pdf

 

Alexandra SUDNIŢÎNA

LINGUISTIC FUNCTIONS OF AMERICAN DIALECTS IN THE FILM ADAPTATION OF K. STOCKETT’S “THE HELP”          p.116-119

Download pdf

 

Alexandra SUDNIŢÎNA

LANGUAGE TECHNIQUES OF BUILDING IMAGERY IN THE CONTEMPORARY US NOVELISTIC SETTING OF FILM ADAPTATIONS          p.120-123

Download pdf

 

Nicoleta BAGHICI

CONCEPTUL DE STRATEGIE ŞI TACTICĂ ÎN DISCURSUL JURIDIC          p.124-127

Download pdf

 

Didactică

 

Tamara MATEI

THE CHALLENGE OF PRESCRIPTIVISM IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE          p.128-131

Download pdf

 

Olga DUHLICHER, Dorina MACOVEI

INFLUENŢA COMUNICĂRII DIDACTICE ASUPRA CLIMATULUI EDUCAŢIONAL          p.132-135

Download pdf

 

Olga DUHLICHER

COMPETENŢA DE EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ: DESFĂŞURAREA UNUI DEMERS FORMATIV          p.136-143

Download pdf

 

Oxana BASHIROV, Ina VERETINA

CURRENT TRENDS IN TEACHING ENGLISH          p.144-148

Download pdf

 

Oxana BASHIROV

EVALUATION AND ASSESSMENT: CAN THEY GO HAND IN HAND?          p.149-153

Download pdf

 

Silvia NUŢA, Steluţa POSTOVANU

METODOLOGIA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DIN PERSPECTIVĂ ACŢIONALĂ          p.154-156

Download pdf

 

Каин УНГУР, Галина ГУЧИНСКАЯ, Ирина САКАРЭ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ          p.157-161

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.