Nr. 4 (74) (2014)

Filosofie

 

Марьяна ПАЛЬЧИНСКАЯ

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ)          p.3-7

Download pdf          Rezumat

 

Valeriu PARNOVEL

PSIHOLOGISMUL, TENDINŢĂ NOUĂ ÎN DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII CONTEMPORANE          p.8-13

Download pdf          Rezumat

 

Istorie

 

Дмитрий ТУМАНОВ

ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБРЯДНОСТИ В МССР (1961-1975)          p.14-17

Download pdf          Rezumat

 

Lingvistică şi literatură

Stilistică, pragmatică, traducere

 

Viorica MOLEA

O REEVALUARE A LIMBAJULUI PUBLICISTIC DIN PERSPECTIVA STILURILOR FUNCŢIONALE          p.18-23

Download pdf          Rezumat

 

Oxana CREANGA

CONSTITUIREA CENTRULUI DEICTIC LA NIVELUL EXTRADIEGETIC AL TEXTULUI FICŢIONAL          p.24-29

Download pdf          Rezumat

 

Oxana CREANGA

DEPLASAREA CENTRULUI DEICTIC ÎN TEXTE CU FOCALIZARE VARIABILĂ          p.30-34

Download pdf          Rezumat

 

Silvia GUŢU

ASPECTE SEMIOLINGVISTICE ŞI FUNCŢIONALE ALE LECTURII MULTIPLE A TEXTULUI LITERAR          p.35-43

Download pdf          Rezumat

 

Aliona SOBOL

PROCEDEE DE TRADUCERE A VERBELOR PREFIXALE DIN LIMBA RUSĂ (ÎN BAZA TRADUCERILOR ROMÂNEŞTI)          p.44-48

Download pdf          Rezumat

 

Violeta COTILEVICI

LE FONCTIONNEMENT DES CONSTRUCTIONS EN „ANT” DANS LE ROMAN FRANÇAIS „LE PÈRE GORIOT” D’HONORÉ DE BALZAC ET SA VERSION ROUMAINE          p.49-51

Download pdf          Rezumat

 

Silvia ŞCERBAKOV

REFLECTAREA METALINGVISTICĂ A LEXEMULUI „TERRE” PRIN INFERENŢA TRATATĂ LA PALIERUL MICROSEMANTICII ŞI A TEORIEI SEMELOR AFERENTE          p.52-58

Download pdf          Rezumat

 

Literatura şi cultura română

 

Ludmila USATÂI

PAISIE VELICIKOVSKI, „LUMINĂTOR” DIN EPOCA LUMINILOR          p.59-61

Download pdf          Rezumat

 

Ludmila USATÂI

PERSPECTIVA NARATIVĂ DOMINANTĂ ÎN LETOPISEŢUL ŢĂRII MOLDOVEI          p.62-65

Download pdf          Rezumat

 

Florentina Narcisa BOLDEANU

GRIGORE VIERU, POETUL BACOVIAN CU SEMN ÎNTORS ÎN VIZIUNEA LUI THEODOR CODREANU          p.66-72

Download pdf          Rezumat

 

Dorina ROTARI

RESCRIEREA EMINESCIANISMULUI DE CĂTRE SCRIITORII ROMÂNI INTERBELICI          p.73-78

Download pdf          Rezumat

 

Mariana ŢÎBULAC

CONTRIBUŢII PRIVIND VIAŢA ŞI OPERA LUI ŞTEFAN CIOBANU – PROMOTOR AL INTERESELOR NAŢIONALE ALE ROMÂNILOR BASARABENI          p.79-84

Download pdf          Rezumat

 

Lingvistică şi comunicare

 

Marc GABINSCHI

ECOLALIA (PSITACISMUL) – UN FLAGEL AL LINGVISTICII ROMÂNEŞTI          p.85-88

Download pdf          Rezumat

 

Valeriu OSTAFII

LOCUL FORMĂRII CUVINTELOR ÎN ŞTIINŢA LINGVISTICĂ          p.89-97

Download pdf          Rezumat

 

Aliona MACARI

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA STATUTUL PREFIXOIDELOR ÎN LINGVISTICA CONTEMPORANĂ          p.98-103

Download pdf          Rezumat

 

Dumitru MELENCIUC

NEW TENDENCIES AND PECULIARITIES IN THE FORMATION OF ACRONYMS IN MODERN ENGLISH          p.104-107

Download pdf          Rezumat

 

Galina BOBEICĂ

A DIACHRONIC APPROACH OF INTERCULTURAL COMMUNICATION          p.108-112

Download pdf          Rezumat

 

Aniversări

Vladimir ZAGAEVSCHI

DIALECTOLOGUL VASILE PAVEL LA VÂRSTĂ VENERABILĂ          p.113-116

Download pdf

 

Recenzie

Viorica MOLOŞNIUC

Ion GUŢU. SYMBOLOGIE. Chişinău: CEP USM, 2014. 212 p.          p.117

Download pdf

 

Personalităţi

Loretta GANDRABURA

ARTUR GOROVEI – 150 ANI DE LA NAŞTERE          p.118-120

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.