Nr. 4 (84) (2015)

Istorie

 

Джанфранко ДЖИРАУДО

ПИТИÉ НА РУСИ          p.3-9

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei PROHIN

SCRIERI PROFETICE BIZANTINE ÎN MANUSCRISE DIN ŢĂRILE ROMÂNE (SEC. XV-XVI)          p.10-17

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei PROHIN

VISE ŞI VEDENII PROFETICE ÎN MANUSCRISE DIN ŢĂRILE ROMÂNE (SEC. XV-XVI)          p.18-27

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion EREMIA

MERCENARI MOLDOVENI ÎN OASTEA RUSĂ (SECOLELE XVII-XVIII) – ÎNTRE „PRIETENIE” ŞI REALITATE ISTORICĂ          p.28-34

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BACALOV

NOI CONTRIBUŢII DOCUMENTARE REFERITOARE LA NEAMUL VĂRZĂREŞTILOR. RAMURA „TRANSNISTREANĂ”          p.35-42

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin ARAPU

DIMENSIUNILE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ ALE PROCESULUI DE MODERNIZARE A ŢĂRII MOLDOVEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC.XVIII          p.43-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Иван ДУМИНИКА

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛГАРАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА          p.61-72

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina CEREŞ

ROLUL NEGUSTORILOR ALOGENI ÎN PROCESUL DE CONSTITUIRE A BURGHEZIEI COMERCIALE DIN PRINCIPATUL MOLDOVA (sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)          p.73-79

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor BERCU

MOSCHEI TRANSFORMATE ÎN BISERICI ORTODOXE DUPĂ ANEXAREA BASARABIEI LA IMPERIUL RUS          p.80-84

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin TOMULEŢ

INSTITUIREA ŞI ACTIVITATEA COMISIEI REGIONALE DE PE LÂNGĂ ADUNAREA DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA PENTRU ÎNTOCMIREA RECENSĂMÂNTULUI FISCAL AL POPULAŢIEI DIN 1824          p.85-101

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena ARCUŞ-JANTOVAN

ASPECTE DIN ISTORIA CIRCULAŢIEI MONETARE ÎN GALAŢI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. MATERIALE DIN ARHIVELE MINISTERULUI DE EXTERNE AL FRANŢEI          p.102-104

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandr ROITMAN

EVREII DIN BASARABIA ŞI ARMATA ŢARISTĂ: STUDIU INTRODUCTIV          p.105-109

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina GHERASIM

ÎNCADRAREA ŞLEAHTEI POLONEZE ÎN RÂNDURILE NOBILIMII DIN BASARABIA PE PARCURSUL SECOLULUI Al XIX-lea (Cazul familiilor de nobili Celinski şi Cernilev/Cernelevski)          p.110-116

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ilie GULICA

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN COLONIILE GERMANE DIN BASARABIA SUB REGIMUL ŢARIST (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX)          p.117-123

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Виктор САВЧЕНКО

АНАРХИСТЫ МОЛДОВЫ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (1900-1911 гг.)          p.124-129

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile CREŢU

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR DIN BASARABIA ÎN PRIMII ANI DUPĂ UNIRE          p.130-137

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe PALADE

COMITETELE ŞCOLARE DIN BASARABIA INTERBELICĂ: CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI          p.138-145

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Pavel MORARU

ACTIVITATEA CENTRULUI DE INFORMAŢII „B” AL ARMATEI ROMÂNE ÎN TIMPUL BĂTĂLIEI PENTRU ODESSA (1941)          p.146-158

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Людмила БУРМЕНКО

МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ В МАССР И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ          p.159-171

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor URSENCO

LIRICA BASARABEANĂ, UN CAZ DE VERWANDELTE AL MATRICEI CULTURALE ROMÂNEŞTI          p.172-176

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Виталие БОЙКОВ

О РОЛИ И ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ ГАГАУЗСКОГО ЭТНОСА НА ТЕРРИТОРИИ АТО ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ). КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ          p.177-186

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Simion CARP, Elena CARP

ROLUL SPIRITULUI NAŢIONAL ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR ŞI ANGAJAŢILOR DIN ORGANELE DE FORŢĂ          p.187-192

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Asadi NEJMAH

FIGHTING OF WESTERN INTELLIGENCE WITH ISLAMIC TERRORISM          p.193-198

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vera ERHAN

CUNOAŞTEREA ANTROPOLOGICĂ ÎN RAPORT CU TEORII ŞI PRACTICI ALE DEZVOLTĂRII          p.199-204

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela POPA

POSTMARXISMUL DESPRE APLICAREA IDEILOR MARXISTE ÎN CONTEXTUL SOCIAL-POLITIC ACTUAL          p.205-209

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.