Nr. 4 (94) 2016

Colocviul Internaţional Dialogisme et polyphonie dans les langages de spécialité – vers une socioterminologie dynamique

 

Sanda-Maria ARDELEANU

DIMENSIONS SOCIO-CULTURELLES DE LA TERMINOLOGIE FRANCOPHONE          p.3-6

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Kariné DOÏMADJIAN-GRIGORYAN

TERMES D’EMPRUNT D’ORIGINE FRANÇAISE DANS LA TERMINOLOGIE ARMENIENNE:          ÉTUDE DIACHRONIQUE          p.7-10

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila ZBANT

OPTIQUE SOCIOCULTURELLE D’UNE TERMINOLOGIE MULTILINGUE (FRANÇAIS — ROUMAIN) FORMÉE À PARTIR DES DOUBLETS ÉTYMOLOGIQUES          p.11-25

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela SOLTAN

LA TERMINOLOGIE DES POLITIQUES LINGUISTIQUES: UNE APPROCHE INTERCULTURELLE          p.26-32

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ma’moun ALSHTAIWI

ANALYSE SÉMANTICO-SYNTAXIQUE DES VERBES SPÉCIALISÉS ARABES ET FRANÇAIS EN CONTEXTE          p.33-39

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Eugenia MINCU

DUBLETE GRECO-LATINE ÎN TERMINOLOGIA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ          p.40-45

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu LUPAŞCO

ELUCIDAREA AMBIGUITĂŢII SEMANTICE ÎN UTILIZAREA ŞI TRADUCEREA TERMENULUI „LITERATURĂ PENTRU COPII” – STUDIU TRANS-LINGVISTIC          p.46-52

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olesea BODEAN-VOZIAN

NARRATIVE PERSPECTIVE MEDIATED BY MANNER OF MOTION VERBS          p.53-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sonia BERBINSKI

ANTONYMIE DANS LES DISCOURS SPÉCIALISÉS          p.59-72

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela GRĂDINARU

LA PRODUCTIVITÉ DE LA SYNAPSIE DANS LA TERMINOLOGIE ODONTO-STOMATOLOGIQUE          p.73-79

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Larisa CEBUC

LA REALISATION DU TERME «POLYPHONIE» SOUS L’IMPACTE DE LA TRADUCTION          p.80-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia MUCERSCHI

PUBLICITATEA – DISCURS DE VULGARIZARE ŞTIINŢIFICĂ          p.86-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Yasmine ADIB

LES STRATEGIES D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE MISES EN PRATIQUE PAR LES APPRENANTS AFIN DE PROMOUVOIR LEURS AUTONOMIES          p.90-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gabriela ŞAGANEAN

SEMANTIC AND PRAGMATIC DIMENSIONS OF RENDERING RENEWABLE ENERGY TERMINOLOGY FROM ENGLISH AND ROMANIAN          p.98-102

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina BUŞILĂ

ARHITECTURA TEXTULUI ŞI TERMINOLOGIEI JURIDICE ÎN CONTEXTUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 1950-2015          p.103-106

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana CORCODEL, Dan CORCODEL, Artur CORCODEL

ECONOMIC TERMS AND THEIR CHARACTERISTICS          p.107-112

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina SÎTNIC

ROLUL INTEREVALUĂRII ÎN CONTEXTUL FORMĂRII COMPETENŢEI DE TRADUCERE ORALĂ LA STUDENŢI – VIITORI INTERPREŢI          p.113-116

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Simona Catrinel AVARVAREI

ENGLISH AS LINGUA FRANCA IN ACADEMIA – IN BETWEEN GLOBALISING TRENDS AND EMERGING THOUGHT PATTERNS          p.117-120

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina PLEŞCA

CARACTERISTICILE GENERALE ALE LIMBAJULUI ŞTIINŢIFIC          p.121-123

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina MARCHITAN

LA TERMINOLOGIE JURIDIQUE COMMUNIQUÉE AUX NON-INITIÉS (Les cas de violence domestique et de discrimination reflétés dans les médias)          p.124-127

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria CRAVCENCO

TRADUCEREA DOCUMENTELOR CU REFERIRE LA LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ          p.128-131

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lingvistică şi Literatură

 

Elena JUNGHIETU

CONCEPTUL DE COMPORTAMENT ŞI MODALITĂŢILE DE EXPRESIE LINGVISTICĂ A LUI          p.132-136

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Eugenia DODON

INADVERTENŢE LEXICALE ÎN LIMBAJUL PRESEI          p.137-145

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica LIFARI

THE CONCEPTUAL CATEGORIES OF EMOTIONS RENDERED BY THE IMAGE OF “THE HEART” USED IN SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS          p.146-160

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica MOLEA

SPECIFICUL ORALITĂŢII DIN BASARABIA          p.161-166

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru BUTUC

FACTORUL SEMANTIC LA DELIMITAREA TIPOLOGICĂ A UNOR STRUCTURI SINTACTICE PROPOZIŢIONALE          p.167-169

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana GHEORGHIŢĂ

JULIEN SOREL: LE PRÉCURSEUR DE L’HOMME NOUVEAU DE L’EUROPE ET LA VICTIME D’UNE COMBINAISON CHROMATIQUE FATALE          p.170-175

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Laura MÎRZAC

TEHNICI NARATIVE ÎN ROMANUL LUI CAMILO JOSÉ CELA „LA COLMENA”          p.176-180

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina TULBU

RECEPTAREA OPEREI LEOPARDIENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.181-186

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Жозефина КУШНИР

РОМАН «ACCIDENTUL» МИХАИЛА СЕБАСТЬЯНА: АСПЕКТ «ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЗИСА» НОРТРОПА ФРАЯ          p.187-192

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dan VEREJANU

GRIGORE VIERU ŞI LUCIAN BLAGA: PO(I)ETICA DORULUI, SACRULUI, ABISALULUI          p.193-198

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Filosofie

 

Svetlana COANDĂ

ÎNCEPUTURILE FILOSOFICE ALE LUI LUCIAN BLAGA          p.199-204

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Зоя ШВЕД

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ В ДИСЦИПЛИНАРНОМ РЕЛИГИОВЕДЕНИИ          p.205-210

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Istorie

 

Ion GUMENÂI

ROMÂNIA ÎN JOCUL DIPLOMATIC AL IMPERIULUI RUS LA ÎNCEPUTUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL          p.211-217

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alesandru DUŢU

ROMÂNIA ÎN CADRUL RĂZBOIULUI DE COALIŢIE (1941-1945)          p.218-223

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Teodora STĂNESCU-STANCIU

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE SUD-EST: CONCEPTE, TEORII, DEPARTAJĂRI          p.224-232

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Людмила БУРМЕНКО

МАССР В 1932-1934 ГОДАХ: БОРЬБА С КЛАССОВЫМ ВРАГОМ НА «КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ»          p.233-238

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicolae DUDNICENCO

PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA BĂUTURILOR ALCOOLICE ÎN ORAŞELE DIN RZECZPOSPOLITA ŞI ŢARA MOLDOVEI (SEC.XVI-XVII)          p.239-247

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Recenzii

 

Emilia OGLINDĂ

Monografia ORALITATEA ÎN TEXTUL PUBLICISTIC ACTUAL ROMÂNESC

autor: Viorica MOLEA

Download pdf          License policy

 

Vasile ŢAPOC, Svetlana COANDĂ

BIOETICA: TEORIE ŞI PRACTICĂ. SUPORT DE CURS

autor: Teodor N. ŢÎRDEA

Download pdf          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.