Nr. 5 (105) 2017

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei

 

Laurenţiu ŞOITU

CONTINUITATEA DINTRE MILENII          p.3-8

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Larisa CUZNEȚOV

UNELE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE DE SPORIRE A EFICIENȚEI PERSONALE ÎN CONTEXTUL CONSILIERII ONTOLOGICE COMPLEXE, AUTOCONSILIERII ȘI AL AUTOPERFECȚIONĂRII          p.9-14

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

DE LA DIDACTICA ŞCOLARĂ LA CEA UNIVERSITARĂ ŞI ANDRAGOGIE: REPERE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVEL DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ          p.15-21

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina BODRUG-LUNGU

VIOLENŢA DOMESTICĂ PRIN PRISMA POLITICILOR INTEGRATE          p.22-25

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile PANICO, Valentina FLUERAR

FORMAREA CONCEPȚIEI DESPRE LUME LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INTELECTUALE          p.26-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihail CALALB

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂRII PRIN INVESTIGAŢIE ŞI IMPACTUL EI ASUPRA DEPRINDERILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII          p.32-39

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena RUSU

IMPACTUL, INTERFERENŢELE ŞI VALOAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN ASIGURAREA SUCCESULUI PROFESIONAL AL CADRELOR DIDACTICE          p.40-44

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria CRISTEI

MOTIVAŢIA – ELEMENT ESENŢIAL ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE          p.45-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

ASLA Ibrahim

CONSIDERAŢII PSIHOPEDAGOGICE ASUPRA MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE          p.51-55

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicoleta BLEANDURĂ

MODELUL FORMĂRII COMPETENȚELOR STUDENȚILOR PRIN SITUAȚII DIDACTICE          p.56-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carolina CALARAŞ

MIZA VALORIFICĂRII INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN INVESTIGAREA PEDAGOGICĂ A FORMĂRII CULTURII RELAŢIILOR INTERGENERAŢIONALE          p.65-69

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Teodora VASCAN

REALIZAREA LEGĂTURILOR INTERDISCIPLINARE PRIN LECŢII INTEGRATE          p.70-78

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aliona OHRIMENCO (BOŢAN)

ETAPE ŞI REPREZENTĂRI ACŢIONALE ÎN VALORIFICAREA DISCURSULUI DIDACTIC ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A PROFESORULUI          p.79-84

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana GÎDEI, Ecaterina LUNGU, Natalia GÎRLEA

FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIO¬NALE ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL ÎNVĂŢìMÂNTULUI SUPERIOR DE CULTURĂ FIZICĂ          p.85-88

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana MARINESCU, Mihai BOTEA

ABORDAREA EDUCAŢIEI ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR          p.89-93

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia POPA

CONSIDERAȚII TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND DESFĂȘURAREA AUTOEDUCAȚIEI ȘCOLARULUI MIC          p.94-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihaela PAVLENCO

ASIGURAREA CONTINUITĂŢII – FACTOR IMPORTANT ÎN PROCESUL DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ŞI ŞCOLARĂ MICĂ          p.99-106

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Liliana STAN

NORMATIVITATEA PEDAGOGICĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI TIMPURII          p.107-112

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carolina ŢURCANU

EDUCAŢIE FORMALĂ, NONFORMALĂ ŞI INFORMALĂ: PERSPECTIVELE NOILOR EDUCAŢII          p.113-121

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga RĂILEANU

ABORDĂRI TEORETICE ŞI IMPLICAŢII PRACTICE ÎN CONSILIEREA FAMILIEI CU PREADOLESCENŢI          p.122-129

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru BALANEL

METASYSTEMIC TECHNOLOGY OF INSTRUCTION, STUDENT RESEARCH AND INNOVATION          p.130-142

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Carolina PLATON

EVALUAREA PERSONALITĂȚII: DIMENSIUNI FUNDAMENTALE          p.143-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina TRIBOI

STRUCTURA BUNĂSTĂRII PSIHOLOGICE LA STUDENŢI          p.149-152

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica ŞAITAN

CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE LA ANGAJAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA: REPERE METODOLOGICE ŞI REZULTATE PRELIMINARE          p.153-157

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina PRAVIŢCHI, Xenia BELENCIUC

MANIFESTAREA FENOMENULUI DE AUTO-STIGMATIZARE LA PERSOANELE SEROPOZITIVE          p.158-163

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lora MOŞANU-ŞUPAC, Elena RUSU, Aurelia GLAVAN

IMPACTUL FACTORILOR STRESANŢI ASUPRA COMPORTAMENTULUI ADOLESCENŢILOR          p.164-167

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aurelia BULGAC

ROLUL EULUI ÎN PROCESUL DE MANIFESTARE ŞI DEZVOLTARE A RESURSELOR PSIHICE PRIN PSIHOTERAPIA ORIENTATĂ DIALOGIC          p.168-173

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina DOLINSCHI

PROBLEMATICA ILUZIILOR POZITIVE ÎN RELAȚIILE CONJUGALE          p.174-177

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Agafia CHETRARU, Zinaida BOLEA

UNELE ASPECTE PSIHOLOGICE ALE SATIS-FACŢIEI ÎN MUNCĂ A CADRELOR DIDACTICE          p.178-182

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья БУРАГА, Ирина ТОЛМАЧ

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН          p.183-187

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Стела ВЫРТОСУ, Владислав ГИНГУЛЯК

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПТИМИЗМА И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У СТУДЕНТОВ          p.188-193

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Didactici Particulare

 

Mariana DOGA-MÎRZAC

UTILIZAREA METODELOR DE PREDARE-ÎNVĂŢARE CENTRATE PE STUDENŢII CICLULUI I LA DISCIPLINA „FINANŢE”          p.194-198

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia ŢURCANU UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR

INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALELA ORELE DE ISTORIE          p.199-202

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.